Nieuwe prijsvraag voor ontwerp duurzame groene speelplekken van start

Zoals toenmalig landbouwminister Gerda Verburg tijdens de prijsuitreiking van de Entente Florale 2009 al aankondigde, er komt een nieuwe prijsvraag voor “Duurzame groene speelplekken”. Het  betreft het ontwerpen en realiseren van een kwalitatieve hoogwaardige, duurzame openbare of semi-openbare speelplek, inclusief schoolpleinen of speelgelegenheid voor instellingen voor kinderopvang, BSO, instellingen voor jeugdige gehandicapten etc.

De prijsvraag wordt opnieuw georganiseerd onder auspiciën van de stichting Entente Florale Nederland en ondersteund door het ministerie van  Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Plant Publicity Holland. De brochure met reglement en criteria is nu beschikbaar.
Het ingezonden ontwerp dient uiterlijk in 2012 daadwerkelijk gerealiseerd te zijn. Het inzenden van ontwerpen die vanaf 1 januari 2008 zijn gerealiseerd of momenteel worden uitgevoerd is eveneens toegestaan. De inzendtermijn sluit op 24 juni 2011.

Vrij spelen in het groen
De doelstelling van deze prijsvraag is het onder de aandacht brengen van het belang van vrij spelen in en met het groen en dan speciaal voor kinderen in de leeftijdsgroep 4 – 12 jaar.

En daarbij het stimuleren van het verantwoord en creatief ontwerpen en aanleggen van duurzame groene speelplekken die zowel pedagogische als ecologische kwaliteit hebben en de kinderen aanspreken. De doelgroep wordt gevormd door allen die bij de inrichting van de openbare ruimte zijn betrokken.

Nog veel te weinig aandacht
Uitgangspunt  voor het initiatief tot deze ontwerpwedstrijd is dat in het gemeentelijk groen-  en speelruimtebeleid veelal te weinig aandacht wordt geschonken aan het belang van groene speelplekken voor de lichamelijke en geestelijk gezondheid van de kinderen in hun gemeente. Er is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin ook de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht kunnen komen. In deze editie wordt ook het spelen op een groen schoolplein en groene speelgelegenheid bij BSO en andere instellingen nadrukkelijk mee genomen

Jurering
De jurering vindt  eind juni plaats. Uit de inzendingen worden eerst een aantal ontwerpen genomineerd. Uit deze nominaties wordt dan de uiteindelijke winnaar verkozen.
De uitslag wordt in oktober 2011 officieel bekendgemaakt. Alle genomineerde ontwerpen    worden gebundeld in een brochure.

Vakjury
De vakjury is samengesteld uit de diverse disciplines: vanuit het kind, gemeentelijke inbedding (gemeenten/woningcorporaties), veiligheid en aanleg en onderhoud. De vakjury bestaat uit:
Voorzitter is Leendert Koudstaal (directeur ElemenTree)
Vanuit het Kind
Josine van den Bogaard (beleidsadviseur bouwen en wonen GGD Rotterdam-Rijnmond)
Kees Both (Stichting Oase/Springzaad), Willy Leufgen (Stichting Oase/Springzaad), Sigrun Lobst (Speeldernis)
Aanleg/onderhoud/veiligheid
Ton van Dalen (Boomkwekerij Huverba BV)
Henri van Son (Henri van Son Tuindiensten)
Rick Spalink (Repcon BV)
Gemeentelijke inbedding
Leendert Koudstaal (coördinator ElemenTree en adviseur Gemeente Den Haag)
Daniel Mol (Bureau Mol Donkers en Projectleider Woonomgeving, Woningcorporatie Vestia)

Informatie en aanmelden
De brochure met criteria en reglement kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de Prijsvraag Groene Speelplekken, Entente Florale Nederland, per e-mail info@ententeflorale.nl of telefonisch 0172 236269

Brochure downloaden »