Berichten

In Beneden-Leeuwen, Lichtenvoorde en Tiel legt de provincie Gelderland nieuwe speelplekken aan waar kinderen op een natuurlijke manier kunnen spelen en leren over de natuur: Cool Nature. De natuurlijke speelplekken dragen ook bij aan een meer klimaatbestendige inrichting. De provincie maakt de projecten mogelijk met een subsidie van € 223.250.

De gemeente West Maas en Waal (Benende-Leeuwen) legt een nieuwe wijk aan waar in de toekomst zo’n 600 woningen moeten komen. Bij de ontwikkeling daarvan wordt rekening gehouden met de klimaatverandering. Zo worden er waterbergingsplekken aangelegd  waar overtollig regenwater opgevangen wordt. Aan de rand van een van de waterbergingslocaties komt het Cool Nature project.

Groene long leefbaar maken
De gemeente Oost-Gelre (Lichtenvoorde) werkt aan het project Hofbeek. Dit project is  erop gericht om de groene long van Lichtenvoorde leefbaar te maken voor toeristen, eigen inwoners, schoolgaande kinderen en jeugd. Door de komst van toeristen via de nieuw aan te leggen fietspaden, ook mede gefinancieerd door de provincie, moet de lokale economie versterkt worden. In dit project komt ook een speciale plaats voor natuurlijk spelen.

Vuilstortplaats omgedoopt tot park
In Tiel wordt op de voormalige gemeentelijke vuilstortplaats het park Vijverberg aangelegd waarin ook een groene speelplek wordt aangelegd. Het nieuwe park maakt onderdeel uit van een groter project in Tiel-Oost.
  
Groene speelplekken belangrijk
Annelies van der Kolk, gedeputeerde Klimaat en Milieu van de provincie Gelderland: “Uit onderzoek blijkt steeds weer hoe belangrijk het voor kinderen is om lekker te kunnen spelen in de natuur. Zo ontwikkelen ze meer fysieke weerstand en al spelend krijgen ze ook meer zicht op wat de natuur hen te bieden heeft. Het klimaat verandert, we moeten leren om ons hieraan aan te passen. Daarom moeten we bij het inrichten van steden goed opletten hoe we dat doen. Zijn er voldoende plaatsen om verkoeling te vinden, is er voldoende plaats om regen op te vangen? Cool Nature is een unieke combinatie om deze twee doelen te bereiken. Uniek is ook de manier waarop de kinderen worden betrokken bij het ontwerp van iedere Cool Nature plek. Langzaam ontstaat in Gelderland een lint van deze natuurlijk speelplekken. Ik hoop dat iedere gemeente zich hierdoor laat inspireren”.

Meer informatie over Cool Nature is hier te vinden »

Bron:
Provincie Gelderland
Cool Nature (afbeelding)

 

Uit meetproeven die afgelopen vrijdag zijn genomen in diverse Nederlandse speeltuinen blijkt dat de temperatuur van de speeltoestellen, die in de volle zon staan, oplopen tot boven de 50°C. Afhankelijk van allerlei factoren hebben schaduwbomen een verkoelend effect van zo’n 10 tot 15°C.

Speeltoestellen worden veilig, hufterproof en toegankelijk ontworpen, maar ze zijn soms bloedheet.

Er zijn legio verkoelende maatregelen te bedenken, zoals het plaatsen van schaduwbomen. Het verkoelende bladerdak van een boom bewijst juist op hete dagen zijn meerwaarde. De ondergrond speelt uiteraard ook een belangrijke rol. Gras is op zichzelf verkoelend. Zand valt daarentegen weer wat prettiger, maar zand kan een behoorlijke hoeveelheid warmte opslaan die lang na-ijlt.

 

Rekening houden met warmte bij ontwerp van speeltuinen
Ontwerpers van speeltuinen moeten met zeer veel factoren rekening houden bij het ontwerpen van een speeltuin. De veiligheid staat uiteraard bovenaan het lijstje. Snel gevolgd door vandalismebestendigheid, eventueel toegankelijkheid, aanschaf- en onderhoudskosten, enzovoort. Of de optelsom van dit eisenpakket ook thermisch gezien voor een goed resultaat zorgt, wordt echter meestal over het hoofd gezien. Het resultaat is vaak dat er een prachtige speeltuin staat, die op een zonnige dag helaas niet bruikbaar is.

Lees ook: Onder welke boom zit je het koelste ? Grote verschillen in klimaat tussen boomsoorten »

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op: Website Nutscode »

 

De Veenendaalse SP vindt dat haar gemeente te veel ‘grijze speelplekken’ kent. De partij wil die harde, grauwe tegels zoveel mogelijk vervangen door een ondergrond van gras, en de hoeveelheid groen op speelplekken doen toenemen.

Op haar site schrijft de SP dat groene speelplekken de leefbaarheid in de buurten bevordert. “Het stimuleert kinderen tot buiten spelen en in contact komen met de natuur en levert een positieve bijdrage aan luchtkwaliteit op buurtniveau.”

Groen is belangrijk
In het verkiezingsprogramma vermeldt de SP verder dat groen erg belangrijk is. “Niet alleen voor luchtkwaliteit, maar ook voor de leefbaarheid van buurten en het welbevinden van mensen. Daarom is het van belang dat er veel en gevarieerd groen in de wijken te vinden is.”

Naar het verkiezingsprogramma »


Bron:
SP Veenendaal

De Nijmeegse gemeenteraad heeft op verzoek van GroenLinks besloten om meer natuurspeelplaatsen te realiseren in haar gemeente. Een natuurspeelplaats is een speelplek waar natuurlijke materialen centraal in een groene omgeving staan.

