Provincie Zuid Holland maakt werk van natuur

“Dit biodiversiteitsonderzoek bewijst dat het zaak is om werk te maken van het behalen van de natuurdoelen.” Gedeputeerde Han Weber reageert hiermee op het biodiversiteitsonderzoek dat is opgesteld door Alterra in opdracht van de provincie Zuid-Holland. “Ik wil af van de papieren ambities ten aanzien van nieuwe natuur van de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ik […]

Groen Dichterbij zoekt beste groene buurtproject in iedere provincie

IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies zijn op zoek naar de beste groene buurtprojecten van Nederland. Samen startten zij Groen Dichterbij, voor buren die zich samen inzetten voor een groenere buurt. Per provincie zoeken zij vanaf vandaag naar één Groen Dichterbij Icoonproject. De winnaars komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van maximaal […]

Provincie Zuid-Holland organiseert masterclass groene bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn nodig om ondernemers de ruimte te geven om te kunnen ondernemen, en daarmee een bijdrage te leveren aan een florerende economie. Kan ‘groen’ een versterking zijn? Dat is de vraag die in de masterclass Groen op Bedrijventerreinen aan de orde komt. In de nieuwe Provinciale Structuurvisie van Zuid-Holland zullen kwaliteitskaarten worden opgenomen. Algemeen […]

Provincie Utrecht sluit eerste huurcontract voor rotonde

Volgende week is het eerste huurcontract voor een van de rotondes in de provincie Utrecht een feit. Gedeputeerde Remco van Lunteren (Mobiliteit) tekent op 11 mei het eerste huurcontract, om vervolgens de eerste verhuurde rotonde te gaan bekijken. De huurder, autogaragebedrijf De Goey in Montfoort, toonde als één van de eersten belangstelling voor het huren […]

Provincie ontwikkelt De Groene As: natuur vlak bij Amsterdam

Ten zuidwesten van Amsterdam ontwikkelt de provincie de Groene As: aantrekkelijk landschap vlak bij de stad, dat geschikt is voor recreatie met bijzondere natuur. Met de Groene As kunnen omwonenden binnen tien minuten in het groen zijn. De Groene As is een aantrekkelijk gebied om te fietsen. Een bekend gedeelte is het Amsterdamse Bos. De […]

Gemeente Montfoort en provincie beplanten rand IJsselveld

Ten westen van IJsselveld werkt de gemeente Montfoort samen met provincie Utrecht aan de beplanting langs de wegen. De beplanting aan de westkant van IJsselveld wordt in maart en april afgerond en zorgt voor een groene overgang van het bedrijventerrein naar het landschap. Dankzij de beplanting van de provinciale weg en Waardse Dijk parallel aan […]

Provincie wil oplossing stedelijke groenprojecten

De provincie Noord-Holland betreurt dat het Rijk voorlopig nog geen helderheid kan geven over de toekomst van groenprojecten rond de grote steden, die door de Rijksbezuinigingen stil zijn komen te liggen. Provincies dringen aan op een nette afronding van de projecten, maar Staatssecretaris Bleker gaf in een overleg met de provincies aan dat hij op […]

Tien aanbevelingen opgesteld voor de provincie Utrecht

De Utrechtse natuur- en milieuorganisaties hebben De Tien voor Utrecht! opgesteld. Daarin zijn tien aanbevelingen opgenomen waar de provincie Utrecht rekening mee moet houden bij het opstellen van de nieuwe Provinciale Structuurvisie. De aanbevelingen zijn op 6 december aangeboden aan de leden van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Een van de speerpunten is […]

Provincie Gelderland investeert in groene speelplekken

In Beneden-Leeuwen, Lichtenvoorde en Tiel legt de provincie Gelderland nieuwe speelplekken aan waar kinderen op een natuurlijke manier kunnen spelen en leren over de natuur: Cool Nature. De natuurlijke speelplekken dragen ook bij aan een meer klimaatbestendige inrichting. De provincie maakt de projecten mogelijk met een subsidie van € 223.250. De gemeente West Maas en […]

Provincie Gelderland subsidieert aanleg groene speelplek

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland subsidiëren de aanleg van de groene speelplek ‘Cool Nature’ in Arnhem met 70.000 euro. Dit is een natuurlijke plek waar kinderen worden uitgenodigd om te spelen en bewegen, omdat steeds meer kinderen binnen achter de computer en voor de tv zitten. Buitenspelen is niet meer vanzelfsprekend.    Het project ‘Cool […]