Nieuw CROW-project: Adaptatie openbare ruimte aan klimaatverandering

Het onderwerp klimaatverandering, en dan specifiek adaptatie, krijgt steeds meer de aandacht bij gemeenten en provincies. 

Vaak wordt de vraag gesteld “ik hoor dat er iets moet gebeuren, maar wat kan ik doen?”. CROW wil hier met betrokken partijen een concreet antwoord op gaan geven.

Op dit moment lopen er al vele initiatieven. CROW wil de vertaalslag naar de praktijk maken, zodat alle gemeenten en provincies hier hun voordeel mee kunnen doen. We willen ons daarbij primair richten op de inrichting van de stedelijke omgeving.

Het resultaat van het project zal een eerste leidraad zijn voor ontwerpers, hoe zij de veranderingen van het klimaat in hun ontwerp kunnen opvangen. Op deze wijze wordt voorkomen dat het ter zijner tijd noodzakelijk is om rigoureuze en grootschalige aanpassing van de openbare ruimte te doen. De maatregelen die hiervoor genomen kunnen worden zijn zeer divers. Dit kan variëren van het opnemen van waterdoorlatende bestrating tot het opnemen van meer groen in de stad.

Om de leidraad zo goed mogelijk op de praktijkbehoefte te laten aansluiten, is CROW op zoek naar gemeenten die vragen of suggesties hebben over het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Dit kunnen zowel gemeenten zijn die al ervaring hebben met het opnemen van dit onderwerp in de plannen, maar ook gemeenten die aan het begin van dit proces staan.

Volledige informatie:
Voor meer informatie kunt ucontact opnemen met Ineke Westerbroek, projectmanager (westerbroek@crow.nl).

Ook interessant:
Klimaatverandering, ontwerp, groen en klimaat

Bron:
Crow