Berichten

Stadsboerderij Gagelhoeve en stichting elemenTree maken samen een natuurlijke speelplek op het terrein van de stadsboerderij in Den Haag.

De eerste ontwerpen voor de aanleg van de speelplek bij de Gagelhoeve zijn gemaakt. De stadsboerderij en elemenTree gaan nog dit plantseizoen, november 2010 tot april 2011, met de eerste voorbereidingen van start.

Een stadsboerderij is een plek in de stad waar te zien is wat er dagelijks op een boerderij gebeurt. Vaak is er rondom een stadsboerderij wat groen te vinden. Een natuurspeelplek is een groene plek waar kinderen uit de wijk in contact kunnen komen met de natuur. Hier kunnen kinderen klimmen en klauteren, naar hartelust de natuur ontdekken en vieze handen maken. Kortom: een plek waar bezoekers de natuur volop beleven. Een natuurspeelplek kan ook een ontmoetingsplek in een buurt zijn.

Een plek waar niet alleen kinderen, maar ook hun ouders en verzorgers elkaar ontmoeten. Eigenlijk is de stadsboerderij en plek voor kinderen van 0 tot 100 jaar.

Spelen is gezond
Spelen in de natuur is niet alleen leuk, het is ook heel gezond. Bewegen in de buitenlucht gaat overgewicht tegen. De vrije invulling van het spel in een natuurlijke omgeving stimuleert de creativiteit. Bij boompje klimmen leert het kind risico’s inschatten en leert het kind de eigen grenzen kennen. Kinderen met ADHD hebben er merkbaar baat bij, als ze contact hebben met de natuur. Studies over stress laten zien dat stress drastisch afneemt door gewoon de natuur in te gaan. (Bron: Richard Louv, Het laatste kind in het bos.)

Stichting elemenTree
In de stad is het niet altijd vanzelfsprekend dat je als kind in contact komt met de natuur. Stichting elemenTree zet zich juist op deze stedelijke plekken – waar de behoefte het grootst is – in voor een groenere omgeving. Dit doet de stichting samen met gemeenten, woningbouwverenigingen, scholen, welzijnsorganisaties en particuliere organisaties en bedrijven.

Bron:
Gemeente Den Haag
 

De afgelopen maanden is druk gewerkt aan het ontwerp en de aanleg van een groene speelplek in Zoetermeer. Na het inplanten van al het groen hebben kinderen van de participatiegroep de laatste boom geplant.

Er staan tijdelijk hekken om het gehele terrein om het groen de kans te geven om te groeien. Aan het begin van de zomervakantie wordt het natuurspeelterrein feestelijk geopend.

Vanaf eind juni kunnen de kinderen in de Zoetermeerse wijk Oosterheem spelen in een groene speelplek.

Lees het volledige artikel op Nieuwsbank »

 

 

 


Bron:
Nieuwsbank

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland subsidiëren de aanleg van de groene speelplek ‘Cool Nature’ in Arnhem met 70.000 euro. Dit is een natuurlijke plek waar kinderen worden uitgenodigd om te spelen en bewegen, omdat steeds meer kinderen binnen achter de computer en voor de tv zitten. Buitenspelen is niet meer vanzelfsprekend.   

Het project ‘Cool Nature’ gaat over natuur in en rond de stad en stedelijke gebieden waar kinderen spelenderwijs de natuur ontdekken. In Arnhem wordt het park op de grens van de Paasberg en de Geitenkamp omgevormd tot ‘Cool Nature’ plaats, een groene speelplek voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Er wordt een moeras aangelegd en er komt veel groen met uitdagende speelmogelijkheden. Arnhem heeft het ontwerp al klaar en begint in augustus met de uitvoering.

Groene speelplek heeft meerdere functies
De ‘Cool Nature’ plekken hebben meerdere functies, naast spelen en leren in de natuur bieden de plekken ook mogelijkheden voor scholen om natuur- en milieulessen te geven. De provincie treedt op als ondersteunende organisatie. Zij helpt gemeenten en natuurbeheerorganisaties met kennis en subsidies om ‘Cool Nature’ plekken van de grond te krijgen.

Bron:
Provincie Gelderland

 

De gemeente Slochteren is de opdrachtgever van het winnende ontwerp ‘Van waterlast tot waterlust’ in de wedstrijd ‘Wie ontwerpt de meest duurzame en hoogwaardige groene speelplek?’.

Het ontwerp is van  Heilien Tonckens, projectleider Landschapsbeheer Groningen. Tijdens de prijsuitreiking op 7 oktober in het Safari Meeting Centre van Burgers’ Zoo in Arnhem ontvingen Heilien Tonckens en Klaas Kiewiet, beleidsmedewerker Groen van de gemeente Slochteren de prijs uit handen van mevrouw Anita Wouters, directeur-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die Minister Verburg verving, en Leendert Koudstaal, voorzitter van de jury. 

 

 

Probleem een kans gemaakt
Wat maakte dat het ontwerp ‘Van waterlast tot waterlust’ net dat beetje extra had?
“In dit geval is er van een probleem een kans gemaakt en die kans is prima benut. Het ontwerp biedt de kinderen vooral veel informele speelmogelijkheden. Het is een goed initiatief om in een nieuwbouwwijk met school in de buurt een groene speelomgeving te creëren. De ruimte is vrij toegankelijk voor iedereen in de omgeving. Er is binnen dit ontwerp sprake van een goede visie op het beheer van zowel bestaande als aan te leggen beplanting. De goede sortimentskeuze is goed afgestemd op spontane natuurontwikkeling. En er is aandacht voor mogelijkheden om de locatie een milieueducatieve functie te geven. Het ontwerp is al gerealiseerd en dat is gebeurd in samenwerking met de buurt en de kinderen. Het enige wat de jury mist, is de samenhang met de omgeving.”

