Prak­tijk­voor­beel­den groe­ne speel­plek­ken

Het Bel­gi­sche Steun­punt Jeugd bezocht deze zomer groe­ne speel­plek­ken in Vlaan­de­ren, maar ook in Ber­lijn. De bruik­ba­re ideeën, tips en visies van scho­len zijn gebun­deld.

Vind je dat een school­speel­plaats meer kan zijn dan enkel een saai tegel­plein? Denk je aan een groe­ne inrich­ting van een speel­plaats? Bekijk dan  eens de nieu­we prak­tijk­voor­beel­den van Steun­punt Jeugd. Ze staan vol met kleur­rij­ke foto’s en getui­ge­nis­sen van jeugd en beheer­der. Bruik­ba­re ideeën, tips en visies van ande­re scho­len zijn er te vin­den.

Naar de site van Steun­punt Jeugd »

Bron:
Steun­punt Jeugd