Berichten

Een proefopstelling waarbij stroom uit levende planten wordt opgewekt, wordt geplaatst op een fietsviaduct boven de A12 in Ede en in een kunstwerk in Zaandam. De opstellingen worden op 5 november geopend. In Ede gaat het om een tijdelijke opstelling met led-lampjes in de vangrail. Uiteindelijk moet aan het viaduct ook een kunstwerk van licht komen dat tevens zichtbaar is voor automobilisten vanaf de A12. De proefopstelling is ontwikkeld door het Wageningse bedrijf Plant-E. De gemeenten Ede en Wageningen dragen beide 17.500 euro bij voor het project.
Het systeem van Plant-e is ontwikkeld door twee medewerkers van de Wageningen Universiteit. Zij bedachten een plantmicrobiële brandstofcel die energie uit de grond haalt. Planten scheiden materiaal af dat in de bodem wordt afgebroken en bij dat proces komen elektronen vrij. De elektronen kunnen worden afgevangen door een brandstofcel, waarmee elektriciteit kan worden opgewekt. De techniek wordt nu voor het eerst in openbare verlichting gebruikt.
 
Bron: De Telegraaf / De Gelderlander

Op zaterdag 10 november start de uitdeeldag van het plantmateriaal voor de deelnemers aan het succesvolle project ‘Putten in het Groen’. In totaal doen bijna dertig bewoners in het buitengebied mee aan het beplantingsproject van de gemeente Putten en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

De belangstelling is groot net als het aantal bomen en struiken dat wordt uitgedeeld: meer dan 10.000 stuks bosplantsoen als meidoorn, Gelderse roos, beuk en lijsterbes en meer dan 250 bomen. Wethouder Nico Gerritsen en directeur Arjan Vriend van Landschapsbeheer Gelderland zullen de plantdag om 9.30 uur openen. Zij planten samen een nieuwe boom op het terrein van zorgboerderij Goedland aan de Hellerweg 16 in Putten.

Doel
Het doel van dit project is het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen, die hier landschappelijk gezien het beste passen, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. In het buitengebied staan nu vaak soorten die van nature niet in Nederland voorkomen en hebben daardoor weinig betekenis voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het landschap meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan.

Uitdeeldag
De uitvoering van ‘Putten in het Groen’ is in handen van Landschapsbeheer Gelderland. Alle deelnemers aan het project zijn door een adviseur van Landschapsbeheer Gelderland bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoner. Met subsidie van de gemeente is het plantmateriaal besteld. In totaal gaat het om bijna 10.000 stuks bosplantsoen, 90 knotbomen, 95 laanbomen en 70 hoogstamfruitbomen.

Meer informatie vindt u op www.landschapsbeheergelderland.nl »

Bron:
De Puttenaer

Projectontwikkelaar De Leeuw Vastgoed moet binnen een jaar dertig bomen planten op zijn braakliggende perceel aan de Hoefloo in Laren.

De Raad van State keurde woensdag de vergunning goed waarin dat is geregeld. Een buurtbewoonster eiste dat de projectontwikkelaar al eerder de bomen gaat planten, omdat de buurt inmiddels anderhalf jaar tegen een gapend gat aankijkt. De Raad vindt dat niet nodig.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Dichtbij.nl

 

De gemeente Deventer legt samen met Transition Town Deventer een bijenlint (bloemenlint) aan in Deventer. Vanaf volgende week worden de gemeentelijke plantsoenen aangepakt. Door anders te maaien en bij-vriendelijke planten in te zaaien, neemt de verscheidenheid aan planten en dieren in de Groenste Stad van Europa toe.

Door voedseltekort gaat het slecht met de bijen in Nederland. Bijen zorgen voor de bestuiving van bloemen. Daar zitten voor de mens belangrijke soorten bij, zoals fruitbomen. Transition Town Deventer (TTD) zaait samen met inwoners een bloemenlint (bijenlint) om de bijenstand te verbeteren. Dit bijenlint loopt van Deventer-West, naar Noord en Oost. De gemeente ondersteunt TTD door samen met het Deventer Groenbedrijf een aantal gemeentelijke plantsoenen aan te pakken. Deze liggen aan de Dahliastraat (De Worp), Zwolseweg (bij de Platvoet), Godebaldpark, Kon. Wilhelminalaan (Deventer), Gooikerspark (bij De Ulebelt) Duikerstraat en de David Wijnveldtweg (De Vijfhoek-Op den Haar).

