Ruim anderhalve ton voor groene speelplekken in Apeldoorn en Elst

In het Apeldoornse stadspark Berg en Bos en in de nieuwbouwwijk ‘Westeraam’ in Elst (Overbetuwe) komen Cool Nature plekken. De groene speelplaatsen worden gerealiseerd in het kader van het gelijknamige subsidieplan van provincie Gelderland. De provincie maakt het project in Apeldoorn mogelijk met een subsidie van € 63.600 euro. Het project in ‘Westeraam’ ontvangt een subsidie van € 90.000.

De subsidie voor Berg en Bos wordt verleend in het kader van het Gelders Actieplan Recessie, bedoeld om de werkgelegenheid in Gelderland te stimuleren en effecten van de recessie tegen te gaan.

Doelstelling Cool Nature Overbetuwe
Doelstelling van het project Cool Nature Overbetuwe is het realiseren van een natuurlijke speelplek voor de jeugd in de hele Overbetuwe met aandacht voor natuur- en milieu educatie. Mogelijk worden ook jongeren betrokken bij het beheer van de speelplek. Samen met een ontwerpbureau mogen scholen, omwonenden en toekomstige gebruikers nadenken over de inrichting van de speelplaats. De gemeente hoopt dat de realisatie van de natuurlijke speelplek in 2011 een feit is.

Spelen met de natuur
Cool Nature biedt kinderen op een natuurlijke manier een uitdagende omgeving waarin spelen als vanzelf gaat. Kinderen bouwen hierdoor meer fysieke weerstand op, komen tot rust en ontwikkelen motorische vaardigheden, zo blijkt uit onderzoek. Traditionele speelstoestellen worden vervangen door stenen, zand, water en takken.

Klimaatfunctie
Cool Nature is ook onderdeel van een nieuwe manier van de omgeving inrichten met het oog op klimaatsverandering. Door de klimaatverandering komen er meer periodes met hevige regenval en droogte. Daarom is het nodig om – in het bijzonder in de stedelijke omgeving – plekken te hebben waar wateropvang mogelijk is en waar water kan worden bewaard om te gebruiken voor droge periodes. De grote speelplekken moeten ook plaatsen worden waar het koel is in periodes van hitte en moeten dienen als een groene buffer is die het leefklimaat gezond houdt. Het project Cool Nature is een goede stimulans geweest om het thema groen en water in de stad op de kaart te zetten.

Gemeenten nu aan zet
Inmiddels worden er in Gelderland diverse speelplekken aangelegd of zijn gerealiseerd met een stimuleringssubsidie. De subsidiepot is nu leeg. De provincie hoopt dat gemeenten nu het stokje gaan overnemen en zelf meer natuurlijke speelplekken gaan aanleggen. Meer informatie over Cool Nature is te vinden op de website: www.gelderland.nl en www.coolnature.nl.

Bron:
Straatbeeld