Berichten

Op de internationale dag van de Vrede hebben leerlingen van basisschool Immacculata gisteren in Ieper vijf bomen aangeplant in het Vredespark nabij de Oudstrijderslaan. Deze symbolische plantactie werd georganiseerd door de Ieperse dienst Vrede en Ontwikkeling.


De vijf inheemse boskersen zijn opgedragen aan de ‘Cuban Five’ en alle andere gevangenen die onterecht opgesloten zitten.

Lees het volledige bericht » 

 

 

 

 

 

Bron
Nieuwsblad
——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Belgische landbouwers die onder bepaalde voorwaarden bomen planten op hun akkers, kunnen tot zeventig procent van de aanplantkosten terugkrijgen. Een boslandbouwsysteem, ook agroforestry genoemd, is het combineren op eenzelfde perceel van een landbouwteelt met een aanplanting van bomen.

Op voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) werd net voor de zomervakantie een subsidieregeling voor de innovatieve boslandbouwsystemen goedgekeurd.

Bomen bieden vele voordelen
“De combinatie van landbouw met de aanplanting van bomen biedt tal van voordelen”, aldus Filip Matthijs van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), namens het consortium agroforestry. “Bomen zorgen voor minder erosie en uitdroging, meer windwering en een betere bodemkwaliteit.” Ook de landschappelijke waarde van het platteland gaat erop vooruit en de landbouwer doet aan productdiversificatie.

 


Subsidie bedraagt maximaal 70 procent
De subsidie, waarvoor tot 1 september kan worden ingeschreven, bedraagt maximaal zeventig procent van de aanplantkosten. Het boslandbouwperceel moet minstens 0,5 hectare groot zijn, een plantdichtheid hebben van minimaal 30 en maximaal 200 bomen per hectare en uit minstens drie bomenrijen bestaan.

Proefveld
Op een proefveld met maïs en wintergewassen op de terreinen van de groep Mouton in Lochristi, werden in het voorjaar boskers, populier, es en walnoot aangeplant. Daarnaast werden dezelfde gewassen gezaaid op een veld zonder bomen. Resultaten zijn er nog niet, aangezien de proef niet afgerond is.

Bron:
De Morgen

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Het gemeentebestuur van het Belgische Ternat is gestart met de uitvoering van het ‘bomenplan Ternat’. De ambitie is om in de komende jaren ruim duizend bomen aan te planten langs wegen en lanen.
In totaal gaat het om 400 wilgen en 650 andere bomen (plataan, eik, es, linde, kastanje, els, mispel, beuk). De kostprijs van € 12.000 wordt over twee tot drie jaar gespreid. “De eerste aanplantingen door onze groendienst gebeurden op enkele kleine wegen”, zegt milieuambtenaar Jurgen Thiebaut.
Bron:Nieuwsblad
——————————————————————————–
Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.  
 
 

De brochure ‘Vaste planten in het openbaar groen, voor functionele en onderhoudsvriendelijke toepassingen’ is gisteren tijdens de Kennisbijeenkomst ‘Meer groen in tuin en plantsoen’ in Nijmegen gepresenteerd. Onderzoeker Margareth Hop van PPO/WUR en auteur van de brochure overhandigde het eerste exemplaar aan Jan van Reijendam van de Vereniging Stadswerk.

Van Reijendam benadrukte het belang van het onderzoek van PPO/WUR. Zij helpen mee de kennis paraat te houden; nieuw onderzoek te doen en deze kennis samen met Plant Publicity Holland middels de campagne De Groene Stad te verspreiden.

Reputatie
In het Nederlands openbaar groen worden weinig vaste planten gebruikt. De oorzaak daarvan is dat vaste planten een slechte reputatie hebben bij groenbeheerders. Ze worden veelal gezien als duur en veel onderhoudend vragend.

