Effecten van het (uit)zicht op planten op stress en gezondheidsindicatoren

Deze bijdrage geeft een overzicht van de theoretische verklaringen en wetenschappelijke conclusies betreffende de invloed die visuele ervaringen met planten hebben op de mens. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het effect dat het zien van planten heeft op het herstellen of genezen van stress en op met de gezondheid samenhangende indicatoren of resultaten. Zoals uit het onderzoeksoverzicht blijkt, heeft de beperkte hoeveelheid beschikbare wetenschappelijke bevindingen vooral betrekking op grote vegetatie zoals bomen en struiken en veel minder op planten of bloemen.