Berichten

De natuurspeelplek `Modder aan je Broek’ in de nieuwe wijk Schuytgraaf in Arnhem wordt vrijdag 30 november geopend. Kinderen planten samen met Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren, bomen als openingshandeling.

Onder de noemer `Modder aan je broek’ werkt Landschapsbeheer Nederland aan de ontwikkeling van zes natuurspeelplaatsen in Nederland. De speelplek in Schuytgraaf is de laatste die geopend wordt. Esther Ouwehand opent samen met vertegenwoordigers van lokale betrokken organisaties en Arjan Vriend, directeur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de natuurspeelplek door vijf iepen te planten. Naast het officiële gedeelte zijn alle kinderen en ouders uit de omgeving uitgenodigd om te komen helpen bij het planten van hazelnoten.

Buiten spelen is erg gezond
Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken en vies worden. Uit onderzoek blijkt dat buiten spelen erg gezond is voor kinderen. In het project `Modder aan je Broek’ van Landschapsbeheer Nederland hebben buurtbewoners samen met hun kinderen natuurlijke speelplekken bedacht en aangelegd. In totaal zijn zes speelplekken aangelegd: de Spettertuin in Lelystad (Landschapsbeheer Flevoland), De Wielenpolle in Leeuwarden (Landschapsbeheer Friesland), Park Tjuchem in Slochteren (Landschapsbeheer Groningen), Stroinksbos in Enschede (Landschap Overijssel), Speelhof Hoogerzael in Middelburg (Landschapsbeheer Zeeland) en de laatste in de wijk de Schuytgraaf in Arnhem (Landschapsbeheer Gelderland).

Participatie met omgeving
De kern van ‘Modder aan je Broek’ is de participatie van de omgeving van de locatie waar de natuurspeelplaats komt. Samen met alle betrokken organisaties, zoals bijvoorbeeld een wijkvereniging, kinderopvang, scholen, horeca, woningbouwvereniging en lokale media, betrekken de provinciale organisaties Landschapsbeheer kinderen en volwassenen bij het ontwerp en de realisatie. Het landschap en de wensen van de kinderen zijn hierbij uitgangspunt. Na afronding van de aanleg dragen de ouders en kinderen ook zorg over de speelplaats, met ondersteuning van de provinciale organisatie Landschapsbeheer en vaak ook de gemeente.

Natuurlijke speelplek in wijk de Schuytgraaf
De nieuwe natuurspeelplek is gerealiseerd in de wijk de Schuytgraaf, nabij de Buitenplaats, een verbouwde multifunctionele boerderij waarin onder andere een atelier, een kaarsenmakerij en een lunchcafe zijn gevestigd. Ouders en kinderen werden betrokken door het organiseren van een goed bezochte high tea in het voorjaar. Tijdens de high tea mocht iedereen ideeen aandragen. Deze ideeen zijn verwerkt in een ontwerp. Na het ontwerpen volgde deze zomer en herfst de aanleg en ook daarbij hebben kinderen en ouders een belangrijke rol gespeeld. Samen met twee hoveniers is gewerkt aan de aanleg van heuvels, vlonders, een vijver en andere ‘groene’ speelonderdelen.

Boekje Modder aan je Broek
In het boekje `Modder aan je broek’ staan de ervaringen beschreven bij de aanleg van de 6 natuurlijke speelplekken die in het project `Modder aan je Broek’ tot stand zijn gekomen. Op 30 november wordt dit boekje ook overhandigd aan Esther Ouwehand en andere aanwezigen. Het boekje is te downloaden op de website van Landschapsbeheer Nederland »

 

