Ont­werp­wed­strijd Groe­ne Speel­plek­ken gaf extra impuls

Het aan­tal natuur­rij­ke bui­ten­ruim­tes bij scho­len en kin­der­op­vang, open­ba­re natuur­speel­plaat­sen en speel­bos­sen is de laat­ste jaren gegroeid. Een extra impuls voor deze groei was de lan­de­lij­ke ont­werp­wed­strijd voor ‘groene speel­plek­ken’ van het minis­te­rie van LNV, Enten­te Flo­ra­le en Plant Publi­ci­ty Hol­land.

Het win­nen­de ont­werp ver­an­der­de een pro­bleem (water­over­last) in een kans voor avon­tuur­lijk spe­len en leren voor kin­de­ren.

Lees hier het vol­le­di­ge arti­kel van Kees Both »