Berichten

Over natuurbeleving, buitensporten en het positieve effect van de interactie tussen sport en natuur.
In onze verstedelijkte omgeving raakt de mens verder verwijderd van de natuur. Buitensportbeleving kan deze kloof overbruggen. De natuur daagt ons uit. Bij diverse buitensporten vormt de interactie met de natuurlijke omgeving de essentie van de sportieve uitdaging. Deze omgeving is daarbij meer dan de ‘passieve’ ruimte waarin de sport wordt beoefend.
Natuurbeleving en sportbeleving gaan hand in hand. De bijdrage aan ons welzijn is groot. De toegevoegde waarde van bewegen in de natuur is op veel onderzoeksterreinen wetenschappelijk bewezen.Het levert positieve bijdragen aan lichamelijke en geestelijke gezondheid, cognitieve vaardigheden en sociale cohesie.
Het symposium Buiten Sporten, Natuurlijk! is gericht op het verder uitdiepen van de relatie tussen sport en natuurbeleving.
Wat is de gezondheidswaarde van sporten in de natuur?Waar en hoe worden sport en natuurbeleving nu reeds succesvol gecombineerd? Hoe kan het unieke karakter van buitensporten beter worden gecommuniceerd? Hoe kan samenwerking tussen de sportsector en de natuursector worden gestimuleerd? Welke organisaties staan open voor nieuwe samenwerkingen?
Sport en natuur, verbonden in beleving
Mensen die voldoende sporten en bewegen hebben minder kans op gezondheidsklachten. Daarom stimuleert de Rijksoverheid mensen om meer te sporten en een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’ moet ervoor zorgen dat mensen gezonder gaan leven, bijvoorbeeld door voldoende te bewegen in de natuur. De sportsector kan hieraan bijdragen door een goed sportaanbod en beweegaanbod te bieden waarin beleving centraal staat.
Sport is van alle tijden. De veranderingen in de samenleving zijn echter van grote invloed op de manier waarop sport wordt beleefd. Het individu dat wil sporten, staat centraal. Dit vraagt om aanpassing van de sportsector. Sport als beleving én gezonde leefstijl wordt steeds belangrijker. Om de optimale omstandigheden hiervoor te ontwikkelen, is samenwerking met andere sectoren nodig. Nieuwe partners, nieuwe perspectieven.
Natuur is de basis onder onze welvaart en ons welzijn. Natuur hoort midden in de samenleving thuis, want de natuur die mensen belangrijk vinden, is veel meer dan de natuur binnen beschermde natuurgebieden. Natuurbeleving staat daarom centraal in de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’. Van natuur beschermen tegen de samenleving naar versterking van natuur door de samenleving!

Op 6, 7 en 8 september 2012 vindt het 11de International People Plant Symposium (IPPS 2012) plaats met als thema: “Diversity: Toward a new Vision of Nature”.

Dit driedaagse symposium vindt elke twee jaar plaats en werd in 2010 in Canada gehouden. Voor het eerst komt het symposium naar Europa en wel naar Nederland. De verwachting is dat er circa 250 deelnemers aanwezig zullen zijn. Doel van het symposium is het creëren van een platform voor professionals, (tuin-)therapeuten, tuin- en landschapsarchitecten, trainers/coaches, psychologen, stadstuinders, zorgboeren, wetenschappers, opleidingsinstituten en het bedrijfsleven om een internationaal perspectief te ontwikkelen op het gebied van de relatie tussen mens, natuur en gezondheid.

Keynote speakers
Als keynote speakers verwelkomen wij Agnes van den Berg, Bram van de Klundert, Willem Beekman, Peter Merry, Matthijs Schouten en Jerwin Tholen.

Het symposium zal een dynamische en kleurrijke ervaring zijn in woord en beeld met presentaties, lezingen, discussies en workshops. Het symposium biedt een cultureel programma, een pre-conference tour en een dagticket voor Floriade 2012.

Voor het symposium zijn wereldwijd mensen uit verschillende en aangrenzende disciplines uitgenodigd om hun werk op het gebied van onderzoek, methodiek, modellen en casuïstiek met betrekking tot de relatie tussen mens en natuur voor het voetlicht te brengen.

