Berichten

De variatie in sortiment en daarmee ook de hoeveelheid stuifmeel- en nectarleverende planten neemt af in het openbaar groen. Mede hierdoor holt de bijenstand achteruit. Met het symposium Bevorderen drachtplanten in tuin en plantsoen wil de Imkervereniging Nijmegen en omstreken de drachtplantenproblematiek onder de aandacht brengen.

Daarnaast wordt tijdens deze bijeenkomst het belang benadrukt van goede en voldoende drachtplanten voor zowel de particuliere tuin als park, plantsoen en buitengebied.

De Imkervereniging Nijmegen en omstreken nodigt u uit voor het symposium Bevorderen drachtplanten in tuin en plantsoen. 2010 is het jaar van de Biodiversiteit. Redenen om aandacht te vragen voor de bestuivende insecten die zo’n belangrijke rol spelen in de biodiversiteit.

Denk hierbij aan de betekenis voor ons dagelijks voedsel, maar ook voor de zaden en vruchten voor vogels en andere diersoorten.

 

 

De toegang en een eenvoudige lunch worden u gratis aangeboden.
Opgave voor deelname aan de dag dient voor 14 oktober (zie deelnameformulier) binnen te zijn. Bij voorkeur via e-mail of per post, anders tel: 06-38697099 tussen 17.00-20.00 uur. 

Locatie
Het symposium vindt plaats op donderdag 21 oktober in Nijmegen van 10.30-16.30 uur, bij Helicon Opleidingen MBO Nijmegen, Energieweg 19.

Klik hier voor meer informatie » 
 
 

Het Hoveniers Informatie Centrum (HIC) organiseert samen met branchevereniging VHG op donderdag 23 september het symposium ‘Groen in Zicht’ in het WTC in Amsterdam. De waarde van stedelijk groen en innovatieve toepassingen staan deze dag centraal.

Stedenbouwkundigen, gemeenten, architecten, woningcorporaties, zorginstellingen, waterschappen en groenbedrijven kunnen zich tijdens dit symposium laten informeren en inspireren door een grote variëteit aan sprekers. Thema’s zijn onder andere: innovatief groen in het stedelijk gebied, urban heat, gezondheid, milieu en duurzaamheid.

Sprekers
Wat kan groen doen om het hitte-eilandeffect (urban heat island effect) te verminderen? Op deze vraag zal Rob van Dorland, wetenschappelijk onderzoeker bij het KNMI, ingaan. Dieter Grau van Atelier Dreiseitl uit Duitsland komt vertellen over intelligente systemen voor waterbeheer en waterretentie in stedelijke gebieden.

 

Groen op fijnstof
Bob Ursem (TU Delft) geeft uitleg over de invloed van innovatief groen op fijnstof. Daarmee bestaat het ochtendgedeelte van het symposium uit drie plenaire sessies. ’s Middags vindt verdieping plaats van de onderwerpen die ’s ochtends aan bod zijn gekomen. Men kan dan sessies naar keuze bijwonen. Over stedelijk groen en duurzame ontwikkelingen bijvoorbeeld. Of over innovatief verticaal groen. Belangstellenden kunnen bovendien het project ‘Bomen in bak’ bezoeken dat tegenover het WTC is uitgevoerd. Ook een bezoek aan het Beatrixpark per fiets behoort tot de mogelijkheden.

Bron:
Productschap Tuinbouw

 

Op 1 juli vindt er in Baarn het symposium ‘Natuurlijk spelen plaats’. Diverse sprekers uit binnen- en buitenland vertellen op deze dag over het belang van groene speelplekken.

Nu uit onderzoek blijkt dat het voor kinderen goed is als zij regelmatig in de natuur spelen, moeten daar wel de mogelijkheden voor zijn. In 2009 zijn betrokkenen in Nijmegen, Utrecht en Rotterdam gevraagd naar wensen, bestaande situatie en knelpunten op het gebied van natuurrijke speelruimte in stadswijken. Tijdens het symposium wordt in het workshop gedeelte samen met betrokkenen, gekeken waar kansen liggen.

Bron:
Foto: de Speeldernis

Donderdag 18 maart organiseert Vereniging Stadswerk Nederland een symposium naar aanleiding van het uitkomen van het boek : ‘Groen Goed’. Het symposium gaat in op de kwaliteit van openbaar groen.

Het symposium vind plaats in Sonsbeek te Arnhem. Dagvoorzitter is prof. Wim Hafkamp, wetenschappelijk directeur van Nicis Institute. Hoofdredacteur Rob van der Ham is een van sprekers. Doelgroep voor dit symposium zijn de beleidsmedewerkers van de lokale overheid op het gebied van planologie, openbare ruimte en openbaar groen.

