IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies zijn op zoek naar de beste groene buurtprojecten van Nederland. Samen startten zij Groen Dichterbij, voor buren die zich samen inzetten voor een groenere buurt. Per provincie zoeken zij vanaf vandaag naar één Groen Dichterbij Icoonproject. De winnaars komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van maximaal €20.000,-. Aanmelden kan tot 24 september op www.groendichterbij.nl.

Groen Dichterbij stimuleert mensen om als buurt, straat of wijk gezamenlijk aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ van de omgeving, waarbij groen als middel dient om de betrokkenheid en samenhang in de buurt te versterken. Bijvoorbeeld met een gezamenlijke moestuin of het onderhoud van parkjes, boomspiegels en historische bomenrijen. Het project Groen Dichterbij is mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Groen verbetert de buurt
Gezamenlijk bezig zijn met groen in de buurt zorgt voor meer betrokkenheid en bijzonder en structureel contact tussen buren. Daarnaast toont onderzoek aan dat er minder conflicten en spanningen zijn in groenere wijken en nemen de speel- en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen toe. Ook kan vergroening van de wijk leiden tot een stijging van de gemiddelde prijs van onroerend goed. Meer groen in de buurt heeft dus een duurzaam effect op natuur, mens en economie. IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies zorgen met Groen Dichterbij voor een platform waar kennis, inspiratie en diensten bij elkaar komen. Om dit mogelijk te maken gaf de Nationale Postcode Loterij ruim 2,2 miljoen euro aan Groen Dichterbij.

Meer informatie
Voor aanmelding, meer informatie en de voorwaarden kunnen geïnteresseerden terecht op groendichterbij.nl »