Meer groen langs fietsstraat Hogelanden

Een aantrekkelijke fietsroute langs de Vecht met meer groen en ruimte om te wandelen en te recreëren. Dat moet de Hogelanden Westzijde (WZ) worden nu het college het functioneel ontwerp van de straat tussen de Rode- en de Marnixbrug heeft vastgesteld. Na vervanging van de kade eind 2016, start de aanleg van de fietsstraat en het groen langs de kade.

De Vecht is voor fietsers en wandelaars een prachtige en vanzelfsprekende route de stad in en uit. Deze route verbindt de binnenstad met de groene omgeving van het Noorderpark. Aan de westzijde van de Vecht, vanaf de Hogelanden de stad in, wordt de route nog niet veel gebruikt voor recreatie. De huidige inrichting met geparkeerde auto’s langs de kade en weinig groen nodigt hier onvoldoende toe uit.
Eerder stelde de gemeenteraad de Vechtvisie vast. Samen met bewoners werd voorgesteld deze route aantrekkelijker te maken met meer bomen en groen. De huidige wegindeling wordt aangepast naar een fietsstraat en er komt langs de Vecht een wandelpad. De fietsstraat verbindt de aangrenzende buurten en sluit aan op de geplande doorfietsroute over de westoever van de Vecht richting binnenstad.
Met meer groen ontstaat niet alleen een aantrekkelijke woon- en recreatieomgeving, het draagt ook bij aan meer biodiversiteit. Langs de Hogelanden Westzijde komt meer dan 1000m2 extra groen en komen 18 bomen meer terug dan er nu staan. Voor het aanleggen van de groene kade en de fietsstraat verplant of vervangt de gemeente een aantal slecht groeiende sierkersen.
De ruimte voor meer groen ontstaat door een aantal parkeerplaatsen op te heffen en door van haaksparkeren naar langsparkeren over te gaan. In de nieuwe situatie blijven er voldoende parkeerplekken beschikbaar, zelfs boven de parkeernorm in de buurt. Dit is onderbouwd door parkeeronderzoek. Op verzoek van bewoners zijn extra parkeerplaatsen opgenomen aan de rand van het Moerbeiplantsoen, met laad- en losplekken voor vrachtwagens.
Door aanpassingen aan het trottoir langs de woningen ontstaat ook meer ruimte voor groen. Bij de exacte inrichting van het groen worden bewoners nauw betrokken. In het ontwerp zijn twee zitplekken aan het water opgenomen. Eén op de kop van het Wijnbesplantsoen, de ander op de kop van de straat Ondiep zodat de bewoners de Vecht meer kunnen ervaren.
Het functioneel ontwerp wordt verder uitgewerkt.  Naar verwachting starten de werkzaamheden voor het vergroenen en de inrichting tot fietsstraat medio 2017 na het vervangen van de beschoeiing van de Vecht. Het ontwerp is te vinden op www.utrecht.nl/visievechtoevers.