 

 

 

 

Meer informatie:

Bron:
Vereniging Stadswerk

 

 

 

Op 11 februari organiseert Groenforum Nederland in samenwerking met RadarAdvies een mini-symposium  over het concept Gemeenschapstuinen.  Met als thema:  hoe de groene ruimte kan bijdragen aan het behalen van sociale en maatschappelijke doelstellingen.

 

 

 

 

 

 

 

Als afsluiting van de ‘Groene Maand’, waarin het thema ‘Groen en gezondheid’ centraal staat, organiseert Kenniscentrum Recreatie voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het symposium ‘Natuur als kuur’.

Het symposium dat plaatsvindt op 29 september vormt tevens de afsluiting van het door NIVEL en Wageningen UR uitgevoerde vierjarige onderzoeksprogramma ‘Vitamine G’, naar de relatie tussen groen en gezondheid. Doel van het symposium is het uitwisselen van (praktijk)kennis over de relatie tussen gezondheid en groen.

Campagne
De Groene Maand is een campagne van een groot aantal organisaties die zich inzetten voor natuur, milieu, landschap en gezondheid.

Bekijk het programma »


Bron:
Groene Maand

Het symposium betreft de effecten van natuurbeleid en natuurwetgeving op gemeentelijk niveau en de bijdragen die gemeenten leveren aan het behoud van biodiversiteit. Anno 2008 stelt de natuurwetgeving hoge eisen aan het handelen van gemeenten. In de afgelopen jaren hebben de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet hun intrede gedaan, met als doel planten en dieren en hun leefomgeving te beschermen en daarmee de biodiversiteit in ons land in stand te houden en te verbeteren. Meer en meer moet worden nagedacht hoe rekening te houden met aanwezige beschermde soorten. Het symposium informeert wat de mogelijkheden zijn, wat echt noodzakelijk is en waar kennis hierover verkrijgbaar is.

Locatie: WTC-gebouw in Arnhem
Datum: 29 januari 2009

Volledige informatie:
Click hier voor meer informatie over dit symposium

Ook interessant:
Natuurbeleid, biodiversiteit

Bron:
Vereniging Stadswerk

Op 2 oktober 2008 vond het symposium ‘Tiepisch Amsterdams’ plaats met de iep als centraal thema. Het ging op deze bijeenkomst over onderzoek, wetten en regels, die leiden tot de ultieme stadsboom voor Amsterdam.

Volledige informatie:
Download hier meer informatie

Ook interessant:
Bomen, iep, Amsterdam

Bron:
Dienst Ruimtelijke ordening Amsterdam

In het kader van het Groenjaar organiseert de gemeente Rotterdam op 6 november het symposium Green & the City.

Dit symposium staat geheel in het teken van alles dat met groen te maken heeft. Groen in de stad, groen op de stad en groen om de stad. De Gemeente Rotterdam heeft in dit kader internationaal aansprekende sprekers uitgenodigd om kennis te kunnen nemen van de laatste internationale ontwikkelingen. Tevens zullen de verschillende nationale aansprekende en vernieuwende onderzoeken en projecten gepresenteerd worden.

Het symposium Green & the City wordt gehouden in het Kralingse Bos, de beste openbare ruimte van Nederland en beloond met de Stedelijk Interieurprijs 2007, op een bijzonder locatie: de Rotterdamsche Manège: een Rijksmonument.

Volledige informatie:
Download hier de advertentie en het programma

Ook interessant:
Groenjaar Rotterdam, baten van de groene stad

Bron:
Gemeente Rotterdam
Groenjaar Rotterdam 2008

Kinderen vinden het meestal hartstikke spannend en leuk om in bomen te klimmen. Op eigen kracht verleggen ze hun grens. Ongemerkt oefenen ze hun motoriek en hun spieren. Eenmaal boven, verscholen in het bladerdak, kunnen ze ongezien de wereld vanuit de hoogte bekijken.

Veel volwassenen hebben fijne herinneringen aan boomavonturen uit hun jeugd. U wellicht ook.

In de stad groeien klimbomen niet vanzelfsprekend op elke straathoek. Volwassenen, professionals, kunnen er wel voor zorgen dat méér klimbomen een plek krijgen. Hoe pak je dit aan?
Wat is de pedagogische waarde van klimbomen?
Hoe beheer je een klimboom in de buurt?
Is er een markt voor klimbomen?  Hoe zit het met veiligheid en regelgeving rond klimbomen?
Wacht het aanbod op de vraag, of de vraag op het aanbod?

Deze en andere vragen krijgen antwoorden op het symposium: ‘De boom in!
Klimbomen in de stad’, op vrijdag 6 juni 2008.

Volledige informatie:
Download hier de uitnodiging
U kunt zich hier aanmelden

Ook interessant:
Klimbomen, kinderen, spelen

Bron:
Het Portaal
Gemeente Rotterdam
Groenjaar Rotterdam 2008