Berichten

Na vier jaar sluit Natuur en Milieu Overijssel het project Kind in de Natuur af. De afgelopen jaren heeft deze organisatie samen met natuurorganisaties, particulieren, scholen, bedrijven en gemeenten hard gewerkt aan de introductie van nieuwe natuurspeelplaatsen in Overijssel. Een investering die het dubbel en dwars waard was, want inmiddels is Overijssel heel wat natuurlijke speelplekken rijker.

Bovendien staat na vier jaar het natuurlijk spelen weer volop in de belangstelling, waardoor Natuur en Milieu Overijssel er van overtuigd is dat in de toekomst nieuwe initiatieven voor natuurlijk spelen zullen blijven. De kennis omtrent de aanleg, onderhoud, beheer et cetera die in de afgelopen periode is opgedaan, is gebundeld in een aantal factsheets.

Samenwerken aan jeugd en groen
In een speciale handreiking voor gemeenten zijn inspirerende voorbeelden te vinden hoe vanuit de gemeente de relatie tussen jeugd en groen versterkt kan worden. Hoe zet je een locale samenwerking op, hoe zorg je voor de projectuitvoering en hoe betrek je de bewoners bij het proces. Ook vind je tips voor de nodige verankering in beleid en organisatie.

Download hier de handreiking »

Bron:
Natuur en Milieu Overijssel / Straatbeeld

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel het beleidsplan speeltuinvoorzieningen besproken en goedgekeurd. De gemeenteraad heeft met name gesproken over de aandacht van groene speelplekken voor kinderen en over de aandacht voor de wijze waarop burgers bij de aanleg en het onderhoud van de speelvoorzieningen (kunnen) worden betrokken. Deze items waren onderbelicht in het beleidsplan.

Ook de lokale politieke partij Dorpsgoed heeft tijdens deze vergadering aandacht gevraagd voor groene speelplekken. In het beleidsplan is met name aandacht voor speelterreinen met toestellen, de zogenoemde ‘grijze’ speelplekken. Deze toestellen zijn vaak duur, fantasieloos, onderhoudsgevoelig en waarvoor groen dient te wijken. Tegelijkertijd nodigen sommige speelterreinen en toestellen niet uit tot bewegen. Om deze reden heeft Dorpsgoed aandacht voor de groene speelplek gevraagd. 
 
Groene speelplekken
Speelplekken dienen te voldoen aan de behoeften van kinderen: uitdaging tot intensief bewegen, zoals klimmen, rennen, etc, rustig ergens kunnen zitten, verstoppen, verandering en veranderbaarheid van de omgeving en waarschijnlijk het belangrijkste het ervaren van grond, water, zon en wind. De groene speelplek heeft al deze zaken te bieden. In Sint-Michielsgestel, en in Nederland, zijn steeds minder plekken die hieraan voldoen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de groei van de omvang van onze kinderen mede te danken is aan het gebrek aan groene speelplekken. Groene speelplekken nodigen meer uit tot bewegen dan ‘grijze’ speelplekken. De groene speelplek heeft dan ook vele zaken te bieden en sluit tevens zeer goed aan bij het streven naar een groene gemeente!

Kostenvoordeel van een groene speelplek
De kosten voor een groene speelplek zijn ook een belangrijk voordeel, zeker in deze tijden van bezuinigingen. De aanleg van een groene speelplek is niet gratis en dient goed te worden overdacht, maar deze is zeker goedkoper dan het volstoppen van een terrein met de meest luxe klimtoestellen, welke vervolgens niet worden gebruikt. Daarnaast is met name met betrekking tot het onderhoud veel geld te verdienen.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Thuis in het Nieuws

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

De tweede editie van de landelijke ontwerpprijsvraag voor Duurzame Groene Speelplekken is gewonnen door natuurspeelplek De Vrijbuiter uit de nieuwe wijk Oosterheem in Zoetermeer. De beloning was een cheque van € 10.000. Een eervolle vermelding was er voor de Montessorischool De Wildzang uit Lelystad, voor het speel-en buurtplein in de wijk De Kamp. Zij ontvingen een kunstwerk van glas, vervaardigd door de Italiaanse meesterglasblazer Gerardo Cardinale.

De ontwerpprijsvraag duurzame groene speelplekken is een initiatief van Plant Publicity Holland en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en wordt gehouden onder auspiciën van de stichting Entente Florale Nederland.