 

Onderhoudsarme beplantingen
Deze reputatie was 25 jaar geleden misschien terecht, maar in de tussentijd zijn er nieuwe beheermethoden ontwikkeld en nieuwe soorten in de praktijk uitgetest. Daarmee zijn onderhoudsarme beplantingen te maken, die zelfs goedkoper uitpakken dan een heestervak of gazon. Dat biedt veel  nieuwe mogelijkheden voor het gebruik. Dit blijkt uit het onderzoek van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) met financiering van het Productschap Tuinbouw. Deze onderzoeksresultaten zijn verwerkt in de brochure ‘Vaste planten in het openbaar groen’, die wordt uitgegeven door Plant Publicity Holland.

Deze brochure gaat in op allerlei aspecten van het werken met vaste planten. Deze brochure is bedoeld voor iedereen met interesse in actuele kennis over het werken met functionele, onderhoudsvriendelijke vaste planten in het openbaar groen.

Bestellen
De brochure is te bestellen bij Plant Publicity Holland door overmaken van euro 5,00 (inclusief 6% BTW en verzendkosten) op giro rekening 14533 ten name van Plant Publicity Holland in Boskoop, met referentie ‘Vaste planten boek’ en met vermelding van uw adres. Bij een afname van 20 stuks of meer is de prijs euro 3,00 per boekje.

Download hier de brochure »

Deze bijdrage geeft een overzicht van de theoretische verklaringen en wetenschappelijke conclusies betreffende de invloed die visuele ervaringen met planten hebben op de mens. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het effect dat het zien van planten heeft op het herstellen of genezen van stress en op met de gezondheid samenhangende indicatoren of resultaten. Zoals uit het onderzoeksoverzicht blijkt, heeft de beperkte hoeveelheid beschikbare wetenschappelijke bevindingen vooral betrekking op grote vegetatie zoals bomen en struiken en veel minder op planten of bloemen.

De actie ‘Boeren Planten Bomen’ is afgelopen week van start gegaan in de provincie Utrecht. Met dit project wil Landschap Erfgoed Utrecht agrariërs en inwoners van het buitengebied in de provincie Utrecht stimuleren om streekeigen beplanting aan te leggen.

Tot 1 februari 2011 is het mogelijk om plantmateriaal te bestellen. Er kan uit een uitgebreid assortiment gekozen worden. Zo bestaat het aanbod uit hoogstamfruitbomen, inheemse bomen en struiken. 

 

 

 

 

 

Meer informatie is te vinden op de website Landschaperfgoedutrecht »

Bron:
Provincie Utrecht

De scouts van Diependaal namen afgelopen jaar deel aan de wedstrijd ‘Speelgroen’ van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse milieuadministratie. Hun project voor de herbeplanting van de scoutsterreinen werd geselecteerd voor uitvoering. De scoutsleden plantten zaterdag de eerste van de 300 bomen en struiken.

Het project ‘Speelgroen’ zorgde voor professioneel advies bij het herbeplanten van de scoutsterreinen. Deze deskundigen beslisten ook dat de bestaande bomen moesten gerooid worden wegens te oud en te gevaarlijk. Dat lastige werk werd een week geleden uitgevoerd.

Zaterdag werden de nieuwe bomen en struiken geplant. Het merendeel van deze planten zijn inheemse soorten. Binnen enkele jaren zullen de struiken een groen scherm vormen en de lege plek aan de scoutslokalen opvullen.

Bron:
Nieuwsblad

 

Scouting Bennekom gaat op zaterdag 6 november 1.500 bomen planten Рin niet meer dan ̩̩n middag. Een ploeg van honderd man sterk gaat de klus in een paar uur klaren. De bomen die de grond in gaan zijn onder andere wilde appel, hazelaar en kastanjebomen. Het bos krijgt hierdoor in alle seizoen een gevarieerder aanzien.

In 2009 won Scouting Bennekom een van de Klimaatparels van de provincie Gelderland. Deze prijs van 10.000 euro was ingesteld om burgers te dwingen om plannen te bedenken tegen de gevolgen van klimaatverandering. De scouts dienden een ambitieus plan in en wonnen de geldprijs.

De activiteiten op 6 november worden mede mogelijk gemaakt door Boomkwekerij Udenhout BV, Innolumis, Albert Heijn Bennekom, Landschapsbeheer Gelderland en de provincie Gelderland.