Op deze manier kunnen kinderen spelenderwijs kennis maken met de natuur. Deze natuurspeelplaatsen moeten op verschillende plekken in de stad verschijnen. De raad heeft met het College van B&W afgesproken dat er in 2010 een plan komt waarin de natuurspeelplaatsen worden meegenomen.

Eerste groene speelplek is gerealiseerd
Buurtbewoners van de wijk Bottendaal hebben hier niet op gewacht en hebben inmiddels zelf de eerste groene speelplaats in de wijk gerealiseerd. In de Jan de Wittstraat zijn inmiddels de speeltoestellen verwijderd om ruimte te maken voor “een natuurlijke inrichting”  van deze speelplaats. Ze zijn nog een stap verder gegaan want ook de afkoppeling van het regenwater is als (speel)element meegenomen in het nieuwe inrichtingplan.

Bron:
GroenLinks Nijmegen

 

Eind vorige week vond de laatste jureringsronde van de Groene Speelplekkencompetitie in Boskoop plaats. De jury heeft de 10 nominaties vastgesteld en tevens de winnaar verkozen. 

De winnaar wordt tijdens het symposium dat wordt gehouden op 7 oktober 2009 in Arnhem, tijdens het 10-jarig jubileum van Entente Florale Nederland, bekendgemaakt.

Behoefte aan groene speelplekken
Uitgangspunt voor het initiatief tot deze ontwerpwedstrijd is dat in het gemeentelijk groenbeleid en speelruimtebeleid veelal te weinig aandacht wordt geschonken aan het belang van groene speelplekken voor de lichamelijke en geestelijk gezondheid van kinderen in hun gemeente.

Er is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin ook de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht kunnen komen.

Groen moet in het ontwerp en in het spel een centrale plaats innemen. Het ingezonden ontwerp moet uiterlijk in de periode 1 januari 2008 – 31 december 2010 daadwerkelijk zijn uitgevoerd.Het winnende ontwerp wordt beloond met €10.000.

Competitie krijgt vervolg in Duitsland
Naar aanleiding van het succes in Nederland, start ook dit jaar ook in Duitsland de wedstrijd ‘Wie ontwerpt de meest duurzame en hoogwaardige groene speelplek?’. Download hier de Duitse folder voor meer informatie »

10 nominaties

Voor kinderen door kinderen  gemeente Amersfoort 
Totempaal  Basisschool, Apeldoorn 
Groen Actief  stichting Speelhof Hoogezael, Middelburg 
Bolwerk van het Groene Spelen  gemeente Lisse 
Veni Vidi Vici  gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost 
Natuurlijk spelen zoals vroeger  gemeente Arnhem 
Van Waterlast tot Waterlust  landschapsbeheer Groningen 
Groen op school  Vrije school Widar, Delft 
Magic Moments  basisschool ’t Anker, Amersfoort 
Natuurlijk spelen voor en door bewoners  deelgemeente Charlois, Rotterdam 

In totaal zijn er 49 inzendingen binnengekomen voor de ontwerpwedstrijd van de duurzame Groene Speelplekken.

De uitdaging tot het ontwerpen en realiseren van deze speelplekken was gericht aan groenvoorzieningsdiensten van gemeenten en individuele ontwerpers bij voornoemde groendiensten en aan architectenbureaus, ontwerpbureaus, groenvoorzieners en kwekerijen met een eigen ontwerper. Ook bewonersgroepen, scholen, speeltuinverenigingen e.a. konden deelnemen.
Het ingezonden ontwerp moet uiterlijk in de periode 1 januari 2008 – 31 december 2010 daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Jurering
De eerste jurering vindt begin juni plaats. Uit de inzendingen wordt dan een aantal ontwerpen genomineerd. Uit deze nominaties wordt in een juryvergadering later in juni de uiteindelijke winnaar verkozen. Het winnende ontwerp wordt beloond met een bedrag van 10,000,РEuro. De jury staat onder voorzitterschap van Leendert Koudstaal, co̦rdinator van ElemenTree.

Uitslag
De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens het symposium dat wordt gehouden op 7 oktober 2009, ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Entente Florale Nederland.

Bron:
Entente Florale 
 

De eerste inzendingen voor de ontwerpwedstrijd voor hoogwaardige Groene Speelplekken zijn binnen.
Van de zijde van gemeenten, landschapsarchitecten, ontwerpbureaus, groenvoorzieners, maar ook van scholen en andere organisaties zijn de laatste maanden tal van aanvragen voor het reglement en verzoeken om nadere informatie binnengekomen.

Prijsuitreiking
Op 15 mei sluit de inzendtermijn en de jurering vindt plaats in juni. Op 7 oktober verricht minister Gerda Verburg van LNV de prijsuitreiking. Dan worden ook de ontwerpen van alle genomineerden tentoongesteld. De prijsuitreiking vindt plaats in Burgers’ Zoo in Arnhem en wordt gecombineerd met de viering van het tienjarig bestaan van Entente Florale Nederland.

De ontwerpwedstrijd Groene Speelplek is een initiatief van Entente Florale Nederland en Plant Publicity Holland (PHH) en wordt ondersteund door het ministerie van LNV.

De gemeente Den Haag wil de komende vijf jaar flink investeren in openbare speelplekken. Dit staat in de nota ‘Spelen in de stad’, die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Wethouder Dekker (Onderwijs, Jeugd en Sport): “Buiten spelen in een stad als Den Haag is geen vanzelfsprekendheid. De ruimte om veilig en onbezorgd te kunnen spelen is vaak beperkt. Komende jaren investeren we in kwalitatief goede- en uitdagende speelplekken die aansluiten op de wensen van kinderen.”

Volledige informatie:
Download hier het ‘Concept nota spelen in de stad.’

Ook interessant:
Kinderen, spelen, beleid

Bron:
Den Haag