De jury, onder voorzitterschap van de directeur van de stichting ElemenTree, Leendert Koudstaal, was samengesteld uit de disciplines pedagogie, gezondheid (GGD), veiligheid, woningcorporatie, landschapsarchitectuur, aanleg en onderhoud en beplanting. 
 
37 inzendingen
Uiteindelijk beoordeelde de jury 37 ingezonden ontwerpen, waarvan er negen voor de verkiezing van het beste ontwerp werden genomineerd. Zij ontvingen alle een certificaat. De prijzen werden uitgereikt door de directeur van de stichting Nationale Boomfeestdag, Peter Derksen.

Kwaliteit en durf
Juryvoorzitter Koudstaal noemde de kwaliteit van de inzendingen hoog. “Kwaliteit en durf zijn de sleutelwoorden als het gaat om de tweede editie van de prijsvraag Groene Duurzame Speelplekken”, aldus Koudstaal. “Opvallend waren de ‘realistische ontwerpen’, met een goede balans tussen beplanting en (natuurlijke) speelelementen, en de ‘integrale ontwerpen’ met een gecombineerde functie van park en school. Bijna de helft van het aantal inzendingen kwam voor rekening van scholen, die al dan niet in samenwerking met gemeenten schoolpleinen wisten om te vormen tot prachtige groene speelweiden met vaak innovatieve vondsten”. Volgens Koudstaal voerde innovatie ook de boventoon in de groep van niet-genomineerden.  De jury meent dat er volop kansen liggen, mede op terreinen met door toedoen van de economische crisis stilgevallen bouwprojecten. Maar ook bestaande parken en volkstuincomplexen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van buiten spelen. “Insteek moet te allen tijde de ‘Quality of Life’ zijn, zo zei Koudstaal. “Het is van groot belang dat kinderen opgroeien in een prettige leefomgeving waarin ze energie en creativiteit volop kwijt kunnen. Deze prijsvraag levert daar concreet een bijdrage aan.” Als aandachtspunten voor een volgde editie van de ontwerpprijsvraag noemde de juryvoorzitter de stedenbouwkundige samenhang en landschappelijke inpassing waarbij woonwijken met natuurlijke speelplekken centraal staan.

De winnaar
In haar oordeel over de winnende natuurspeelplek De Vrijbuiter zegt de jury onder meer: “De speelplek sluit goed aan bij de woonwijk en de bestaande groenstructuur. De toegankelijkheid is goed en de ligging centraal. Omdat de speelplek grenst aan een druk bezochte promenade is veel aandacht besteed aan informeel toezicht. De Vrijbuiter is een prachtig voorbeeld van hoe in korte tijd vanuit het niets iets prachtigs kan verrijzen, mede door support van de gemeente Zoetermeer”. Het ontwerp is van de hand van Henry van Hoof van het Ingenieursbureau Zoetermeer. Opdrachtgever is de gemeente Zoetermeer.

Onderwijsfilosofie is omgezet
Over de speel- en buurtspeelplek bij de Montessorischool De Wildzang in Lelystad zegt de jury ondermeer: “De gekozen opzet en de uitwerking er van maken deze groene speelplek echt tot een tuin voor de mensen zelf, waar iedereen in deze buurt plezier van heeft. Veel waardering heeft de jury voor de wijze waarop de onderwijsfilosofie is omgezet in de tuin/buitenruimte. Hierdoor is het nieuwe terrein rond de school zo ontworpen dat alle kinderen in hun eigen staat van ontwikkeling een spelvorm kunnen vinden. De jury is lovend over de participatie van zowel de ouders en de leerkrachten als ook de actieve rol van de kinderen zelf”. Het ontwerp is van DonkerGroen uit Sneek in samenwerking met. Montessorieschool De Wildzang. Opdrachtgever is de gemeente Lelystad.

Naast de bekroonde speelplekken De Vrijbuiter en Wildzang werden nog zeven ontwerpen genomineerd:

