Workshop TEEB Stad tijdens de Groene Ochtend op Dag van de Openbare Ruimte

Op woensdag 10 oktober wordt op de Dag van de Openbare Ruimte de Groene Ochtend georganiseerd. Het programma staat dit jaar in het teken van de studie TEEB Stad. TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity, dit is een internationale studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Onderzoek laat zien dat […]

Baten van een goed ingerichte en beheerde openbare ruimte

Een goede openbare ruimte draagt bij aan actuele maatschappelijke thema’s zoals sociale samenhang, gezondheid, mobiliteit, leefbaarheid en vastgoedwaarde. Een gemeente die investeert in een goed ontworpen en onderhouden openbare ruimte, investeert dus ook in de sociale cohesie in een wijk en in de gezondheid van zijn burgers. Daarnaast is er financieel voordeel. Voor een gemeente […]

Gebruikers beleven openbare ruimte anders dan professionals beogen

Professionals hebben vaak een ander beeld van wat belangrijk is voor openbare plekken zoals pleinen en winkelstraten dan gebruikers. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek ‘Openbare ruimte als professionele opgave en alledaagse omgeving’, voortkomend uit een consortium van Nicis Institute in samenwerking met verschillende universiteiten en gemeenten. Op 6 plaatsen in Amsterdam, […]

Woonconsument spreekt voorkeur uit voor dorps woonmilieu in kwalitatief goede openbare ruimte

Een onderzoek onder Utrechtse woonconsumenten heeft een schat aan informatie opgeleverd over hoe mensen willen wonen in de nieuwe Utrechtse wijk Haarzicht. Een ruime meerderheid (70 procent) kiest voor een dorps woonmilieu in een kwalitatief goede openbare ruimte met bijvoorbeeld grote bomen. Het merendeel van de respondenten wil wonen in een twee-onder-een-kap-, hoek- of vrijstaande […]

Themadagen over gebruiksgericht ontwerpen en beheren van de openbare ruimte

Hoe maken we een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR), Inrichtingshandboek of Standaard Programma van Eisen Openbare Ruimte tot een instrument dat ons echt helpt in de diverse projectfasen bij een (her)inrichting van de openbare ruimte? Dat is het centrale onderwerp van de nieuwe serie themadagen van Vereniging Stadswerk Nederland. Termen als beheerbewust inrichten en ontwerpbewust […]

Aanleg openbare ruimte gebaat bij meer flexibiliteit

Opdrachtgevers en -nemers moeten vaker samen optrekken in het realiseren van de openbare ruimte. Het gebeurt nog te vaak dat straten, pleinen en parken verslonzen of weer ingrijpend worden aangepast omdat niet wordt overlegd. Dat zeggen gemeentelijk ontwerper van de openbare ruimte Frank van der Zanden in Utrecht en zijn collega Rob van der Ham […]

Park Sonsbeek verkozen tot beste Openbare Ruimte

Park Sonsbeek in Arnhem is zowel door de vakjury als het publiek gekozen tot Beste Openbare Ruimte van 2010. Op de vakbeurs Urban Design kregen zij op 14 april 2010 de prijs uitgereikt door Henk Hartzema, lector Urbanism aan de Academie van Bouwkunst. Naast Park Sonsbeek waren Park Valkenberg in Breda en het Kralingse Bos […]

Meer aandacht besteden aan behouden en versterken van groene ruimte

Een groene stad is een gezonde stad. Het behouden en versterken van de groene ruimte verdient meer aandacht. De stad wordt daar mooier van en groen is belangrijk voor ons dagelijkse welzijn. Dit meldt GroenLinks Amsterdam op haar website. Groengebieden zijn nodig om te kunnen ontspannen, spelen, luieren, wandelen en sporten. Groen in de directe […]

Nieuwe website met informatie over milieu, natuur en ruimte in Nederland

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Universiteit Wageningen hebben onlangs de site www.compendiumvoordeleefomgeving.nl gelanceerd. Deze website geeft informatie over de actuele kwaliteit van het milieu, de natuur en de ruimte in Nederland. Waar wordt gebouwd in Nederland en wordt het landschap dan niet aangetast? Hoe staat […]