Bomen plan­ten voor ‘Cuban Five’

Op de inter­na­ti­o­na­le dag van de Vre­de heb­ben leer­lin­gen van basis­school Immac­cu­la­ta gis­te­ren in Ieper vijf bomen aan­ge­plant in het Vre­des­park nabij de Oud­strij­der­slaan. Deze sym­bo­li­sche plantac­tie werd geor­ga­ni­seerd door de Ieper­se dienst Vre­de en Ont­wik­ke­ling.


De vijf inheem­se bos­ker­sen zijn opge­dra­gen aan de ‘Cuban Five’ en alle ande­re gevan­ge­nen die onte­recht opge­slo­ten zit­ten.

Lees het vol­le­di­ge bericht » 

 

 

 

 

 

Bron
Nieuws­blad
——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.