Rot­ter­dam­se wij­ken schreeu­wen om meer groen

2008 is uit­ge­roe­pen tot Groen­jaar. Mil­joe­nen euro’s wor­den besteed aan een keur aan pro­jec­ten en fes­ti­vi­tei­ten, die het natuur­lij­ker maken van Rot­ter­dam kracht bij moe­ten zet­ten. Maar maakt de gemeen­te wel de goe­de keu­zes? Wie in de buurt van Park Rozen­burg woont, die boft. Wat een rust, wat een vre­de heerst in dit wat ver­scho­len […]