Het Nati­o­naal Open­ba­re Ruim­te Con­gres 2008 Duur­zaam­heid & iden­ti­teit

Wie werkt aan de open­ba­re ruim­te krijgt veel vra­gen. Vra­gen die vrij­wel altijd te maken heb­ben met issues op het gebied van duur­zaam­heid of iden­ti­teit. Hoe ver­sterkt de open­ba­re ruim­te de iden­ti­teit van de stad? Wat is de laat­ste stand van zaken op het gebied van duur­zaam inko­pen? En hoe ver­taalt zich dit in beheer? Hoe hand­haaf je gedrag? Wat is het nut van richt­lij­nen? Hoe ga je duur­zaam om met de grond­ex­ploi­ta­tie­wet?
Goe­de vra­gen, want van de open­ba­re ruim­te van van­daag en mor­gen wordt ver­eist dat hij duur­zaam is inge­richt én dat hij bete­ke­nis heeft voor de gebrui­kers.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Click hier voor meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Beleid, duur­zaam­heid

Bron:
Ste­de­lijk Inte­ri­eur
CROW