Berichten

Op 21 maart, de nationale Boomfeestdag, plantten leerlingen van basisscholen op diverse locaties in de stad 151 bomen. Het thema dit jaar is ‘Bomen (be)leven’. Medewerkers van Gemeentewerken Rotterdam helpen Rotterdamse kinderen bij het planten.  De gemeente wil de kinderen hiermee bewuster maken van de natuur in hun stad en tegelijkertijd de stad groener maken.

Bomen zijn van groot belang voor ons stedelijk gebied. Bomen langs straten, op pleinen en speelplekken maken een buurt leefbaar. Bomen zorgen voor schone lucht, voor het welzijn en de gezondheid van mensen en dieren. Uit onderzoek blijkt tevens dat bomen ook economisch van belang zijn, want mensen wonen graag in sfeervolle, groene wijken met bomen, waardoor woningen hier over het algemeen sneller verkocht worden.

Emotie
Bomen hebben een grote belevingswaarde. Ze roepen emotie op: denk maar eens aan de commotie rondom de Anne Frankboom. Grote bomen zijn indrukwekkend om te zien, maar ook aan jonge bomen wordt al plezier beleefd; als kinderen hun eigen boom planten, weten ze na jaren te vertellen waar hun boom staat!

Samenwerking
De nationale boomfeestdag wordt georganiseerd door de deelgemeenten, samen met Gemeentewerken, Sport en Recreatie en Stichting ElemenTree. De deelgemeenten krijgen van het college van B&W een financiële bijdrage om het boomfeest te vieren.

Bron:
Gemeente Rotterdam

In de middenberm van de Rotterdamse Rusthoflaan komt een nieuwe speelplek voor jonge kinderen. In Nieuw Crooswijk is grote behoefte aan een veilige en groene speelplek voor kinderen tot 10 jaar.

Door de herstructurering zijn veel speelvoorzieningen in de wijk verdwenen en het Schuttersveld is voor jonge kinderen te ver. Samen met bewoners is gekeken naar het ontwerp van de nieuwe speelplek. De huidige speelplek wordt vergroot, er komen meer speeltoestellen en meer groen. Voor de aanleg van de speelplek heeft de deelgemeente een subsidie gekregen vanuit het stedelijke ontwikkelprogramma Kindvriendelijke Wijken (KiWi).
 
Tijdelijke speelplek
Het gaat hier om een tijdelijke speelplek. De Rusthoflaan is onderdeel van het herstructureringsgebied Nieuw Crooswijk. Op termijn wordt de straat heringericht en de middenberm voorzien van gras en platanen. Nieuwe speelvoorzieningen worden dan gerealiseerd op de binnenterreinen in de wijk.

Bron:
Megastad.fm

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De Boergoensevliet, een lange karakteristieke singel in het Rotterdamse Charlois, krijgt in de maand december 21 nieuwe bomen. Dit is de eerste stap om het uitgestelde onderhoud van de Vliet aan te pakken.

Volgend jaar maken bewoners en deelgemeente een plan voor een duurzame verbetering van deze ‘parel’ van Rotterdam Zuid. Dit zijn bewonersstichting Charlois aan de Vliet en de deelgemeente Charlois overeengekomen.

Nog niet herplant
Aan de Boergoensevliet zijn in de afgelopen jaren diverse bomen gerooid, maar nog niet herplant. Verder zijn dertien kastanjes en een prunus dood. Deze dode bomen worden in de week van 28 november tot 2 december verwijderd. Nog niet alle dode bomen worden gekapt, omdat voor enkele bomen nog geen kapvergunning afgegeven is. Die bomen komen later aan de beurt.


