Symposium 'Is natuur te besturen?'

Het symposium betreft de effecten van natuurbeleid en natuurwetgeving op gemeentelijk niveau en de bijdragen die gemeenten leveren aan het behoud van biodiversiteit. Anno 2008 stelt de natuurwetgeving hoge eisen aan het handelen van gemeenten. In de afgelopen jaren hebben de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet hun intrede gedaan, met als doel planten en dieren en hun leefomgeving te beschermen en daarmee de biodiversiteit in ons land in stand te houden en te verbeteren. Meer en meer moet worden nagedacht hoe rekening te houden met aanwezige beschermde soorten. Het symposium informeert wat de mogelijkheden zijn, wat echt noodzakelijk is en waar kennis hierover verkrijgbaar is.

Locatie: WTC-gebouw in Arnhem
Datum: 29 januari 2009

Volledige informatie:
Click hier voor meer informatie over dit symposium

Ook interessant:
Natuurbeleid, biodiversiteit

Bron:
Vereniging Stadswerk