Geen tegels meer, want groe­ne speel­plek­ken zijn in

Geen saaie tegels meer, maar strui­ken, boom­stam­men en water. Kin­de­ren moe­ten meer de natuur in. Beest­jes ont­dek­ken, met laars­jes in de plas­sen stap­pen. Vies wor­den mag en een keer val­len is heus niet erg. Groe­ne speel­plek­ken zijn er tegen­woor­dig te over. Ook op basis­scho­len zijn de scho­len steeds vaker groen inge­richt. 

Lees het vol­le­di­ge ver­haal op Trouw »

Nomi­na­ties van hoge kwa­li­teit bij prijs­vraag groe­ne speel­plek­ken
Voor de twee­de keer is er een ont­werp­prijs­vraag geor­ga­ni­seerd met het doel de aan­leg van duur­za­me, natuur­lij­ke groe­ne speel­plek­ken te sti­mu­le­ren. Tien ont­wer­pen uit het veer­tig­tal beoor­deel­de inzen­din­gen,  komen naar het oor­deel van de jury in aan­mer­king als moge­lij­ke win­naar. De win­naar krijgt een che­que van € 10.000. Lees het vol­le­di­ge bericht »

 

 

 

 ——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.