De locatie en accommodatie van IPPS 2012 op Kasteel ‘De Berckt’, slechts 8 km van de Floriade, en biedt een natuurlijke omgeving om samen in gesprek te gaan.

Aanmelden
De inschrijving voor het symposium is geopend en aanmelden is mogelijk via IPPS2012.com.

 

Hoe kunnen we samen een nieuwe duurzame wereld bouwen? Door te leren van de natuur! Functioneel groen in de gebouwde omgeving is het credo voor nu en de toekomst. Groen en daglicht vitaliseren, we worden er fitter, creatiever en alerter door. En groen biedt belangrijke kansen voor het binnenmilieu en energetische systemen in gebouwen. Om letterlijk groen licht voor functioneel groen in de architectuur te geven organiseert Knooppunt Bouwen met Groen op 22 mei het symposium Groen Licht op de Floriade.

Internationale toparchitecten
Laat u inspireren door internationale toparchitecten en hun kijk op de samenhang tussen gebouwen, beplanting, natuur en ecosystemen. Het programma van het symposium is uitgebreid: Michael Pawlyn (UK), Martin Haas (Behnisch Architektur, Duitsland), Luis de Garrido (Spanje) en Torben Thyregod Jenssen (VELUX, Denemarken) komen naar de Floriade om een overzicht te geven van wereldwijde trendsettende groen- en daglichttoepassingen. Om functionele groen- en daglicht toepassingen te realiseren moeten ontwerpers, bouwers en groenprofessionals kijken en werken vanuit samenhang.

Van groentoepassing tot ecosysteem
Behnisch staat bekend om prachtige en functioneel goed werkende groentoepassingen in en aan gebouwen, zoals bijvoorbeeld het Lumen gebouw in Wageningen. Luis de Garrido heeft zich toegelegd op ‘Artificial Nature Architecture’, een systeem waarin natuurlijke ecosystemen worden nabootst in gebouwen. Michael Pawlyn bereikte een doorbraak met het Eden project, waarin een oud mijngebied werd omgevormd tot een botanische tuin met bijzondere kassen. Dit bracht hem tot het inzicht dat groen een onmisbaar component in de architectuur moet zijn. Samenwerken met de natuur is een hele efficiënte manier om duurzaamheid en vitaliteit in gebouwen te realiseren. Torben Thyregod geeft ten slotte vanuit zijn mondiale focus een toelichting op trends en ontwikkelingen van groen en daglicht in de architectuur.

Inspireren en ontmoeten
Het symposium is bedoeld voor professionals uit de ontwerp-, bouw- en groensector, en voor beleidsmakers en adviseurs op het gebied van bouw en groen. Laat u inspireren door uitgekiende groen- en daglichttoepassingen, en neem de tijd om collega-professionals te ontmoeten. Voor meer informatie over het programma en de sprekers en voor aanmelden kijk op www.knooppuntbouwenmetgroen.nl.

Op 6 juni wordt in Rotterdam het symposium ‘Verbetering leefomgeving bijen en andere bestuivers in stedelijk gebied’ georganiseerd. Inrichters en beheerders van de openbare ruimte, bestuurders/beleidsmakers, volksvertegenwoordigers, (stads)ecologen en dak –en stadsboeren, volkstuinders en imkers zijn van harte uitgenodigd.

Het symposium wordt mede georganiseerd in het kader van 2012 het Jaar van de Bij. Op de website van het Jaar van de Bij is alles te lezen over het waarom van ‘het jaar’ en de activiteiten die in het land worden georganiseerd.

Sprekers zijn:
– ‘Keynote speaker’ is de wethouder Duurzaamheid, Buitenruimte en Binnenstad, Alexandra van Huffelen over een bijvriendelijke stad,
– de voorzitter Rotterdamse Bijenhouders vereniging het Ambrosiusgilde,
– Marco Hoffman van de Wageningen UR, de schrijver van de brochure ‘Biodiversiteit in tuin en plantsoen’,
– Niels de Zwarte van Bureau Stadsnatuur Rotterdam: ecologische verbindingszones en bestuivers.
– Carien de Jonge, stadsimker en filosoof

Convenant
Van het symposium wordt ook gebruik gemaakt om het convenant van Jaar van de Bij 2012 te ondertekenen. Nils Berndsen (portefeuillehouder buitenruimte Deelgemeente Noord is de eerste Rotterdamse (deelgemeente)bestuurder die het ‘bijenconvenant’ zal ondertekenen.