 • Natuurspeelplek Zuiderpark, Den Haag; Ontwerp: Jan Verburg, Ingenieursbureau gem. Den Haag; opdrachtgever Dienst Stadsbeheer
 • Het Terrraplein, OBS Woutertje Pieterse, Leiden; Ontwerp: Designstudio Van Ginneken, Leiden; Opdrachtgever OBS Woutertje Pieterse, Leiden
 • Natuurspeelplek De Weijver, Hoogwoud; Ontwerp:Speelruimtespecialist OBB, Deventer, Opdrachtgever: gemeente Opmeer
 • Torteltuin, Peter Petersenschool, Haren, Ontwerp: Wendy Schuurman samen met ouders en Leerkrachten Peter Petersenschool; Opdrachtgever: Peter Petersenschool, Haren
 • Natuurlijke Speelplek De Wielenpôlle,  Ontwerp:Bureau Buitenkans participatieve groenprojecten, Marleen van Tilburg; Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden; in het kader van het landelijk project “Modder aan je broek” van  Landschapsbeheer Nederland.
 • Het plein van gereformeerde basisschool ’t Schrijvertje, Apeldoorn; Ontwerp: Karten Orth van de gemeente Apeldoorn en Paul van Eerd (buro Buitenruimte) i.s.m.de school; Opdrachtgever: basisschool ’t Schrijvertje.

België
Zelfs vanuit België was er belangstelling voor de ontwerpprijsvraag en het leverde zelfs een nominatie op voor Jeugdsite te Alveringe. Het werd ontworpen door Jean-François Van den Abeele, Els Huigens en Evelyne Fiers van Fris in het landschap in samenwerking met  Mozaiek uit Gent; Opdrachtgevers waren Provincie West-Vlaanderen en Gemeente  Alveringem.

Download de brochure ‘Wie ontwerpt de meest kindvriendelijke groene duurzame speelplek »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Dr. Annelies Henstra, mensenrechtenjuriste en initiatiefneemster van het project Kinderrecht op natuur, Dr. Agnes van den Berg, senior onderzoeker bij Wageningen Universiteit en Peter Derksen, directeur van de stichting Nationale Boomfeestdag zijn de gastsprekers bij de prijsuitreiking van de Ontwerpprijsvraag Groene Speelplekken.

De prijsuitreiking wordt gehouden op de dag van de Openbare Ruimte in de Expo Houten in Houten en begint om 14.00 uur. Belangstellenden kunnen de prijsuitreiking bijwonen door zich aan te melden op de website van de Dag voor de Openbare Ruimte en tijdens de registratieprocedure de optie lezingenprogramma Groene Speelplekken om 14 uur aanvinken.

Recht op natuur
De resolutie van de Verenigde Naties “Kinderrecht op Natuur” en de implicaties daarvan voor de speelplekken van kinderen, vormen het onderwerp van de toespraak van Annelies Henstra. Agnes van den Berg geeft een toelichting op recente onderzoeken naar het belang van groene speelplekken voor kinderen. Peter Derksen legt het verband tussen boomfeestdag en het spelende kind en maakt ook de  winnaars van de CO2  Bomenprijs bekend. Juryvoorzitter Leendert Koudstaal geeft een toelichting op de genomineerde ontwerpen.

Initiatiefnemers
De prijsvraag voor het ontwerpen van duurzame groene speelplekken is een initiatief van Plant Publicity Holland en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en wordt gehouden onder auspiciën van Entente Florale Nederland. De genomineerde ontwerpen worden op beide beursdagen van de Dag Openbare Ruimte (12 en 13 oktober) tentoongesteld.

Voor nadere informatie

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Geen saaie tegels meer, maar struiken, boomstammen en water. Kinderen moeten meer de natuur in. Beestjes ontdekken, met laarsjes in de plassen stappen. Vies worden mag en een keer vallen is heus niet erg. Groene speelplekken zijn er tegenwoordig te over. Ook op basisscholen zijn de scholen steeds vaker groen ingericht. 

Lees het volledige verhaal op Trouw »

Nominaties van hoge kwaliteit bij prijsvraag groene speelplekken
Voor de tweede keer is er een ontwerpprijsvraag georganiseerd met het doel de aanleg van duurzame, natuurlijke groene speelplekken te stimuleren. Tien ontwerpen uit het veertigtal beoordeelde inzendingen,  komen naar het oordeel van de jury in aanmerking als mogelijke winnaar. De winnaar krijgt een cheque van € 10.000. Lees het volledige bericht »

 

 

 

 ——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Voor de tweede keer is er een ontwerpprijsvraag georganiseerd met het doel de aanleg van duurzame, natuurlijke groene speelplekken te stimuleren. Tien ontwerpen uit het veertigtal beoordeelde inzendingen,  komen naar het oordeel van de jury in aanmerking als mogelijke winnaar. De winnaar krijgt een cheque van € 10.000.

