Triple E: 'Kabinet investeer in groene ruimte!'

De landbouw doet het goed in de Nederlandse economie. Daarom roept een collectief van belanghebbenden bij natuur en landbouw het kabinet op om te investeren in landinrichting.
Nederland verkeert officieel in een recessie. De komende dagen zal duidelijk worden op welke wijze het kabinet denkt de effecten van deze recessie teniet te doen en ons land weer in veiliger economisch vaarwater te loodsen. Het is daarbij echter wel belangrijk dat wij maatregelen nemen die ons sterker uit deze recessie doen komen. En dan is het van groot belang dat een aantal lessen wordt geleerd ten aanzien van de ontwikkelingen die ons hier hebben gebracht. Eén van die lessen die we daarbij kunnen leren, is dat we als samenleving nooit te veel mogen afdwalen van wat tegenwoordig in het dagelijks taalgebruik ‘de reële economie’ is gaan heten. Dat een dergelijke term naar voren komt is natuurlijk al interessant, want dat impliceert dat er ook zoiets is als een ‘irreële economie’.

Volledige informatie:
Lees hier de brief
Ook Groenforum heeft onlangs een brief aan het kabinet geschreven. Klik hier voor deze brief

Ook interessant:
Groenforum, waarde van groen, stedelijk groen

Bron:
Kenniscentrum Triple E