Berichten

De actie ‘Boeren planten bomen’ is onlangs gestart. Met de actie, dat het Landschap Erfgoed Utrecht wil stimuleren, kunnen agrariërs en bewoners van het buitengebied in de provincie Utrecht diverse beplantingen aanleggen.

Bewoners kunnen onder andere kiezen uit bomen, hoogstamfruitbomen en struiken. De provincie Utrecht hoopt met deze activiteit dat boerenerven en landerijen worden verfraaid, maar ook dat landschappen optimaal worden benut. Tot 8 november 2010 kan er plantenmateriaal worden besteld.

 

 

 

 

 

 

Bron:
RTV 9

 

Op de productielocatie van Dow Benelux in Terneuzen worden bomen geplant als middel tegen organische bodemverontreiniging. 
Op verzoek van Dow startte Ingenieursbureau Tauw een veldproef naar het effect van wilgen op een ondiepe verontreiniging met onder andere benzeen.

“Het betreft een kleine proef op een verontreinigde fabriekslocatie”, aldus Frank Volkering, adviseur bodem bij Tauw. “Bij het planten moesten we werken met strenge veiligheidsmaatregelen om potentiële blootstelling aan verontreinigingen te voorkomen. Om na te gaan of het effect van saneren met bomen kan worden vergroot, is bij een deel van de bomen een folie om de wortels aangelegd. In totaal zijn er 33 wilgen geplaatst op een proeflocatie van 40 bij 60 meter.”

Duurzame reinigingsmethode
Fytoremediatie is een kosteneffectieve en duurzame reinigingsmethode. Tot nu toe is fytoremediatie in Nederland vooral toegepast voor verontreinigingen met zware metalen. “Dow streeft indien haalbaar naar duurzame saneringstechnieken en heeft in de Verenigde Staten en Canada al met succes fytoremediatie toegepast op ondiepe organische verontreinigingen. Fytoremediatie is duurzaam omdat veel minder grondwater wordt verbruikt dan bij een gewone bodemsanering”, aldus Wim Staal, projectleider bij Dow. “Eerdere proeven maken bovendien dat we hoopvol zijn over het te bereiken resultaat.”

De komende twee tot drie jaar zullen de groei van de wilgen, de hydrologische situatie en de verontreinigingssituatie intensief worden gevolgd. Als blijkt dat de bomen een positief effect hebben, zal fytoremediatie naar verwachting op grotere schaal worden toegepast op het terrein van Dow.

Bron:
Tauw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uit onderzoek van Natuur en Milieufederatie Utrecht blijkt dat de gemeente meer bomen moet planten en meer parken moet aanleggen, om de hitte in de stad tegen te gaan. Deelnemers aan het onderzoek willen zelf ook de handen uit de mouwen steken door bomen in de tuin te planten.

De NMU peilde deze zomer de beleving van hitte in Utrecht. Veel mensen hebben last van warmte. Mensen functioneren thuis of op het werk het beste met temperaturen tussen de 15 en 20 graden en op warme dagen is het soms veel warmer. Slapen doet men het liefst als het nog wat frisser is (10 tot 15 graden). Om de hitte in de stad tegen te gaan zou de gemeente meer bomen moeten planten, omdat bomen voor verkoeling zorgen.Afhankelijk van allerlei factoren hebben schaduwbomen een verkoelend effect van zo’n 10 tot 15°C.

 
Groen als middel tegen Urban heat island effect
Door het zogenaamde ‘Urban heat Island effect’ blijft de warmte vooral ’s nachts hangen en koelt het in de stad veel minder af dan op het platteland. In grote steden kan de temperatuur dan ook 10 graden hoger zijn dan in het buitengebied. Door de klimaatverandering neemt dit fenomeen toe. De NMU onderzoekt daarom, samen met bewoners, op verschillende manieren de overlast van hitte in de stad. En wat daar tegen te doen is. Voor drie hete wijken wordt, samen met bewoners en betrokken gemeenten, gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden.

Lees hier het rapport Resultaten Groene Peiler Hitte in de stad »

Lees ook:

Bron:
NMU

Venlo, Nijmegen, Krefeld en Duisburg onderzoeken gezamenlijk hoe luchtvervuiling door doelgerichte beplanting kan worden gevangen en zo duidelijk kan worden verminderd.

Daarbij plaatsen de steden verschillende accenten. Zo werkt Venlo aan een groene fijnstofbarrière. De resultaten hiervan zullen ook ten goede komen aan de planning van groenvoorzieningen in de Duitse grensgemeente Krefeld.

Nijmegen brengt een kosten-batenanalyse in, plus zijn beleidservaring op dit gebied. 

Op de site van de Euregio Rijn-Maas Noord is meer over dit initiatief te lezen »

Bron:
Banenrijk Limburg

GroenLinks  Barendrecht wil dat er in de periode 2010-2014 minimaal 2.000 bomen geplant worden in Barendrecht. De extra bomen versterken het groene karakter van de gemeente. Daarnaast hebben bomen een positieve invloed op de luchtkwaliteit en de opname van CO2.

Daarom geeft GroenLinks Barendrecht zaterdag 1 mei om 11.00 uur het goede voorbeeld door het planten van een beuk. Dan biedt fractievoorzitter Tessa Augustijn de inwoners van de gemeente Barendrecht een beuk aan.