Het beste ontwerp vanuit scholen, BSO’s en instellingen voor jeugdig gehandicapten wordt beloond met een kunstobject. De uiteindelijke winnaar van de prijsvraag Groene Speelplekken wordt bekendgemaakt tijdens de officiële prijsuitreiking op 12 oktober op de Dag van de Openbare Ruimte in Houten.

Initiatiefnemers
De prijsvraag is een van Plant Publicity Holland, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de stichting Entente Florale Nederland.

 

De genomineerden zijn:

 • Natuurspeelplek Zuiderpark, Den Haag; Ontwerp: Jan Verburg, Ingenieursbureau Gem. Den Haag; opdrachtgever Dienst Stadsbeheer
 • Het Terrraplein, OBS Woutertje Pieterse, Leiden; Ontwerp: Designstudio Van Ginneken, Leiden; Opdrachtgever OBS Woutertje Pieterse, Leiden
 • Het Groene Eiland, OBS De Wiekslag, Voorst; Ontwerp: Heleen Eshuis, InhetWild, Voorst, Opdrachtgever: Gemeente Voorst.
 • Natuurspeelplek De Weijver, Hoogwoud; Ontwerp:Speelruimtespecialist OBB, Deventer, Opdrachtgever: Gemeente Opmeer
 • School- en Buurtplein in De Kamp, Lelystad; Ontwerp: DonkerGroen, Sneek i.s.m. Montesorieschool De Wildzang, Lelystad; Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
 • Torteltuin, Peter Petersenschool, Haren, Ontwerp: Ouders en Leerkrachten Peter Petersenschool; Opdrachtgever: Peter Petersenschool, Haren
 • Natuurspeelplek De Vrijbuiter, Oostheem, Zoetermeer, Ontwerper Henry van Hoof, Ingenieursbureau Zoetermeer; Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
 • Jeugdsite te Alveringem (B); Ontwerper: Jean-François Van den Abeele, Els Huigens en Evelyne Fiers van Fris in het landschap i.s.m. Mozaiek, Gent (B); Opdrachtgevers: Provincie West-Vlaanderen en Gemeente  Alveringem(B)
 • Natuurlijke Speelplek De Wielenpôlle,  Ontwerp:Bureau Buitenkans participatieve groenprojecten, Marleen van Tilburg; Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden; in het kader van het landelijk project “Modder aan je broek” van  Landschapsbeheer Nederland.
 • Het plein van gereformeerde basisschool ’t Schrijvertje, Apeldoorn; Ontwerp: Karten Orth van de gemeente Apeldoorn en Paul van Eerd (buro Buitenruimte) i.s.m.de school; Opdrachtgever: basisschool ’t Schrijvertje

Hoge kwaliteit
De voorzitter van de jury Leendert Koudstaal, directeur van stichting ElemenTree, is enthousiast over de kwaliteit van de inzendingen. Het was niet eenvoudig om tot de uiteindelijke nominaties te komen er was dus veel concurrentie.

Koudstaal constateert dat er in deze editie op vrijwel alle in de prijsvraag gestelde criteria meer aandacht voor met name het beheer, veelal samen met kinderen en ook voor de veiligheid. “We hebben zeer realistische ontwerpen gezien, met balans in beplanting en (natuurlijke) speelaanleidingen. Opvallend waren enkele mooie integrale ontwerpen waarbij verschillende functies in parken of rond scholen zijn gecombineerd”.

Veel scholen, bijna de helft van het aantal inzendingen, hebben de stoute schoenen aangetrokken om de schoolpleinen om te  vormen in prachtige groene speel- verblijfsplekken. Aandachtspunt voor een volgende editie is zeker de stedenbouwkundige samenhang, waardoor het natuurlijk spelen een centrale plek in de woonwijken kan krijgen.

Criteria
De jury beoordeelde de volgende aspecten: kwaliteit van het ontwerp, mede in relatie tot de beleving van het kind; feitelijke en technische realisering; financiële onderbouwing in combinatie met het beplantingsplan en beheer; ruimtelijke kwaliteit en tenslotte de veiligheidsaspecten. Dit gebeurde op basis van de criteria die te voren aan de deelnemers bekend waren.

Uitgangspunt
Uitgangspunt voor het initiatief tot deze ontwerpwedstrijd is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin ook de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht kunnen komen. Hier ligt een belangrijke taak voor de gemeenten. Daarnaast willen de initiatiefnemers scholen, BSO’s en instellingen voor jeugdig gehandicapten stimuleren om hier op in te haken. 

