Tien aanbevelingen opgesteld voor de provincie Utrecht

De Utrechtse natuur- en milieuorganisaties hebben De Tien voor Utrecht! opgesteld. Daarin zijn tien aanbevelingen opgenomen waar de provincie Utrecht rekening mee moet houden bij het opstellen van de nieuwe Provinciale Structuurvisie. De aanbevelingen zijn op 6 december aangeboden aan de leden van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Een van de speerpunten is het behoud van groen rond de stad.

Groen rond de stad staat in deze tijd onder druk. Juist rond de stad wordt vaak bijgebouwd en verdwijnt natuur. Ook de uitbreiding van de snelwegen rond Utrecht vormen een bedreiging, maar ook rond de kleinere kernen als Woerden of Veenendaal is het al lastiger om dichtbij huis te recreëren. Natuur komt steeds verder weg te liggen. De natuur- en milieuorganisaties vinden dat dit groen moet blijven, voor recreatie dicht bij huis. Een ommetje, spelen met de kinderen of een rondje met de hond.

De aanbevelingen, gebundeld in Tien voor Utrecht!, bestaan uit tien speerpunten waar de provincie Utrecht rekening mee moet houden bij het opstellen van de ruimtelijke structuurvisie. De voorbereidingen voor het nieuwe ruimtelijk plan dat na 2012 gaat gelden, zijn in volle gang.

 

Download de Tien voor Utrecht »

Bron:
Natuur en Milieufederatie Utrecht