Zut­phen opent groe­ne speel­plek

In het Water­kwar­tier in Zut­phen is afge­lo­pen zater­dag­mid­dag een natuur­speel­plek geo­pend. Het doel is om kin­de­ren van zes tot twaalf jaar oud aan het spe­len te krij­gen in en met de natuur zodat zij ook leren wat de natuur alle­maal te bie­den heeft.

In de speel­tuin zijn dan ook geen tra­di­ti­o­ne­le speel­toe­stel­len — zoals wip­kip of wip­wap — te vin­den. In plaats daar­van kun­nen kin­de­ren zich ver­ma­ken met onder meer uit­ge­zaag­de stam­men van bomen en een ere­haag van tak­ken.

Het is in Zut­phen de eer­ste natuur­speel­plek van deze omvang. De speel­tuin is zeker 150 meter diep en is uit­ge­zet tus­sen de strui­ken. Als het aan de gemeen­te ligt, komen er op meer plek­ken in Zut­phen der­ge­lij­ke speel­plek­ken.

“We den­ken dat een natuur­speel­plek erg goed in Zut­phen pas­t”, zegt wet­hou­der Wit­ha­gen (Groen­Links).

 


Bron:
De Sten­tor

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.