Openbare ruimte in Breda wordt fors vergroend

Voor een bedrag van € 6,9 miljoen wordt de openbare ruimte in de Bredase wijken Hoge Vucht, Linie en Doornbos opgeknapt. De groenvoorzieningen worden op elkaar aangesloten, evenals de waterpartijen. Ook worden de buurtbewoners betrokken bij het beheer van de buitenruimte. “Elke wijk en elke buurt heeft wel zijn eigen lievelingsplekje. Als gemeente Breda het […]

Seminartour Openbare ruimte in krachtwijken

Bij de transformatie van de krachtwijken is de openbare ruimte bij uitstek dé plek om de wijk leefbaarder te maken en karakter te geven. Maar hoe pakken we dat aan? Hoe kunnen stedenbouwkundige kwaliteiten, als monumenten en stadsparken, optimaal worden benut om een wijk meer identiteit te geven? En hoe kan het groen in de […]

Triple E: 'Kabinet investeer in groene ruimte!'

De landbouw doet het goed in de Nederlandse economie. Daarom roept een collectief van belanghebbenden bij natuur en landbouw het kabinet op om te investeren in landinrichting. Nederland verkeert officieel in een recessie. De komende dagen zal duidelijk worden op welke wijze het kabinet denkt de effecten van deze recessie teniet te doen en ons […]

Nieuw CROW-project: Adaptatie openbare ruimte aan klimaatverandering

Het onderwerp klimaatverandering, en dan specifiek adaptatie, krijgt steeds meer de aandacht bij gemeenten en provincies.  Vaak wordt de vraag gesteld “ik hoor dat er iets moet gebeuren, maar wat kan ik doen?”. CROW wil hier met betrokken partijen een concreet antwoord op gaan geven. Op dit moment lopen er al vele initiatieven. CROW wil […]

Het Nationaal Openbare Ruimte Congres 2008 Duurzaamheid & identiteit

Wie werkt aan de openbare ruimte krijgt veel vragen. Vragen die vrijwel altijd te maken hebben met issues op het gebied van duurzaamheid of identiteit. Hoe versterkt de openbare ruimte de identiteit van de stad? Wat is de laatste stand van zaken op het gebied van duurzaam inkopen? En hoe vertaalt zich dit in beheer? […]

Bestemming Nieuw Nederland: een kleurrijk perspectief op de inrichting van de publieke ruimte

Het project ‘Bestemming Nieuw Nederland’ is opgezet als een verkenning van mogelijkheden om in samenwerking met nieuwe en ‘oude’ Nederlanders tot een kleurrijke en hedendaagse inrichting van de openbare ruimte in Nederland te komen. Binnen de grote, vaak cultureel bepaalde, verschillen die tussen de diverse leeftijds- en bevolkingsgroepen in Nederland bestaan, is natuur vaak een […]

Het belang van groen in de openbare ruimte

Het belang van groen staat eigenlijk nooit ter discussie. Wie wil er nu niet meer en beter groen in de buurt? Voor een beter leefmilieu steunen vele organisaties dan ook het aanplanten en onderhouden van groen. Ontwerpers van de openbare ruimte besteden veel aandacht aan groen en gemeenten bevestigen de noodzaak en voordelen van groen. […]

Monitor Nota Ruimte: De eerste vervolgmeting

Concentratie van verstedelijking en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, beide doelen van de Nota Ruimte, staan op gespannen voet met elkaar. Door nieuwbouw binnen of dichtbij de bestaande steden wordt het moeilijker de stedelijke luchtkwaliteit verder te verbeteren of te zorgen voor voldoende groen in de omgeving. Dat blijkt uit de studie ‘Monitor Nota Ruimte. […]

Kind heeft recht op ruimte

Ik heb de indruk dat kinderen onhandiger geworden zijn’, zegt Danielle Nielander van Speelplan. ‘Maar als je ook niet de kans krijgt je motorisch te ontwikkelen, kan een kind ook behendigheid niet aanleren’. Dus houdt ze een vurig pleidooi voor veel speelaanleiding in de buurt. Een dan niet alleen op de daarvoor aangewezen speelplekken. ‘De […]

Zuinig op ruimte

Overheden verspillen open groene ruimte door overbodige bedrijventerreinen aan te leggen en bestaande terreinen te laten verpauperen. De Provinciale Milieufederaties hebben samen met Natuur en Milieu de praktijk van bedrijventerreinen per provincie vergeleken.