• Symposium ‘Bevorderen drachtplanten in tuin en plantsoen’

  De variatie in sortiment en daarmee ook de hoeveelheid stuifmeel- en nectarleverende planten neemt af in het openbaar groen. Mede hierdoor holt de bijenstand achteruit. Met het symposium Bevorderen drachtplanten in tuin en plantsoen wil de Imkervereniging Nijmegen en omstreken de drachtplantenproblematiek onder de aandacht brengen. Daarnaast wordt tijdens deze bijeenkomst het belang benadrukt van […]

  lees verder...

 • Symposium ‘Groen in zicht’ over de waarde van stedelijk groen en innovatieve toepassingen

  Het Hoveniers Informatie Centrum (HIC) organiseert samen met branchevereniging VHG op donderdag 23 september het symposium ‘Groen in Zicht’ in het WTC in Amsterdam. De waarde van stedelijk groen en innovatieve toepassingen staan deze dag centraal. Stedenbouwkundigen, gemeenten, architecten, woningcorporaties, zorginstellingen, waterschappen en groenbedrijven kunnen zich tijdens dit symposium laten informeren en inspireren door een […]

  lees verder...

 • Inschrijven voor symposium ‘Natuurlijk spelen’

  Op 1 juli vindt er in Baarn het symposium ‘Natuurlijk spelen plaats’. Diverse sprekers uit binnen- en buitenland vertellen op deze dag over het belang van groene speelplekken. Nu uit onderzoek blijkt dat het voor kinderen goed is als zij regelmatig in de natuur spelen, moeten daar wel de mogelijkheden voor zijn. In 2009 zijn […]

  lees verder...

 • Symposium Groen Goed

  Donderdag 18 maart organiseert Vereniging Stadswerk Nederland een symposium naar aanleiding van het uitkomen van het boek : ‘Groen Goed’. Het symposium gaat in op de kwaliteit van openbaar groen. Het symposium vind plaats in Sonsbeek te Arnhem. Dagvoorzitter is prof. Wim Hafkamp, wetenschappelijk directeur van Nicis Institute. Hoofdredacteur Rob van der Ham is een […]

  lees verder...

 • Symposium over het concept Gemeenschapstuinen

  Op 11 februari organiseert Groenforum Nederland in samenwerking met RadarAdvies een mini-symposium  over het concept Gemeenschapstuinen.  Met als thema:  hoe de groene ruimte kan bijdragen aan het behalen van sociale en maatschappelijke doelstellingen. Download hier de uitnodiging » Download hier de brochure Gemeenschapstuinen ‘duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie’ »   […]

  lees verder...

 • Symposium Natuur als Kuur

  Als afsluiting van de ‘Groene Maand’, waarin het thema ‘Groen en gezondheid’ centraal staat, organiseert Kenniscentrum Recreatie voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het symposium ‘Natuur als kuur’. Het symposium dat plaatsvindt op 29 september vormt tevens de afsluiting van het door NIVEL en Wageningen UR uitgevoerde vierjarige onderzoeksprogramma ‘Vitamine G’, naar de […]

  lees verder...

 • Symposium ‘Is natuur te besturen?’

  Het symposium betreft de effecten van natuurbeleid en natuurwetgeving op gemeentelijk niveau en de bijdragen die gemeenten leveren aan het behoud van biodiversiteit. Anno 2008 stelt de natuurwetgeving hoge eisen aan het handelen van gemeenten. In de afgelopen jaren hebben de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet hun intrede gedaan, met als doel planten en […]

  lees verder...

 • Symposium ‘tiepisch Amsterdam’

  Op 2 oktober 2008 vond het symposium ‘Tiepisch Amsterdams’ plaats met de iep als centraal thema. Het ging op deze bijeenkomst over onderzoek, wetten en regels, die leiden tot de ultieme stadsboom voor Amsterdam. Volledige informatie:Download hier meer informatieOok interessant:Bomen, iep, Amsterdam Bron:Dienst Ruimtelijke ordening Amsterdam

  lees verder...

 • Symposium: Green & the city

  In het kader van het Groenjaar organiseert de gemeente Rotterdam op 6 november het symposium Green & the City. Dit symposium staat geheel in het teken van alles dat met groen te maken heeft. Groen in de stad, groen op de stad en groen om de stad. De Gemeente Rotterdam heeft in dit kader internationaal […]

  lees verder...

 • Symposium: Green & the city

  In het kader van het Groenjaar organiseert de gemeente Rotterdam op 6 november het symposium Green & the City. Dit symposium staat geheel in het teken van alles dat met groen te maken heeft. Groen in de stad, groen op de stad en groen om de stad. De Gemeente Rotterdam heeft in dit kader internationaal […]

  lees verder...