Nieuwe bomen planten
Tussen 5 en 16 december plant de gemeente 21 nieuwe bomen op de lege plekken. In overleg met de bewonersstichting is gekozen voor bomen die goed passen in het bestaande straatbeeld. Bij voldoende ruimte maken kastanjes plaats voor platanen. Is er niet voldoende ruimte, dan worden smalle, opgaande bomen geplant. Het aantal soorten bomen aan de Boergoensevliet neemt hierdoor toe van 29 naar 32, waardoor de rijkdom aan kleuren in het groen verder toeneemt.

 

Bron:
Rotterdam Zuid Dichtbij

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Een oude parkeerplaats in Rotterdam wordt een groene ontmoetingsplek van en voor de buurt. Dat is het idee achter de ‘PlukTuin’ Essenburg in Rotterdam. De bewonersgroep ProGroen van Rotterdam-Delfshaven is de drijvende kracht achter het idee.

Het betreft een groenstrook tussen het spoor en de wijk Het Nieuwe Westen, in de deelgemeente Delfshaven. Met hulp van buitenaf (Wetenschapswinkel) is voor dit gebied een toekomstperspectief voor stedelijk groen ontwikkeld. De bedoeling is dat bewoners uit de buurt de PlukTuin zelf aanleggen en onderhouden.

Concrete stap naar mogelijk wijkpark
De PlukTuin is de eerste concrete stap naar een mogelijk wijkpark. Dit park is nu nog een wens, maar kan in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de wijk Het Nieuwe Westen en van de stad Rotterdam. Park Essenburg kan de verbinding gaan vormen van de groenblauwe as langs de Schie en de Heemraadsingel.

 

Bron:
Wetenschapswinkel WUR

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Op zaterdag 24 september vindt in Rotterdam het Groen Golfje plaats, het jeugdtraject van de Groene Doelen Loop 2011. De Groene Doelen Loop is een sponsorloop door Rotterdam. Het is een nieuw evenement dat groene gebieden rond de stad verbindt en het Rotterdamse groen in al zijn veelvoud laat ontdekken.

Er is steeds minder geld voor lekker groen, vooral voor kinderen, daarom gaan de kinderen in samenwerking met volwassenen er nu zelf voor zorgen. In juni wordt er een verkiezingen gehouden voor een groen doel, denk dan bijvoorbeeld aan een groen speelplein of klimbomen. Iedereen mag hier aan deelnemen. Kinderen lopen in hun eigen deelgemeente mee aan deze sponsorloop. Kinderen zoeken in hun buurt bewoners/bedrijven die hen sponsoren voor een goed groen doel.

Het project wordt op de scholen geïntroduceerd door persoonlijke voorlichting middels nieuwsbrieven naar ouders, posters en flyers.

Sponsors voor nieuwe groenen projecten
De bedoeling is dat kinderen in hun eigen buurt sponsors voor hun eigen loop zoeken en zo een bijdrage leveren aan het nieuwe groene project. De kinderen worden daarbij begeleid en geholpen. Tijdens de Groene Doelen Loop worden de kinderen opgevangen en begeleid. Ze krijgen na afloop een certificaat van deelname.

Initiatiefnemers
Het concept voor de Groene Doelen Loop is bedacht door Plant Publicity Holland en bureau 100%Feldkamp.

Eerder nieuwsbericht
Groene doelen loop verleidt Rotterdammers om hun stad opnieuw te ontdekken »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Als ik uit mijn raam kijk, zie ik alleen lantaarnpalen en stenen. En duizenden auto’s die voorbij razen. Er is geen stukje groen in de wijk te vinden. Ik ben hartstikke blij dat deze vier bomen hier nu geplant zijn,” vertelt Janneke Bette enthousiast.

Op 6 april plantte Ed Goverde, voorzitter dagelijks bestuur, samen met Janneke en Leo Smits (deelraad) vier populieren (beroli nansis) op de Strevelsweg, net onder de loopbrug van Zuidplein naar Ahoy.

