Rotterdamse PvdA zet groen in als verkiezingsitem

De Rotterdamse PvdA schrijft in haar concept verkiezingsprogramma dat het voor de stad belangrijk is dat deze mooi, schoon en groen is. De laatste jaren is er veel vooruit geboekt volgens de partij, maar het streven is om van Rotterdam een nog groenere en dus aantrekkelijke stad te maken.

De komende periode worden er 10.000 bomen bij geplant. Bij onvermijdelijke kap van bomen wordt de herplantplicht nageleefd.

Verder geeft de partij aan dat er meer kleinere parkjes moeten worden aangelegd om ook in de wijken voor een groter groengevoel te zorgen.

 

Compensatie van groen bij bouwprojecten
Wanneer het groen moet wijken voor bouwprojecten wil de PvdA Rotterdam dat er concrete afspraken worden gemaakt dat het groen wordt gecompenseerd.

Groene daken
Ook wil de partij doorgaan met het aanleggen van groene daken, omdat groene daken goed zijn voor de isolatie van gebouwen en omdat ze de stad mooier maken en ze zijn ook nog eens goed voor het milieu.

Bron:
PvdA Rotterdam