Dakakkerbijen
In de pauze van het symposium worden ook de bijenkasten op het dak van Het Schieblock onthuld door wethouder Alexandra van Huffelen. De kasten zijn onderdeel van de dakakkers (twee stadslandbouwdaken, zie elders een artikel in deze RMCourant).

Tijd en locatie
Datum: 6 juni
Locatie: Het Schieblock (in de Dépendence), Schiekade 189 (vlakbij Hofplein/Centraal Station), Rotterdam
Tijd: 12.30 – 17.00 uur
Aanmelden: Wouter Bauman, w.bauman@milieucentrum.rotterdam.nl (het aantal plaatsen is beperkt)

Participanten
Het symposium wordt georganiseerd door het: Rotterdams Milieucentrum in samenwerking met het Ambrosiusgilde, Bureau Stadsnatuur, Programmabureau Duurzaam (Gemeente Rotterdam), het Schieblock bv, ZUS, het Jaar van de Bij, de Deelgemeente Noord, Landschapsonderhoud Rotterdam, Wageningen Universiteit, Bijenstichting, Fleur de Bij en anderen.

Meer informatie »

Bron:
Rotterdams Milieucentrum

 

 

De Nederlander recreëert het liefst in het groen. Hiervoor zijn wandel- en fietspaden nodig en zwemplassen, speelvelden, ruiterpaden en andere recreatievoorzieningen. Rond de grote steden is er echter een groot tekort. Tot voor kort was de aanleg en het beheer van recreatie voorzieningen vanzelfsprekend in handen van de overheid en de terreinbeherende organisaties.

Maar door bezuinigingen en andere maatschappelijke en economische ontwikkelingen is het recreatieveld in verandering. Kan het misschien anders? Kunnen ondernemers en andere grondeigenaren gezamenlijk zorgen voor een aantrekkelijke groene vrijetijdsomgeving?

Goede voorbeelden
In Nederland zijn al veel voorbeelden dat het anders kan. Er zijn publieke recreatievoorzieningen door ondernemers opgezet, recreanten die hun eigen rol op pakken en er zijn veranderingen in landschappen die interessant zijn voor zowel recreanten als de bestaande eigenaren van de (agrarische) grond.

Voorbeelden:

  • De gemeente Heerhugowaard die 1,5 mio bespaart door publieke recreatie samen met de agrarische sector te organiseren.
  • Inwoners die gezamenlijk hun eigen recreatie organiseren in groendomein ’t Wasven.
  • Nieuwe financieringsvormen, zoals ‘crowdfunding’ bij klein Mariëndaal.
  • En inventieve agrariërs die met een combinatie van talrijke functies het landschap verrijken.

De initiatiefnemers, Bureau Buiten, Terra Incognita, ANWB, Taskforce Multifunctionele Landbouw, nodigen u uit om met ons deze uitdaging aan te gaan en gezamenlijk na te denken over nieuwe kansen voor vrijetijdslandschappen, los van de oude kaders. Laten we met nieuwe ogen kijken naar recreatie op het platteland rond de steden.

Download de uitnodiging »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat groen een positief effect heeft op ons welbevinden en onze gezondheid. Groen en daglicht vitaliseren, verlagen stress en ziekteverzuim, we worden er fitter, creatiever en alerter door. De positieve uitstraling, de akoestische kwaliteiten en opvang van fijnstof zijn belangrijke eigenschappen van groen. Om de kennis van de groensector en de kunde van ontwerpers en bouwers bijeen te brengen, organiseren BNA Onderzoek en Bouwen met Groen en Glas op donderdag 10 november 2011 het symposium Groen, groener, groenst.