Burgemeester Jan van Belzen neemt als voorzitter van de gemeenteraad de boom in ontvangst. Aansluitend wordt de boom geplant in park Buitenoord.

“Bomen versterken het groene karakter van Barendrecht”, stelt GroenLinks. “Door de oprukkende woningbouw is de laatste tijd steeds meer groen rondom Barendrecht verdwenen. Ook in woonwijken wordt steeds vaker groen opgeofferd. GroenLinks Barendrecht vindt dit onaanvaardbaar”, aldus de partij.

 

Bron:
De Weekkrant, Het Zuiden Barendrecht

De gemeente Eindhoven deelt op zaterdag 24 april gratis perkplanten uit aan haar bewoners om de stad nog groener te maken.

Eindhoven doet mee aan de  ‘Entente Florale’, de verkiezing groenste stad van Nederland. De jury bezoekt Eindhoven op 15 juli en om de stad er dan tip-top te laten uitzien, deelt de gemeente planten uit. De planten kunnen gebruikt worden voor de voortuin of balkon.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Eindhoven

Burgers en verenigingen zijn in de Belgische gemeente Gent de afgelopen dagen actief met het planten van bomen geweest. Op verschillende locaties werden honderden bomen geplant. Met als reden de gemeente bij te staan om haar doel, 15.000 nieuwe bomen te planten, te realiseren.

In de periode van mei 2009 tot mei 2010 wil de stad Gent 15.000 nieuwe bomen rijker zijn. De stad werkt zo mee aan de Vlaamse campagne voor 1 miljoen bomen.

Nog heel wat bomen te planten
Half maart 2010 stond de teller van de campagne ‘1 miljoen bomen voor Vlaanderen’ op 439.699. Daarvan werden 7.828 bomen door particulieren en door de stad Gent op Gents grondgebied aangeplant sinds 31 mei 2009.

Lees het volledige bericht »

Lees ook:
Gent plant zo´n 3.000 nieuwe bomen » 


Bron:
Gent.be

 

 

Ruim 600 leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisscholen uit de gemeente Renkum planten op woensdag 17 en donderdag 18 maart bomen op landgoed Mariëndaal. Dit landgoed ligt tussen Oosterbeek en Arnhem.

Op dit terrein van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen worden 1.500 inlandse eiken geplant. Als startsein voor de boomfeestdag zal directeur Peter van den Tweel samen met een wethouder van gemeente Renkum op 17 maart de eerste bomen in de grond zetten. Ook op de donderdag volgt een officiële handeling als startsein voor de tweede dag. Het plantmateriaal is beschikbaar gesteld door Recticel Insulation, dat hiermee wil bijdragen aan reductie van de CO2 uitstoot.

Lees het volledige bericht »

Bron:
HoogenLaag.NL

 

Tijdens de Nationale Boomfeestdag gaan dit jaar ruim 500 leerlingen van 17 basisscholen in de gemeente Uden bomen planten.  De 54ste Boomfeestdag heeft als thema ‘Bomen maken onze buurt’. Dit thema is gebaseerd op De Groene Stad gedachte.

Met dit thema wordt aandacht gevraagd voor de waarde en het belang van bomen in het stedelijk gebied en dus in de wijken.

CO2-Bomenprijs
In februari 2005 is het Kyoto-verdrag in werking getreden om wereldwijd de CO2-vervuiling tegen te gaan. Ook gemeenten hebben zich verplicht om maatregelen hiertegen te nemen. Gemeenten worden opgeroepen om de bomen die zij planten op de Nationale Boomfeestdag aan te melden bij het Landelijk Bureau Boomfeestdag. In samenwerking met Milieu Centraal is een rekenmodule ontwikkeld die per gemeente berekend hoeveel kilogram broeikasgassen per inwoner is vastgelegd met het planten van bomen, uitgaande van een minimale levensduur van de bomen van 30 jaar! In 2008 won de Gemeente Uden de tweede prijs, het jaar daarvoor de derde prijs! Dit jaar streeft de gemeente naar een mooi resultaat.

Bron:
Gemeente Uden

De Klimaatstraatfeest-deelnemers in de Vrouwjuttenhof in Utrecht gaan tijdens de Boomfeestdag een aantal bomen planten in de binnenstad.

Manuela van Prooijen gaat samen met haar Klimaatburen op 17 maart bomen planten in samenwerking met de gemeente Utrecht. “Er zal een rode en een witte paardenkastanje geplant worden”, vertelt Manuela. ‘Beide worden scheef geplant, precies zoals ontwerper Zocher dat vroeger ook had ontworpen.’

Waarde en belang van bomen
De 54-ste Boomfeestdag wordt dit jaar gevierd met een toepasselijk thema:‘Bomen maken onze buurt’, waarin De Groene Stad gedachte centraal staat. Met dit thema wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de waarde en het belang van bomen in ons stedelijk gebied.

Kennis over bomen bijbrengen
Tijdens de Boomfeestdag in Utrecht zullen zoals elk jaar weer kinderen worden betrokken bij het planten van de bomen. “Het is belangrijk dat wij kennis, inzicht en begrip voor bomen bijbrengen aan onze kinderen en de samenleving”, laat Manuela weten. “Het is daarom ook zo leuk dat onze burgemeester langskomt en ons initiatief steunt.”

Bron:
Hier Nederland Klimaatneutraal