Bron: Veenendaalsekrant.nl

 

De gemeente Terneuzen biedt nabestaanden vanaf vandaag de mogelijkheid om een boom te planten ter nagedachtenis aan hun overleden dierbare. De boom wordt dan onderdeel van het gedenkbos in Hoek.

Doordat nabestaanden zelf een boom mogen planten creëren zij hun eigen persoonlijke gedenkplaats op een andere plaats dan de begraafplaats.

Het gedenkbos krijgt een oppervlakte van 6.400 m2 en is geschikt voor het planten van ongeveer 100 gedenkbomen. Er worden in het bos zowel fruitbomen als duurzame boomsoorten geplant. De eerste 32 bomen die worden geplant zijn hoogstamfruitbomen zoals appelbomen, perenbomen, kersenbomen en pruimenbomen. De nabestaanden mogen zelf kiezen welk soort boom ze willen.

 

 

Kwaliteit
Om de kwaliteit van de gedenkbomen te kunnen garanderen worden de bomen alleen geplant tussen september en maart. Het aanplanten wordt door een medewerker van de gemeente gedaan, dit kan indien men dat wil tijdens een ceremonie gebeuren. Bij het planten van de boom is het mogelijk om de as van de overledene in het plantgat uit te strooien of bij te zetten.

Kosten
Om de gedenkboom een persoonlijk tintje te geven kan er een gedenkbordje bij de boom worden geplaatst. Om de uniformiteit van het bos te behouden verstrekt de gemeente Terneuzen de gedenkbordjes. Nabestaanden mogen zelf bepalen welke tekst er op het bordje komt te staan. Om het natuurlijke karakter van het gedenkbos te behouden is het niet toegestaan om bloemen, kaarsen, knuffeldiertjes of iets dergelijks te plaatsen bij de boom. De kosten van de boom bedragen 500 euro, dit is inclusief aanschaf van de boom, het planten, het gedenkbordje en het onderhoud van de boom gedurende tien jaar. Het bos is voor iedereen toegankelijk.

Bron:
Gemeente Terneuzen

 

 

 

 

 
 

Landschapsbeheer Zuid-Holland voert met succes al gedurende 17 jaar het project ‘Boeren Planten Bomen’ uit in de provincie Zuid-Holland. Het project heeft als doel om bewoners van het landelijk gebied te stimuleren om streekeigen boom- en struiksoorten aan te planten. Vanaf september 2011 heeft het project een nieuw jasje gekregen met de naam ‘Kies voor Zuid-Hollands Groen’.

Bij de start van het project in 1992 was de voornaamste doelgroep van het project de agrariërs . Zij waren immers de bewoners en beheerders van het landelijk gebied. In de loop der jaren heeft zich echter een ontwikkeling voorgedaan waarbij steeds meer mensen vanuit het stedelijk gebied zijn verhuisd naar het landelijk gebied. Daarnaast is de druk op het landschap de afgelopen decennia toegenomen. Steeds meer mensen, natuurbeschermers, vrijwilligersgroepen en gemeenten hebben een belang bij het behoud en ontwikkeling van het landschap.

De doelgroep voor het project is daarom in de afgelopen jaren uitgebreid met particulieren, vrijwilligersgroepen en andere instanties op het gebied van natuur en landschap. 

 

Kies voor Zuid-Hollands Groen
Landschapsbeheer Zuid-Holland zal onder de nieuwe projectnaam op een gelijke manier te werk gaan als binnen het project ‘Boeren Planten Bomen’. De nieuwe naam geldt vanaf het seizoen 2010/2011. Onder de projectnaam “Kies voor Zuid-Hollands Groen” zal Landschapsbeheer Zuid-Holland zich inspannen voor de bescherming en instandhouding van het karakteristieke landschap en haar cultuurhistorie, in nauwe samenwerking met de bewoners. Er wordt naar gestreefd om nog jarenlang streekeigen bomen en struiken aan te planten die in het Zuid-Hollandse landschap thuishoren.

Bron:
Landschapsbeheer Zuid-Holland