Subsidies voor Belgische landbouwers die bomen planten

Belgische landbouwers die onder bepaalde voorwaarden bomen planten op hun akkers, kunnen tot zeventig procent van de aanplantkosten terugkrijgen. Een boslandbouwsysteem, ook agroforestry genoemd, is het combineren op eenzelfde perceel van een landbouwteelt met een aanplanting van bomen.

Op voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) werd net voor de zomervakantie een subsidieregeling voor de innovatieve boslandbouwsystemen goedgekeurd.

Bomen bieden vele voordelen
“De combinatie van landbouw met de aanplanting van bomen biedt tal van voordelen”, aldus Filip Matthijs van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), namens het consortium agroforestry. “Bomen zorgen voor minder erosie en uitdroging, meer windwering en een betere bodemkwaliteit.” Ook de landschappelijke waarde van het platteland gaat erop vooruit en de landbouwer doet aan productdiversificatie.

 


Subsidie bedraagt maximaal 70 procent
De subsidie, waarvoor tot 1 september kan worden ingeschreven, bedraagt maximaal zeventig procent van de aanplantkosten. Het boslandbouwperceel moet minstens 0,5 hectare groot zijn, een plantdichtheid hebben van minimaal 30 en maximaal 200 bomen per hectare en uit minstens drie bomenrijen bestaan.

Proefveld
Op een proefveld met maïs en wintergewassen op de terreinen van de groep Mouton in Lochristi, werden in het voorjaar boskers, populier, es en walnoot aangeplant. Daarnaast werden dezelfde gewassen gezaaid op een veld zonder bomen. Resultaten zijn er nog niet, aangezien de proef niet afgerond is.

Bron:
De Morgen

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.