Nieuwe groene speelplek in Huizum

Buurtkinderen rond de Hercules Segherstraat in de wijk Huizum en leerlingen van de Michaelschool wilden graag een nieuwe, groene speelplek. Samen met ouders vroegen zij Jantje Beton en de gemeente Leeuwarden om hulp. Vrijdag 8 april planten de kinderen de laatste bomen. De nieuwe speelplek is dan een feit.

Kinderen en bewoners rond de Hercules Segherstraat hebben samen met de Michaelschool in 2010 een Wijkidee-waardebon ontvangen van de gemeente Leeuwarden. Hiermee konden ze een groene speelplek realiseren in de buurt. Bij het ontwerp is geprobeerd aan te sluiten op het ontwerp van het schoolplein van de nieuwe Michaelschool.

Vrij buitenspelen in Huizum
De realisatie van dit speelveld is een volgende stap in de ontwikkeling van een speelnetwerk in Huizum.

Jantje Beton en de gemeente Leeuwarden werken tot en met 2013 aan uitdagende speelplekken en veilige routes voor kinderen. Er zijn verschillende teams van jonge en oudere bewoners die samen zorg dragen voor de speelomgeving.

Uitnodigt tot spelen
De komende maanden wordt het gebied tussen de Johan Willem Friso School en het Julianapark aangepast, zodat het kinderen uitnodigt om te spelen. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van kleine heuveltjes en boomstammen. Uiteindelijk zal ook het nieuwe speelveld in de Hercules Segherstraat hierop worden aangesloten.

Fantastisch
Wethouder Thea Koster: “Fantastisch dat we dit initiatief kunnen steunen. Het is belangrijk dat kinderen in de buurt kunnen buitenspelen. Dat kinderen en ouders zelf met ideeën zijn gekomen, is hartstikke goed!”

Jantje Beton
Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Vaak is er geen plek, is de speelplek slecht bereikbaar of prikkelt deze de fantasie niet. Het is belangrijk om kinderen actief te betrekken bij de inrichting van de speelruimte. Jantje Beton werkt in vier wijken aan voorbeeldprojecten die vrij buitenspelen mogelijk maken.

Bron:
Gemeente Leeuwarden

 Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.