Oude Rotterdamse parkeerplaats omgetoverd in PlukTuin

Een oude parkeerplaats in Rotterdam wordt een groene ontmoetingsplek van en voor de buurt. Dat is het idee achter de ‘PlukTuin’ Essenburg in Rotterdam. De bewonersgroep ProGroen van Rotterdam-Delfshaven is de drijvende kracht achter het idee.

Het betreft een groenstrook tussen het spoor en de wijk Het Nieuwe Westen, in de deelgemeente Delfshaven. Met hulp van buitenaf (Wetenschapswinkel) is voor dit gebied een toekomstperspectief voor stedelijk groen ontwikkeld. De bedoeling is dat bewoners uit de buurt de PlukTuin zelf aanleggen en onderhouden.

Concrete stap naar mogelijk wijkpark
De PlukTuin is de eerste concrete stap naar een mogelijk wijkpark. Dit park is nu nog een wens, maar kan in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de wijk Het Nieuwe Westen en van de stad Rotterdam. Park Essenburg kan de verbinding gaan vormen van de groenblauwe as langs de Schie en de Heemraadsingel.

 

Bron:
Wetenschapswinkel WUR

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.