Past uitstekend in 1000bomenplan
Vorig jaar diende Janneke de aanvraag in. “Het heeft even geduurd voor we bomen vonden, die hier kunnen overleven”, legt Goverde uit. “Er liggen hier veel kabels en leidingen in de grond. Gelukkig hebben we vier plaatsen gevonden waar ze wel kunnen groeien. Bovendien zijn deze bomen sterk en smal en hebben een brede kroon zodat zij voor genoeg groen in de omgeving zorgen. Het past ook uitstekend in ons 1000 bomenplan. En ik hoop dat meer mensen dit initiatief overnemen en een aanvaag voor bomen in hun straat of wijk indienen.”

Bron:
Deelgemeente Charlois  

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

Zoals ieder jaar organiseerde het Rotterdams Milieucentrum de Groene Conferentie. Deze zevende editie werd dinsdagavond 14 december georganiseerd in het Arminius. De conferentie stond helemaal in het teken van de groene stad.

De conferentie startte traditiegetrouw met de uitreiking van verschillende prijzen. De vrijwilligersprijs ‘de Groene Vogel’ voor de groenste vrijwilliger van 2010 ging dit jaar naar Jan Ochtman, voorzitter van de Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik De Groene Pluim, de prijs voor de groenste overheidsdienaar van het jaar ging naar wethouder duurzaamheid en buitenruimte Alexandra van Huffelen. De mediaprijs ‘de Groene Emmy’ werd voor het eerst uitgereikt aan het programma Fauna en Gemeenschap.

Het TV programma op TV Rijnmond waarin natuurmuseumconservator Kees Moeliker en zangeres Frederique Spicht op zoek gaan naar natuur in de stad.

 

 

Groen is een investering die zichzelf terugverdient
Na de prijsuitreikingen waren er vier sprekers die een verhaal hielden waarin de visie van de groene stad centraal stond. Deze sprekers waren:

  • Niels de Zwarte (stadsecoloog, Bureau Stadsnatuur Rotterdam). De Zwarte liet onder meer weten dat het voor de biodiversiteit en voor waterretentie beter is als          particuliere tuinen vergroend worden in plaats van betegeld. Ook gaf hij aan dat het verwijderen van heesters in de stad nadelige gevolgen heeft voor de vogels. Tot slot zei hij dat het groen geen kostenpost is, maar een investering die zich op den duur terugverdient.
  • Peter van Veelen (gemeente Rotterdam dS+V). Centraal in de presentatie van Van Veelen stond de klimaatadaptatie. Nu de stad op warme dagen vier tot vijf graden warmer is dan het ommeland en door de toenemende hevige regenbuien is de stad Rotterdam op zoek naar oplossingen tegen deze ontwikkeling. Van Veelen gaf aan dat groene daken een antwoord kunnen zijn. Het regenwater wordt opgevangen en wordt geleidelijk afgevoerd naar het riool. Daarnaast zijn deze daken goed voor de biodiversiteit en hebben ze een verkoelend effect op het pand waardoor er gespaard kan worden op het aircogebruik.
  • Suzanne Loen en Nienke Bouwhuis (Krachtgroen). Krachtgroen is een multidisciplinair ontwerperscollectief dat onderzoekt, ontwerpt en ontwikkelt aan de groene ruimte in en om de stad. Waar overheden en projectontwikkelaars groen in deze tijd beschouwen als een kostenpost ziet Krachtgroen groene ruimte juist als instrument voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Rotterdams Milieucentrum

Op 8 december 2010 is de feestelijke opening van de eerste openbare fruitboomgaard in Rotterdam en wel op het Boudewijnplein. Wethouder Alexandra van Huffelen opent de fruitboomgaard.

De fruitboomgaard is een onderdeel van Ecowijken Oleander. Het doel is om de wijk veel groener en kindvriendelijker te maken, samen met bewoners, diensten en marktpartijen. De fruitboomgaard is een voorlopig hoogtepunt in een traject dat drie jaar geleden is gestart door Creatief Beheer in samenwerking met woningbouwcorporatie Vestia en de Deelgemeente Feijenoord. Ondertussen is ook het Pact op Zuid partner geworden.