Hoewel de toegevoegde waarde van groen op, aan en in gebouwen steeds meer wordt erkend, worden de mogelijkheden die groen biedt in de dagelijkse praktijk nog onvoldoende benut. Het integreren van daglicht en groen in gebouwen vraagt specifieke kennis en een sectoroverstijgende benadering. De kenniskloof tussen de groen- en bouwsector is echter nog groot. Het succesvol integreren van groen in, op en aan gebouwen vraagt om een integraal totaalconcept, waarbij rekening wordt gehouden met de bouwkundige randvoorwaarden en een goede verzorging na realisatie.

Synergie, samenwerking en kennisdeling tussen de bouw- en de agrosector is dan ook een voorwaarde voor succesvol groen.

 

Focus op kennisoverdracht en kennisdeling
BNA Onderzoek en het programma Bouwen met Groen en Glas slaan de handen in elkaar en organiseren op 10 november 2011 het symposium Groen, groener, groenst voor architecten, bouwers en groenvoorzieners. Tijdens dit symposium ligt de focus op kennisoverdracht en kennisdeling. Kennis over groentoepassingen is op dit moment vooral aanwezig in de groensector, en nog niet goed toegankelijk voor architecten, adviseurs en bouwers. Het aanreiken, verbinden en delen van specifieke kennis op dit gebied is een noodzakelijke voorwaarde om tot nieuwe businessmodellen te komen en groen een serieuze rol te laten spelen in het bouw- en ontwerpproces.

Bekijk hier het programma »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 
 

GGD IJsselland en GGD Regio Twente organiseren in samenwerking met de gemeente Deventer op 29 juni in Deventer het minisymposium €˜een groene gezonde wijk, inspiratie voor gemeenten€™.
Het openbaar groen kan worden gezien als een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid en inrichting van de openbare ruimte. Een integrale aanpak waarbij verschillende partijen betrokken zijn, is voor het slagen van dit soort projecten noodzaak.Tijdens het symposium krijgen de deelnemers onder meer praktische en inspirerende voorbeelden hoe met groen de gezondheid van de wijkbewoners kunt bevorderen.
Deventer werd in 2010 door Entente Florale uitgeroepen tot groenste stad van Nederland.
 

Op 21 april organiseren STIRR, Kenniscentrum Recreatie, Innovatienetwerk en Telos een groot symposium over vrije tijd en gebiedsontwikkeling. De rol van regionale beeldverhalen staat hierbij centraal.

In tal van regio’s hebben ondernemers in vrije tijd en toerisme, samen met overheden en andere organisaties, de uitdaging opgepakt om gebiedsontwikkeling vorm te geven. Reden genoeg om ervaringen uit te wisselen. Welke rol heeft de vrijetijdssector bij gebiedsontwikkeling en de financiering van natuur en landschap? Hoe passen regionale beeldverhalen in het proces? Op welke manieren werken overheden en ondernemers samen? Welke stappen willen we in de toekomst zetten? 

Balans opmaken
Vijf jaar na het VROM raadadvies ‘Groeten uit Holland’ wordt op dit symposium de balans opgemaakt. Onder leiding van dagvoorzitter Astrid Feiter geven experts en ervaringsdeskundigen hun visie. Sprekers zijn onder andere Hans Mommaas, hoogleraar Vrijetijdswetenschappen UvT Tilburg, Ralf Ebert, directeur STADart en John Jorritsma, CdK in Friesland en voorzitter van STIRR. Tijdens de discussie delen praktijkmensen hun ervaringen met de deelnemers.

Interactieve workshops
’s Middag staat de ondernemerspraktijk centraal in interactieve workshops. Onderwerpen zijn onder meer: innovatieve verdienmodellen, vitale coalities, aansluiten bij overheidsagenda’s; en productief investeren in natuur en landschap.

Deelnemers aan het symposium maken tevens kennis met regionale beeldverhalen die in ontwikkeling zijn. Bijvoorbeeld: Dijk van een Delta, Friese Meren, Drechtsteden, Utrechtse Heuvelrug, Parkstad Limburg, Kamers van Overijssel, Bossen van Bezinning, Veluwe, Water Rijk en Leisure City Zoetermeer.

