Zui­nig op ruim­te

Over­he­den ver­spil­len open groe­ne ruim­te door over­bo­di­ge bedrij­ven­ter­rei­nen aan te leg­gen en bestaan­de ter­rei­nen te laten ver­pau­pe­ren. De Pro­vin­ci­a­le Mili­eu­fe­de­ra­ties heb­ben samen met Natuur en Mili­eu de prak­tijk van bedrij­ven­ter­rei­nen per pro­vin­cie ver­ge­le­ken.