Enorme toename van openbaar groen
In 2010 was 2% van de Oleanderbuurt openbaar groen. Komend voorjaar zal dit al met een factor 10 zijn gegroeid. Zoals bij alle projecten van Creatief Beheer worden de buurtbewoners intensief betrokken bij de aanleg en het onderhoud wat de communicatie over en weer bevorderd en de wijk veel gezelliger maakt.

Kindvriendelijke wijken
Creatief Beheer zorgt voor groene kindvriendelijke wijken waar mensen zich prettig voelen. Met partners in de stad ontwikkelt Creatief Beheer strategieën voor stadsnatuur, parken en tuinen met bewoners en kinderen. Creatief Beheer is het expert bureau voor beheer en ontwikkeling van Rotterdamse wijken. Creatief Beheer is actief in Spangen, Bospolder, de wijk Feijenoord, de Oleanderbuurt en in de Afrikaanderwijk.

Ecowijken maak je samen
Ecowijken staat voor de praktijk om ecologische en sociale verbindingen aan te leggen zodat groene kindvriendelijke wijken ontstaan. Een Ecowijk ontwikkelt ‘het park’ als vaste uitgangslocatie waaruit satellietlocaties worden aangelegd die door tuinclubs en bewoners worden onderhouden. Elk park wordt ontwikkeld door een parkbouwmeester. Parkmanagers zorgen voor continuïteit en de verschillende medewerkers zijn dagelijkse aanspreekpartners voor de wijk.

 

LG Architecten in Rotterdam heeft mogelijk een oplossing voor het creëren van meer groene daken in de stad, zo meldt Architectenweb op haar site. Het bureau ontwierp de Green Cube, een kubus als extra verdieping op de woning, die ook bedekt is met groen.

Tijdens de wederopbouw zijn in Rotterdam relatief veel huizen met een plat dak gebouwd. Het stadsbestuur stimuleert al enige tijd de aanleg van groene daken. Rotterdam subsidieert 30 euro per vierkante meter als daken worden bedekt met beplanting. In twee jaar tijd is al 40.000 vierkante meter aan platte daken vergroend.

LG Architecten denkt dat ondanks de subsidie groene daken niet snel worden aangelegd. ,,Deze daken zijn onzichtbaar, ontoegankelijk en voegen niets toe aan de woning’’, aldus het bureau. De relatief lichte constructie Green Cube combineert een groen dak met de toevoeging van een ‘penthouse’, zoals LG Architecten het noemt. Bij de kubus wordt een pergola geleverd voor het creëren van privacy.

 

Lees het volledige bericht en bekijk foto’s op Architectenweb »

Bron (tekst en foto):
Architectenweb

De Rotterdamse PvdA schrijft in haar concept verkiezingsprogramma dat het voor de stad belangrijk is dat deze mooi, schoon en groen is. De laatste jaren is er veel vooruit geboekt volgens de partij, maar het streven is om van Rotterdam een nog groenere en dus aantrekkelijke stad te maken.

De komende periode worden er 10.000 bomen bij geplant. Bij onvermijdelijke kap van bomen wordt de herplantplicht nageleefd.

Verder geeft de partij aan dat er meer kleinere parkjes moeten worden aangelegd om ook in de wijken voor een groter groengevoel te zorgen.

 

Compensatie van groen bij bouwprojecten
Wanneer het groen moet wijken voor bouwprojecten wil de PvdA Rotterdam dat er concrete afspraken worden gemaakt dat het groen wordt gecompenseerd.

Groene daken
Ook wil de partij doorgaan met het aanleggen van groene daken, omdat groene daken goed zijn voor de isolatie van gebouwen en omdat ze de stad mooier maken en ze zijn ook nog eens goed voor het milieu.

Bron:
PvdA Rotterdam