Vakjury
De vakjury is samengesteld uit de diverse disciplines: vanuit het kind, gemeentelijke inbedding (gemeenten/woningcorporaties), veiligheid en aanleg en onderhoud. De vakjury is als volgt samengesteld:

Voorzitter

 • Leendert Koudstaal (coördinator ElemenTree)

Vanuit het Kind

 • Josine van den Bogaard (beleidsadviseur bouwen en wonen GGD Rotterdam-Rijnmond)
 • Kees Both (Stichting Oase/Springzaad), Willy Leufgen (Stichting Oase/Springzaad),
 • Sigrun Lobst (Speeldernis)

Aanleg/onderhoud/veiligheid

 • Ton van Dalen (Boomkwekerij)
 • Henri van Son (Henri van Son Tuindiensten)
 • Rick Spalink (Repcon BV)

Gemeentelijke inbedding

 • Leendert Koudstaal (coördinator ElemenTree en adviseur Gemeente Den Haag)
 • Daniel Mol (Bureau MolDonkers en Projectleider Woonomgeving, Woningcorporatie Vestia)

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Zoals toenmalig landbouwminister Gerda Verburg tijdens de prijsuitreiking van de Entente Florale 2009 al aankondigde, er komt een nieuwe prijsvraag voor “Duurzame groene speelplekken”. Het  betreft het ontwerpen en realiseren van een kwalitatieve hoogwaardige, duurzame openbare of semi-openbare speelplek, inclusief schoolpleinen of speelgelegenheid voor instellingen voor kinderopvang, BSO, instellingen voor jeugdige gehandicapten etc.

De prijsvraag wordt opnieuw georganiseerd onder auspiciën van de stichting Entente Florale Nederland en ondersteund door het ministerie van  Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Plant Publicity Holland. De brochure met reglement en criteria is nu beschikbaar.
Het ingezonden ontwerp dient uiterlijk in 2012 daadwerkelijk gerealiseerd te zijn. Het inzenden van ontwerpen die vanaf 1 januari 2008 zijn gerealiseerd of momenteel worden uitgevoerd is eveneens toegestaan. De inzendtermijn sluit op 24 juni 2011.

Vrij spelen in het groen
De doelstelling van deze prijsvraag is het onder de aandacht brengen van het belang van vrij spelen in en met het groen en dan speciaal voor kinderen in de leeftijdsgroep 4 – 12 jaar.

En daarbij het stimuleren van het verantwoord en creatief ontwerpen en aanleggen van duurzame groene speelplekken die zowel pedagogische als ecologische kwaliteit hebben en de kinderen aanspreken. De doelgroep wordt gevormd door allen die bij de inrichting van de openbare ruimte zijn betrokken.

Nog veel te weinig aandacht
Uitgangspunt  voor het initiatief tot deze ontwerpwedstrijd is dat in het gemeentelijk groen-  en speelruimtebeleid veelal te weinig aandacht wordt geschonken aan het belang van groene speelplekken voor de lichamelijke en geestelijk gezondheid van de kinderen in hun gemeente. Er is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin ook de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht kunnen komen. In deze editie wordt ook het spelen op een groen schoolplein en groene speelgelegenheid bij BSO en andere instellingen nadrukkelijk mee genomen

Jurering
De jurering vindt  eind juni plaats. Uit de inzendingen worden eerst een aantal ontwerpen genomineerd. Uit deze nominaties wordt dan de uiteindelijke winnaar verkozen.
De uitslag wordt in oktober 2011 officieel bekendgemaakt. Alle genomineerde ontwerpen    worden gebundeld in een brochure.

Vakjury
De vakjury is samengesteld uit de diverse disciplines: vanuit het kind, gemeentelijke inbedding (gemeenten/woningcorporaties), veiligheid en aanleg en onderhoud. De vakjury bestaat uit:
Voorzitter is Leendert Koudstaal (directeur ElemenTree)
Vanuit het Kind
Josine van den Bogaard (beleidsadviseur bouwen en wonen GGD Rotterdam-Rijnmond)
Kees Both (Stichting Oase/Springzaad), Willy Leufgen (Stichting Oase/Springzaad), Sigrun Lobst (Speeldernis)
Aanleg/onderhoud/veiligheid
Ton van Dalen (Boomkwekerij Huverba BV)
Henri van Son (Henri van Son Tuindiensten)
Rick Spalink (Repcon BV)
Gemeentelijke inbedding
Leendert Koudstaal (coördinator ElemenTree en adviseur Gemeente Den Haag)
Daniel Mol (Bureau Mol Donkers en Projectleider Woonomgeving, Woningcorporatie Vestia)