Hoge kwaliteit
Juryvoorzitter Leendert Koudstaal kon tevreden melden dat op een enkele uitzondering na waren de ontwerpen van hoge kwaliteit waren: Creatief, goede beplantings- en beheerplannen, samen met kinderen en of bewoners gemaakt en heel belangrijk, realistisch en uitvoerbaar. Duidelijk is geworden dat het formaat van de plek er niet toe doet, op iedere plek, groot of klein is een goede groene speelplek te realiseren!

Genomineerden
Naast de winnaar werden er van de 49 deelnemers 10 ontwerpen genomineerd.
‘Fort Berkhout’; bolwerk van het groene spelen werd ontworpen door NL Ontwerpstudio (Nieuwland Advies B. V.) te Wageningen in opdracht van de gemeente Lisse. In dit ontwerp werd op een klein plekje, zonder gebruik te maken van speeltoestellen, een speelsituatie gecreëerd waarin kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten.

Van Land Ontwerpers Buitenruimte, te Middelburg, kwam het ontwerp ‘Groenactief’. De opdrachtgever was Stichting Speelhof Hoogerzael. Natuureducatie en spelen zijn in dit ontwerp op een heldere en samenhangende manier bijeen gebracht. 

Vrije school Widar gaf Marleen van Tilburg, van Buitenkans Participatieve groenprojecten, de opdracht een ‘Groene Speelplek’ voor Delft te ontwerpen. ‘Groen op school’ was het resultaat. Dit robuuste ontwerp met integrale aanpak is een goed voorbeeld van hoe je een schoolplein zou moeten inrichten.

Diezelfde Marleen van Tilburg ontwierp ook ‘Magic moments’ in opdracht van PCB ’t Anker uit Amersfoort. Een mooi en moedig ontwerp waar heel weinig verhardingen en juist heel veel groen is gebruikt.

‘Natuurlijk spelen, zoals vroeger’ is ontworpen door Nanja Oliemans, landschapsontwerper, en Linda de Groot, groenontwerper, in opdracht van de gemeente Arnhem. In dit ontwerp is goed gebruik gemaakt van de culturele historie in het landschap en is er voldoende ruimte voor de kinderen om zelf te ontdekken.

Buitenkans Participatieve groenprojecten ontwierp ‘Stellenbosch’ in opdracht van Gemeentewerken Rotterdam, een ontwerp waarvan het bewonderenswaardige voornamelijk is dat het project gerealiseerd is met alle omwonenden waarbij mensen uit verschillende culturen en sociale lagen zij aan zij werkten.

De gemeente Apeldoorn vroeg Karsten Orth, van Atelier Ontwerp Openbare Ruimte/ Dienst Openbare Werken/ gemeente Apeldoorn, een ontwerp te maken, met als gevolg het plan ‘Totempaal; voor en door ons allemaal’. Een zeer gedurfd ontwerp dat zeker bijdraagt tot de maatschappelijke structuur in de wijk.

‘Veni, vidi, vici’, ofwel “ik kwam, ik zag en ik overwon”, woorden gesproken door Julius Ceasar, is ontworpen door Olga Appelman en Gaby Getrouw, ontwerpers Openbare Ruimte, in opdracht van de Sector Ruimtelijke en Economosche Ontwikkeling Amsterdam Zuidoost. In een sterk verstedelijkte ruimte kan dit ontwerp aansluiten bij de beleving die de bewoners van natuur hebben.

De gemeente Amersfoort, tenslotte, gaf Ing. Jeroen Heij, tuin- en landschapsarchitect AVB bij het adviesbureau Haver Droeze, de opdracht tot een ontwerp. Het resultaat was ‘Voor en door kinderen’. Een ontwerp waaruit blijkt dat kinderen nauw bij het ontwerp zijn betrokken en de communicatie tussen de kinderen en de ontwerper kennelijk zeer goed verlopen is.

De jury heeft haar bevindingen voor elke genomineerde vastgelegd in de brochure ‘Wie ontwerpt de meeste duurzame en hoogwaardige groene speelplek?’.

Uitgangspunt en toekomst
Deze wedstrijd werd dit jaar voor het eerst uitgeschreven op initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Entente Florale. Uitgangspunt voor dit initiatief is dat in het gemeentelijk groenbeleid  en speelruimtebeleid veelal te weinig aandacht wordt geschonken aan het belang van groene speelplekken voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen in hun gemeente. Er is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht komen.

In het gemeentelijk groenbeleid en speelruimtebeleid wordt veelal te weinig aandacht geschonken aan het belang van groene speelplekken voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen. Er is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin ook de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht kunnen komen.

Kinderen verdienen een goede groene speelplek, het is voor hen een noodzaak. Steeds meer wetenschappelijk onderbouwde rapporten wijzen op het belang van een groene omgeving. Zo maakt de stichting Jantje Beton zich sterk om groene speelplekken gerealiseerd te krijgen, en ook de GGD’s, met Rotterdam Rijnmond als trekker, ijveren hiervoor vanuit de gezondheidspraktijk.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Stichting Entente Florale Nederland hebben daarom het initiatief genomen voor een prijsvraag voor groene speelplekken. Deze ontwerpwedstrijd, waaraan een prijs van € 10.000 is verbonden, is een uitdaging aan gemeentelijke groendiensten, (landschaps)architecten en andere ontwerpers om hoogwaardige, duurzame groene openbare of semi-openbare speelplekken te ontwerpen, die uiterlijk eind 2010 gerealiseerd moeten zijn.

Volledige informatie:
U kunt hier de brochure downloaden
U kunt hier de inschrijfformulier en brochure aanvragen

Ook interessant:
Kinderen, spelen, ontwerp

Bron:
Entente Florale
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit