Provincie ontwikkelt De Groene As: natuur vlak bij Amsterdam

Ten zuidwesten van Amsterdam ontwikkelt de provincie de Groene As: aantrekkelijk landschap vlak bij de stad, dat geschikt is voor recreatie met bijzondere natuur. Met de Groene As kunnen omwonenden binnen tien minuten in het groen zijn. De Groene As is een aantrekkelijk gebied om te fietsen. Een bekend gedeelte is het Amsterdamse Bos.

De Groene As is een belangrijk deel van het provinciale netwerk van aaneengesloten natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur). De Groene As verbindt grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude met elkaar. Belangrijke diersoorten die hier voorkomen zijn de ringslang, de waterspitsmuis, de noordse woelmuis en de meervleermuis.

Aanleg in volle gang
De aanleg van de Groene As is in volle gang. In 2016 is de Groene As zo goed als klaar en kan de natuur haar gang gaan. De provincie Noord-Holland werkt bij de Groene As samen met gemeenten en waterschappen in dit gebied.

 

 

Bron:
Provincie Noord-Holland