Informatie en aanmelden
De brochure met criteria en reglement kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de Prijsvraag Groene Speelplekken, Entente Florale Nederland, per e-mail info@ententeflorale.nl of telefonisch 0172 236269

Brochure downloaden »

Het aantal natuurrijke buitenruimtes bij scholen en kinderopvang, openbare natuurspeelplaatsen en speelbossen is de laatste jaren gegroeid. Een extra impuls voor deze groei was de landelijke ontwerpwedstrijd voor ‘groene speelplekken’ van het ministerie van LNV, Entente Florale en Plant Publicity Holland.

Het winnende ontwerp veranderde een probleem (wateroverlast) in een kans voor avontuurlijk spelen en leren voor kinderen.

Lees hier het volledige artikel van Kees Both »

 

 

 

 

 

In het Apeldoornse stadspark Berg en Bos en in de nieuwbouwwijk ‘Westeraam’ in Elst (Overbetuwe) komen Cool Nature plekken. De groene speelplaatsen worden gerealiseerd in het kader van het gelijknamige subsidieplan van provincie Gelderland. De provincie maakt het project in Apeldoorn mogelijk met een subsidie van € 63.600 euro. Het project in ‘Westeraam’ ontvangt een subsidie van € 90.000.

De subsidie voor Berg en Bos wordt verleend in het kader van het Gelders Actieplan Recessie, bedoeld om de werkgelegenheid in Gelderland te stimuleren en effecten van de recessie tegen te gaan.

Doelstelling Cool Nature Overbetuwe
Doelstelling van het project Cool Nature Overbetuwe is het realiseren van een natuurlijke speelplek voor de jeugd in de hele Overbetuwe met aandacht voor natuur- en milieu educatie. Mogelijk worden ook jongeren betrokken bij het beheer van de speelplek. Samen met een ontwerpbureau mogen scholen, omwonenden en toekomstige gebruikers nadenken over de inrichting van de speelplaats. De gemeente hoopt dat de realisatie van de natuurlijke speelplek in 2011 een feit is.

Spelen met de natuur
Cool Nature biedt kinderen op een natuurlijke manier een uitdagende omgeving waarin spelen als vanzelf gaat. Kinderen bouwen hierdoor meer fysieke weerstand op, komen tot rust en ontwikkelen motorische vaardigheden, zo blijkt uit onderzoek. Traditionele speelstoestellen worden vervangen door stenen, zand, water en takken.

Klimaatfunctie
Cool Nature is ook onderdeel van een nieuwe manier van de omgeving inrichten met het oog op klimaatsverandering. Door de klimaatverandering komen er meer periodes met hevige regenval en droogte. Daarom is het nodig om – in het bijzonder in de stedelijke omgeving – plekken te hebben waar wateropvang mogelijk is en waar water kan worden bewaard om te gebruiken voor droge periodes. De grote speelplekken moeten ook plaatsen worden waar het koel is in periodes van hitte en moeten dienen als een groene buffer is die het leefklimaat gezond houdt. Het project Cool Nature is een goede stimulans geweest om het thema groen en water in de stad op de kaart te zetten.

Gemeenten nu aan zet
Inmiddels worden er in Gelderland diverse speelplekken aangelegd of zijn gerealiseerd met een stimuleringssubsidie. De subsidiepot is nu leeg. De provincie hoopt dat gemeenten nu het stokje gaan overnemen en zelf meer natuurlijke speelplekken gaan aanleggen. Meer informatie over Cool Nature is te vinden op de website: www.gelderland.nl en www.coolnature.nl.

Bron:
Straatbeeld

 

 

 

 

 

 

 
 

Het Belgische Steunpunt Jeugd bezocht deze zomer groene speelplekken in Vlaanderen, maar ook in Berlijn. De bruikbare ideeën, tips en visies van scholen zijn gebundeld.

Vind je dat een schoolspeelplaats meer kan zijn dan enkel een saai tegelplein? Denk je aan een groene inrichting van een speelplaats? Bekijk dan  eens de nieuwe praktijkvoorbeelden van Steunpunt Jeugd. Ze staan vol met kleurrijke foto’s en getuigenissen van jeugd en beheerder. Bruikbare ideeën, tips en visies van andere scholen zijn er te vinden.

Naar de site van Steunpunt Jeugd »

Bron:
Steunpunt Jeugd