Berichten

Groene daken of gevels, meer groen in gebouwen. Vrijwel niemand is daar op tegen, want groen verhoogt het aanzien, de esthetische waarde, van onze leefomgeving. Maar in welke mate draagt groen in de gebouwde omgeving bij aan bijvoorbeeld waterberging of het reduceren van fijnstof? Kunnen we die bijdrage kwantificeren? Voor het antwoord op deze vraag nodigen SBR en VHG (de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners) u van harte uit voor het symposium ‘Vegetatie in de gebouwde omgeving: van esthetisch naar functioneel’ op 1-4-2008.

Volledige informatie:
Link hier voor meer informatie over dit symposium

Ook interessant:
Openbaar groen, dakbegroeiing, gevelbegroeiing

Bron:
SBR
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

In 2006 deed de Bomenstichting een oproep om voorbeelden in te sturen van bouw- of infrastructurele projecten waar bomen op een goede manier zijn ingepast.
Uit alle ingezonden projectbeschrijvingen heeft een deskundige jury de tien meest inspirerende projecten gekozen en deze worden op 21 juni gepresenteerd.
Er is volop gelegenheid om met de opdrachtgevers en uitvoerders van deze projecten van
gedachten te wisselen. Daarnaast gaat een aantal sprekers in op relevante onderwerpen die dit soort projecten tot een succes kunnen maken. Dit gebeurt vanuit de invalshoek van gemeenten, bewoners, ontwerpers en projectontwikkelaars.