Gemeen­te Ter­nat gaat ruim dui­zend bomen plan­ten

Het gemeen­te­be­stuur van het Bel­gi­sche Ter­nat is gestart met de uit­voe­ring van het ‘bomenplan Ter­nat’. De ambi­tie is om in de komen­de jaren ruim dui­zend bomen aan te plan­ten langs wegen en lanen.
In totaal gaat het om 400 wil­gen en 650 ande­re bomen (pla­taan, eik, es, lin­de, kas­tan­je, els, mis­pel, beuk). De kost­prijs van € 12.000 wordt over twee tot drie jaar gespreid. “De eer­ste aan­plan­tin­gen door onze groen­dienst gebeur­den op enke­le klei­ne wegen”, zegt mili­eu­amb­te­naar Jur­gen Thie­baut.
Bron:Nieuwsblad
——————————————————————————–
Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.