Natuurspeelplek De Vrijbuiter in Zoetermeer wint landelijke ontwerpprijsvraag Groene Speelplekken

De tweede editie van de landelijke ontwerpprijsvraag voor Duurzame Groene Speelplekken is gewonnen door natuurspeelplek De Vrijbuiter uit de nieuwe wijk Oosterheem in Zoetermeer. De beloning was een cheque van € 10.000. Een eervolle vermelding was er voor de Montessorischool De Wildzang uit Lelystad, voor het speel-en buurtplein in de wijk De Kamp. Zij ontvingen een kunstwerk van glas, vervaardigd door de Italiaanse meesterglasblazer Gerardo Cardinale.

De ontwerpprijsvraag duurzame groene speelplekken is een initiatief van Plant Publicity Holland en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en wordt gehouden onder auspiciën van de stichting Entente Florale Nederland.

De jury, onder voorzitterschap van de directeur van de stichting ElemenTree, Leendert Koudstaal, was samengesteld uit de disciplines pedagogie, gezondheid (GGD), veiligheid, woningcorporatie, landschapsarchitectuur, aanleg en onderhoud en beplanting. 
 
37 inzendingen
Uiteindelijk beoordeelde de jury 37 ingezonden ontwerpen, waarvan er negen voor de verkiezing van het beste ontwerp werden genomineerd. Zij ontvingen alle een certificaat. De prijzen werden uitgereikt door de directeur van de stichting Nationale Boomfeestdag, Peter Derksen.

Kwaliteit en durf
Juryvoorzitter Koudstaal noemde de kwaliteit van de inzendingen hoog. “Kwaliteit en durf zijn de sleutelwoorden als het gaat om de tweede editie van de prijsvraag Groene Duurzame Speelplekken”, aldus Koudstaal. “Opvallend waren de ‘realistische ontwerpen’, met een goede balans tussen beplanting en (natuurlijke) speelelementen, en de ‘integrale ontwerpen’ met een gecombineerde functie van park en school. Bijna de helft van het aantal inzendingen kwam voor rekening van scholen, die al dan niet in samenwerking met gemeenten schoolpleinen wisten om te vormen tot prachtige groene speelweiden met vaak innovatieve vondsten”. Volgens Koudstaal voerde innovatie ook de boventoon in de groep van niet-genomineerden.  De jury meent dat er volop kansen liggen, mede op terreinen met door toedoen van de economische crisis stilgevallen bouwprojecten. Maar ook bestaande parken en volkstuincomplexen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van buiten spelen. “Insteek moet te allen tijde de ‘Quality of Life’ zijn, zo zei Koudstaal. “Het is van groot belang dat kinderen opgroeien in een prettige leefomgeving waarin ze energie en creativiteit volop kwijt kunnen. Deze prijsvraag levert daar concreet een bijdrage aan.” Als aandachtspunten voor een volgde editie van de ontwerpprijsvraag noemde de juryvoorzitter de stedenbouwkundige samenhang en landschappelijke inpassing waarbij woonwijken met natuurlijke speelplekken centraal staan.

De winnaar
In haar oordeel over de winnende natuurspeelplek De Vrijbuiter zegt de jury onder meer: “De speelplek sluit goed aan bij de woonwijk en de bestaande groenstructuur. De toegankelijkheid is goed en de ligging centraal. Omdat de speelplek grenst aan een druk bezochte promenade is veel aandacht besteed aan informeel toezicht. De Vrijbuiter is een prachtig voorbeeld van hoe in korte tijd vanuit het niets iets prachtigs kan verrijzen, mede door support van de gemeente Zoetermeer”. Het ontwerp is van de hand van Henry van Hoof van het Ingenieursbureau Zoetermeer. Opdrachtgever is de gemeente Zoetermeer.

Onderwijsfilosofie is omgezet
Over de speel- en buurtspeelplek bij de Montessorischool De Wildzang in Lelystad zegt de jury ondermeer: “De gekozen opzet en de uitwerking er van maken deze groene speelplek echt tot een tuin voor de mensen zelf, waar iedereen in deze buurt plezier van heeft. Veel waardering heeft de jury voor de wijze waarop de onderwijsfilosofie is omgezet in de tuin/buitenruimte. Hierdoor is het nieuwe terrein rond de school zo ontworpen dat alle kinderen in hun eigen staat van ontwikkeling een spelvorm kunnen vinden. De jury is lovend over de participatie van zowel de ouders en de leerkrachten als ook de actieve rol van de kinderen zelf”. Het ontwerp is van DonkerGroen uit Sneek in samenwerking met. Montessorieschool De Wildzang. Opdrachtgever is de gemeente Lelystad.

Naast de bekroonde speelplekken De Vrijbuiter en Wildzang werden nog zeven ontwerpen genomineerd:

  • Natuurspeelplek Zuiderpark, Den Haag; Ontwerp: Jan Verburg, Ingenieursbureau gem. Den Haag; opdrachtgever Dienst Stadsbeheer
  • Het Terrraplein, OBS Woutertje Pieterse, Leiden; Ontwerp: Designstudio Van Ginneken, Leiden; Opdrachtgever OBS Woutertje Pieterse, Leiden
  • Natuurspeelplek De Weijver, Hoogwoud; Ontwerp:Speelruimtespecialist OBB, Deventer, Opdrachtgever: gemeente Opmeer
  • Torteltuin, Peter Petersenschool, Haren, Ontwerp: Wendy Schuurman samen met ouders en Leerkrachten Peter Petersenschool; Opdrachtgever: Peter Petersenschool, Haren
  • Natuurlijke Speelplek De Wielenpôlle,  Ontwerp:Bureau Buitenkans participatieve groenprojecten, Marleen van Tilburg; Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden; in het kader van het landelijk project “Modder aan je broek” van  Landschapsbeheer Nederland.
  • Het plein van gereformeerde basisschool ’t Schrijvertje, Apeldoorn; Ontwerp: Karten Orth van de gemeente Apeldoorn en Paul van Eerd (buro Buitenruimte) i.s.m.de school; Opdrachtgever: basisschool ’t Schrijvertje.

België
Zelfs vanuit België was er belangstelling voor de ontwerpprijsvraag en het leverde zelfs een nominatie op voor Jeugdsite te Alveringe. Het werd ontworpen door Jean-François Van den Abeele, Els Huigens en Evelyne Fiers van Fris in het landschap in samenwerking met  Mozaiek uit Gent; Opdrachtgevers waren Provincie West-Vlaanderen en Gemeente  Alveringem.

Download de brochure ‘Wie ontwerpt de meest kindvriendelijke groene duurzame speelplek »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.