Provincie wil oplossing stedelijke groenprojecten

De provincie Noord-Holland betreurt dat het Rijk voorlopig nog geen helderheid kan geven over de toekomst van groenprojecten rond de grote steden, die door de Rijksbezuinigingen stil zijn komen te liggen.

Provincies dringen aan op een nette afronding van de projecten, maar Staatssecretaris Bleker gaf in een overleg met de provincies aan dat hij op dit moment nog geen financiële toezeggingen kan doen.

Groenprojecten liggen stil
De provincies Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland spraken op 9 maart met de staatssecretaris over de toekomst van groene recreatieprojecten aan de randen van grote steden, de zogenaamde Recreatie om de Stad (RodS).

Aanleiding voor het overleg zijn de ingrijpende Kabinetsbezuinigingen op deze projecten. In oktober vorig jaar stuurde staatssecretaris Bleker een brief aan alle provincies, waarin hij aangaf de bestuurlijke overeenkomsten met de provincies op te zeggen en onder andere de Rijksbijdrage voor groenprojecten rond de steden te schrappen. Hierdoor is een groot aantal groenprojecten in de Randstad stil komen te liggen. In totaal gaat het om circa 14.500 hectare recreatiegebied, waarvan 2.100 hectare in Noord-Holland.

Voorbeelden
Enkele voorbeelden van projecten die nu stilliggen vanwege de Rijksbezuinigingen zijn de Omzoom, een recreatiegebied van 150 hectare rond een nieuwbouwwijk in Zaanstad, en de Nieuwe Driemanspolder, een natuur- en recreatiegebied van 396 hectare tussen Den Haag en Zoetermeer. Ook het toekomstige Utrechtse Parkbos Haarzuilens, waarvan het grootste deel van de 120 hectare al verworven is, ligt stil. In Gelderland staat de realisatie van Park Lingezegen onder druk. Dit is een regionaal park voor 160.000 inwoners tussen Arnhem, Elst, Bemmel en Nijmegen.

Onbetrouwbare overheid
De provincies zijn van mening dat deze projecten belangrijk zijn voor het leef- en vestigingsklimaat van de Randstad. In de jaren ’90 heeft het Rijk met regio’s afspraken gemaakt over een goede balans tussen woningbouw en de aanleg van recreatief groen. De woningen zijn inmiddels gebouwd, maar door de Rijksbezuinigingen dreigt het groen achterwege te blijven. Ondertussen zijn er wel verwachtingen gewekt bij bewoners en grondeigenaren; zij worden de dupe. Veel projecten zijn al jaren in voorbereiding en provincies en gemeenten hebben er veel tijd en geld in gestoken. Gedeputeerde Rob Meerhof: “We begrijpen dat het Rijk moet bezuinigen, maar dat betekent niet dat de staatssecretaris afspraken eenzijdig kan opzeggen. We willen dat de staatssecretaris zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid nakomt en provincies de mogelijkheid biedt om projecten op een nette manier af te ronden.”

Concrete oplossing
Het overleg van 9 maart bood helaas nog geen concrete oplossing, maar beide partijen zijn bereid om daar op constructieve wijze naar te zoeken. Zij geven daarom de externe procesbegeleider, die eerder is aangetrokken om te zoeken naar oplossingen voor het financieringsprobleem van de Ecologische Hoofdstructuur, de opdracht hierbij ook de RodS-projecten te betrekken. Provincies en Rijk hopen in mei 2011 tot een nieuw akkoord te komen.

Bron:
Provincie Noord-Holland