Save the date: Buiten Sporten Natuurlijk! symposium 19 mei 2016

Over natuurbeleving, buitensporten en het positieve effect van de interactie tussen sport en natuur. In onze verstedelijkte omgeving raakt de mens verder verwijderd van de natuur. Buitensportbeleving kan deze kloof overbruggen. De natuur daagt ons uit. Bij diverse buitensporten vormt de interactie met de natuurlijke omgeving de essentie van de sportieve uitdaging. Deze omgeving is […]

International People Plant Symposium 2012

Op 6, 7 en 8 september 2012 vindt het 11de International People Plant Symposium (IPPS 2012) plaats met als thema: “Diversity: Toward a new Vision of Nature”. Dit driedaagse symposium vindt elke twee jaar plaats en werd in 2010 in Canada gehouden. Voor het eerst komt het symposium naar Europa en wel naar Nederland. De […]

Symposium Groen Licht: groene architectuur leeft

Hoe kunnen we samen een nieuwe duurzame wereld bouwen? Door te leren van de natuur! Functioneel groen in de gebouwde omgeving is het credo voor nu en de toekomst. Groen en daglicht vitaliseren, we worden er fitter, creatiever en alerter door. En groen biedt belangrijke kansen voor het binnenmilieu en energetische systemen in gebouwen. Om […]

Symposium 'Verbetering leefomgeving bijen en andere bestuivers in stedelijk gebied'

Op 6 juni wordt in Rotterdam het symposium ‘Verbetering leefomgeving bijen en andere bestuivers in stedelijk gebied’ georganiseerd. Inrichters en beheerders van de openbare ruimte, bestuurders/beleidsmakers, volksvertegenwoordigers, (stads)ecologen en dak –en stadsboeren, volkstuinders en imkers zijn van harte uitgenodigd. Het symposium wordt mede georganiseerd in het kader van 2012 het Jaar van de Bij. Op […]

Symposium: ‘Vrijetijdslandschappen op nieuwe gronden!’

De Nederlander recreëert het liefst in het groen. Hiervoor zijn wandel- en fietspaden nodig en zwemplassen, speelvelden, ruiterpaden en andere recreatievoorzieningen. Rond de grote steden is er echter een groot tekort. Tot voor kort was de aanleg en het beheer van recreatie voorzieningen vanzelfsprekend in handen van de overheid en de terreinbeherende organisaties. Maar door […]

Symposium Groen, groener, groenst

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat groen een positief effect heeft op ons welbevinden en onze gezondheid. Groen en daglicht vitaliseren, verlagen stress en ziekteverzuim, we worden er fitter, creatiever en alerter door. De positieve uitstraling, de akoestische kwaliteiten en opvang van fijnstof zijn belangrijke eigenschappen van groen. Om de kennis van de groensector en de […]

GGD en Deventer organiseren symposium over groen en gezondheid

GGD IJsselland en GGD Regio Twente organiseren in samenwerking met de gemeente Deventer op 29 juni in Deventer het minisymposium €˜een groene gezonde wijk, inspiratie voor gemeenten€™. Het openbaar groen kan worden gezien als een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid en inrichting van de openbare ruimte. Een integrale aanpak waarbij verschillende partijen betrokken zijn, is […]

Symposium Vrije tijd en gebiedsontwikkeling: van visie naar praktijk

Op 21 april organiseren STIRR, Kenniscentrum Recreatie, Innovatienetwerk en Telos een groot symposium over vrije tijd en gebiedsontwikkeling. De rol van regionale beeldverhalen staat hierbij centraal. In tal van regio’s hebben ondernemers in vrije tijd en toerisme, samen met overheden en andere organisaties, de uitdaging opgepakt om gebiedsontwikkeling vorm te geven. Reden genoeg om ervaringen […]

Symposium 'Bomen en straling' druk bezocht

Het Groene Paviljoen in Baarn was afgelopen vrijdag nauwelijks groot genoeg voor alle belangstellenden voor het eerste symposium over het effect van elektromagnetische straling op bomen. Sprekers uit de boomkwekerij, het gemeentelijk groenbeheer en de wetenschap deelden hun kennis en ervaringen met onbekende boomaantastingen en de rol die elektromagnetische straling daarbij zou kunnen spelen.   […]

Symposium over de effecten van elektromagnetische straling op bomen

Onbekende aantastingen aan bomen in een stedelijke omgeving komen in toenemende mate voor. Het gaat bijvoorbeeld om vlekken, verkleuringen, bloedingen, bastknobbels en afsterving van weefsel. Een duidelijke biologische oorzaak is tot nog toe niet gevonden. Uit een eerste laboratoriumonderzoek door Wageningen University komt naar voren dat elektromagnetische straling mogelijk negatief effect heeft op de gezondheid […]