Kind heeft recht op ruim­te

Ik heb de indruk dat kin­de­ren onhan­di­ger gewor­den zijn’, zegt Daniel­le Nie­lan­der van Speel­plan. ‘Maar als je ook niet de kans krijgt je moto­risch te ont­wik­ke­len, kan een kind ook behen­dig­heid niet aan­le­ren’. Dus houdt ze een vurig plei­dooi voor veel speel­aan­lei­ding in de buurt. Een dan niet alleen op de daar­voor aan­ge­we­zen speel­plek­ken. ‘De pas­sie voor kin­de­ren en hun recht op speel­ruim­te vormt de drij­ven­de kracht ach­ter ons bureau’.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel ver­sche­nen in Het maga­zi­ne Straat­beeld 18e jaar­gang decem­ber 2007

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, ont­werp

Bron:
Maga­zi­ne Straat­beeld