De natuurspeelplek de Groene Bieste in Zwolle wordt vandaag geopend. Het uitgangspunt van deze groene plek  is dat een gezonde omgeving uitdaagt tot meer bewegen, zoals buitenspelen, en op deze wijze een bijdrage levert aan het bevorderen van de gezondheid van de Zwolse jeugd.
Andere positieve effecten van een groene speelplek zijn het verbeteren van de sociale contacten en sociale veiligheid in de wijk. De kwaliteit van de leefomgeving wordt hiermee vergoot. Het ontwerp van de natuurspeelplek, de aanleg en het onderhoud is een project van Zwolle Gezonde Stad.
Inrichting
Deze speelplek is ontworpen en ingericht door de kinderen en hun ouders uit de wijk. Deze is zo ingericht dat kinderen daar hun energie en creativiteit in kwijt kunnen en waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een aantal moeders uit de wijk heeft de Groene Bieste geadopteerd en gaat de locatie gebruiken als centrale plek voor activiteiten in de buurt die zij gaan ontwikkelen.
Bron:
Sportief Zwolle

Onder de naam Cool Nature heeft provincie Gelderland het initiatief genomen om meer plekken in Gelderland te laten aanleggen waar kinderen kunnen buitenspelen in een groene omgeving. Onlangs werd er in Elst een Cool Nature speelplek geopend.

De ideeën voor het ontwerp van Cool Nature komen vooral vanuit de leerlingen van de scholen rondom de speelplek. Daarnaast heeft een aantal inwoners meegedacht in de vorm van een klankbordgroep.

Klimaatprogramma
Het project Cool Nature is onderdeel van het klimaatprogramma ‘Aanpakken en Aanpassen’ van de provincie Gelderland. Cool Nature levert een bijdrage aan klimaat- en hittebestendige steden en dorpen en realiseert mooie speelnatuur voor kinderen. Kortom: goed voor de natuur, goed voor stad en dorp, goed voor kinderen en dus goed voor de toekomst..

Gemeente Overbetuwe realiseerde Cool Nature in Elst met hulp van de provincie, die hier een financiële bijdrage aan heeft geleverd.

Meer informatie over Cool Nature »

 

Een groene speelplek aan het begin van de straat: dat was de uitkomst van een E-participatietraject onder bewoners van het Oude Houtensepad in Utrecht. Komende zaterdag 23 juni 2012 opent wethouder Jeroen Kreijkamp, Participatie en wijkwethouder Oost, de nieuwe speelplek.

Wethouder Kreijkamp: “Het E-participatie traject aan het Oude Houtensepad is een goed voorbeeld van de nieuwe manier van werken die dit college voor staat: inwoners zoveel mogelijk zelf aan zet en meer gebruik van digitale communicatiemiddelen. Omwonenden konden vanuit huis op een tijdstip dat hen goed uitkwam meedenken over de invulling van deze speelplek. Vanwege het hoge bereik gaan we vaker op deze laagdrempelige manier de meningen en behoeften van bewoners peilen.”

Meer ruimte voor spelen
De bewoners van het Oude Houtensepad gaven al een tijd aan dat zij meer ruimte voor spelen wilden in hun straat. Omdat het Oude Houtensepad in 2011 op de onderhoudsplanning van de gemeente stond, besloot de gemeente de bewonerswensen meteen mee te nemen. De meerkosten voor de bewonerswensen zijn betaald uit het leefbaarheidsbudget.

Bewoners aan zet
Bewoners mochten zelf beslissen wat ze wilden: een groene speelplek of bredere stoepen. Dit konden ze doen via www.onzewijk.nl, een methode om bewoners via internet te laten meedenken en meebeslissen. Maar liefst 61% van de bewoners bracht zijn stem uit. Zo’n 27 reacties werden geplaatst op het forum, met ideeën, vragen en suggesties. Uit de reacties op het forum bleek dat veel bewoners zich ergerden aan de snelheid in de straat; daarom heeft de gemeente een verkeersdrempel aangelegd.

Meerderheid voor groene speelplek
Een meerderheid van de stemmers was voor het creëren van een groene, natuurlijke speelplek aan het begin van de straat. Vervolgens bekeek de gemeente samen met de bewoners op welke manier dit plan het beste kon worden uitgevoerd en werd de speelplek najaar 2011 aangelegd. De bewoners hebben de officiële opening uitgesteld tot het wat beter weer was en het gras er mooi bij lag. Na de opening is er een straatfeest en een rommelmarkt voor kinderen.

Filmpje over E-participatietraject Oude Houtensepad