Actie ‘Boe­ren Plan­ten Bomen’ van start gegaan

De actie ‘Boe­ren Plan­ten Bomen’ is afge­lo­pen week van start gegaan in de pro­vin­cie Utrecht. Met dit pro­ject wil Land­schap Erf­goed Utrecht agrariërs en inwo­ners van het bui­ten­ge­bied in de pro­vin­cie Utrecht sti­mu­le­ren om streek­ei­gen beplan­ting aan te leg­gen.

Tot 1 febru­a­ri 2011 is het moge­lijk om plant­ma­te­ri­aal te bestel­len. Er kan uit een uit­ge­breid assor­ti­ment geko­zen wor­den. Zo bestaat het aan­bod uit hoog­stam­fruit­bo­men, inheem­se bomen en strui­ken. 

 

 

 

 

 

Meer infor­ma­tie is te vin­den op de web­si­te Land­scha­perf­goed­utrecht »

Bron:
Pro­vin­cie Utrecht