Symposium Natuur als Kuur

Als afsluiting van de ‘Groene Maand’, waarin het thema ‘Groen en gezondheid’ centraal staat, organiseert Kenniscentrum Recreatie voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het symposium ‘Natuur als kuur’.

Het symposium dat plaatsvindt op 29 september vormt tevens de afsluiting van het door NIVEL en Wageningen UR uitgevoerde vierjarige onderzoeksprogramma ‘Vitamine G’, naar de relatie tussen groen en gezondheid. Doel van het symposium is het uitwisselen van (praktijk)kennis over de relatie tussen gezondheid en groen.

Campagne
De Groene Maand is een campagne van een groot aantal organisaties die zich inzetten voor natuur, milieu, landschap en gezondheid.

Bekijk het programma »


Bron:
Groene Maand