Het symposium vindt plaats op Schateiland Zeumeren te Voorthuizen.

Klik hier voor meer informatie en over het aanmelden »

Het Groene Paviljoen in Baarn was afgelopen vrijdag nauwelijks groot genoeg voor alle belangstellenden voor het eerste symposium over het effect van elektromagnetische straling op bomen.

Sprekers uit de boomkwekerij, het gemeentelijk groenbeheer en de wetenschap deelden hun kennis en ervaringen met onbekende boomaantastingen en de rol die elektromagnetische straling daarbij zou kunnen spelen.

 

 

 

Het onomstotelijke bewijs dat zendmasten bastknobbels veroorzaken gaf het symposium niet. Wel bleek dat verschillende wetenschappers in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland sterke aanwijzingen hebben dat elektromagnetische straling negatieve effecten op bomen heeft. De schade varieert van bladverbranding, afwijkingen op de bast, groeiafwijkingen en het verstoren van de biologische klok waardoor bomen hun blad op ongepaste tijden wel of juist niet verliezen, tot het afsterven van grote delen van de boom.

© Tuin&Landschap

 

Onbekende aantastingen aan bomen in een stedelijke omgeving komen in toenemende mate voor. Het gaat bijvoorbeeld om vlekken, verkleuringen, bloedingen, bastknobbels en afsterving van weefsel. Een duidelijke biologische oorzaak is tot nog toe niet gevonden. Uit een eerste laboratoriumonderzoek door Wageningen University komt naar voren dat elektromagnetische straling mogelijk negatief effect heeft op de gezondheid van bomen.  Op vrijdag 18 februari 2011 organiseert Bomencentrum Nederland in het Groene Paviljoen in Baarn het eerste symposium over dit onderwerp.

“Met het symposium willen we dit belangrijke onderwerp op de kaart te zetten. Het probleem doet zich nationaal en internationaal voor. Het is belangrijk kennis te delen met elkaar. Daarnaast pleiten we voor vervolgonderzoek op grote schaal, want dat is zeer zeker nodig,” aldus organisator Hans R. Blokzijl. Bij wijze van eerste initiatief daartoe wordt per deelnemer € 50,- van het inschrijfgeld gereserveerd voor onderzoeksdoeleinden. 

Alphen aan den Rijn
Mede-initiatiefnemer van het symposium is de Gemeente Alphen aan den Rijn. Blokzijl licht toe: “Het is allemaal zo’n 5 jaar geleden in beweging gekomen toen in Alphen aan den Rijn tijdens een controle op kastanjeziekte bleek dat andere boomsoorten vreemde knobbels aan de bast hadden.”

Nader onderzoek
De gemeente liet op initiatief van beleidsmedewerker Groen Niek van ’t Wout de onbekende ziekteverschijnselen aan de bomen nader onderzoeken. Onder leiding van dr. André A.M. van Lammeren, universitair hoofddocent Leerstoelgroep Plantencelbiologie, verrichtte Wageningen University in de afgelopen jaren onderzoek naar de onbekende en onbegrepen boomaantastingen. Het onderzoek naast bastknobbels breidde zich uit met onderzoek naar baststrepen, bastscheuren, verkleuringen en het effect van epifyten zoals schimmels en korstmossen. Uit deze onderzoeken kwam geen biologische oorzaak naar voren. Ook werd onderzoek verricht naar effecten van luchtverontreiniging en het toenemend aantal bronnen van elektromagnetische straling, zoals zendmasten. Essen, bomen die in de stedelijke omgeving in toenemende mate last hebben van groeiverstoringen, bleken in een kweekcel met zogenaamde wifi access points verkleuringen en afsterving van bladeren te vertonen. De onderzoekers willen het onderzoek verder uitbreiden en verdiepen.

Sprekers
Het symposium biedt wetenschappelijk gefundeerde informatie. Gerenommeerde nationale en internationale sprekers geven tijdens deze bijeenkomst over dit onderwerp boeiende presentaties over de effecten van elektromagnetische velden en luchtverontreiniging op bomen. 

Hier vindt u meer informatie over het programma en de sprekers. Tevens kunt u zich hier registreren voor deelname »