Aangepast maaibeleid
De gemeente past het maaibeleid van genoemde plantsoenen aan. In het Godebaldpark bijvoorbeeld worden sommige delen nog maar twee keer per jaar gemaaid. In het Gooikerspark wordt het bloemrijke grasland niet in één keer gemaaid, maar laat de gemeente stroken met lang gras staan (mozaïekmaaien). Aan de Dahliastraat worden delen van het gazon gefreesd en door TTD ingezaaid met het bijenmengsel van boekweit, bernagie, dille, ganzenbloem, kaasjeskruid, klaproos, korenbloem, mosterd, phacelia, bladrammelas, goudsbloem en karwij.

Verscheidenheid aan planten en dieren
Door het aangepaste maaibeleid is het gras langer. Niet alleen bijen maar ook vogels en andere insecten vinden er voedsel of een schuilplaats. Ook neemt de verscheidenheid aan bloemen en planten toe. Stadsecoloog Erik Lam van de gemeente: “Wij proberen al meer dan 25 jaar met ecologisch bermbeheer bijzondere plantensoorten in stand te houden en te bevorderen. Door het aangepaste maaibeleid breiden wij het ecologisch beheer verder uit. In Deventer hebben we een grote variëteit aan grasland: van glad gazon tot gebieden die je maar één keer per 2 jaar maait. Lang gras is belangrijk omdat daarin planten tot bloei kunnen komen. Daar profiteert niet alleen de bij van. Het komt de verscheidenheid aan planten en dieren ten goede.”

Groenste Stad van Nederland
In 2011 won TTD met het idee voor het bijenlint de Groene Inspiratieprijs van de gemeente. Wethouder Margriet de Jager: “De gemeente wil vrijwilligersorganisaties intensief betrekken bij de invulling van de titel Groenste Stad van Europa. Het bijenlint past prima bij ons groenbeleid. In 2010 is een deel van onze bloemrijke bermen onderzocht en er zijn 378 plantensoorten aangetroffen. Dit is aanzienlijk meer dan elders in Nederland. Wij koesteren deze schatten en met het ecologisch bermbeheer en het bijenlint bevorderen we de toename. Daar genieten inwoners en bezoekers van.”

Op 21 maart, de nationale Boomfeestdag, plantten leerlingen van basisscholen op diverse locaties in de stad 151 bomen. Het thema dit jaar is ‘Bomen (be)leven’. Medewerkers van Gemeentewerken Rotterdam helpen Rotterdamse kinderen bij het planten.  De gemeente wil de kinderen hiermee bewuster maken van de natuur in hun stad en tegelijkertijd de stad groener maken.

Bomen zijn van groot belang voor ons stedelijk gebied. Bomen langs straten, op pleinen en speelplekken maken een buurt leefbaar. Bomen zorgen voor schone lucht, voor het welzijn en de gezondheid van mensen en dieren. Uit onderzoek blijkt tevens dat bomen ook economisch van belang zijn, want mensen wonen graag in sfeervolle, groene wijken met bomen, waardoor woningen hier over het algemeen sneller verkocht worden.

Emotie
Bomen hebben een grote belevingswaarde. Ze roepen emotie op: denk maar eens aan de commotie rondom de Anne Frankboom. Grote bomen zijn indrukwekkend om te zien, maar ook aan jonge bomen wordt al plezier beleefd; als kinderen hun eigen boom planten, weten ze na jaren te vertellen waar hun boom staat!

Samenwerking
De nationale boomfeestdag wordt georganiseerd door de deelgemeenten, samen met Gemeentewerken, Sport en Recreatie en Stichting ElemenTree. De deelgemeenten krijgen van het college van B&W een financiële bijdrage om het boomfeest te vieren.

Bron:
Gemeente Rotterdam

De stad Antwerpen begon gisteren met het aanplanten van meer dan 27.000 planten en 116 bomen. Het groen moet de leefomgeving aangenamer maken.

In januari startte de stad met de aanplant van 132 nieuwe bomen. In het voorjaar komen daar nog eens 116 bomen bij. Vervolgens worden er ook 27.209 heesters geplant. Een woordvoerder laat weten dat het om planten gaat die in alle seizoenen een sierwaarde hebben.
De wintergroene beplanting zal voornamelijk worden gebruikt in boomspiegels om tijdens de wintermaanden een groene straat te creëren.

Bomen fleuren straat op
De buurtbewoners van Koning Albertstraat waren daar de vragende partij om de oude bomen te vervangen. In deze straat worden nu 81 bomen geplant.  De stad zal er Rode Veldesdoornen aanplanten. De bladeren van de bomen variëren van dieprood naar groenrood. “Door deze opvallende bladkleur zal de Koning Albertstraat opfleuren. Om het groen zo lang mogelijk in het straatbeeld te houden, wordt hier bovendien bijkomend ook nog wintergroene onderbeplanting voorzien”, zegt schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open Vld).

Investering
Alle aanplantingen kosten samen ongeveer € 164 000 euro en zullen zo’n maand in beslag nemen.

Bron:
Gazet van Antwerpen

 

 

Bewoners van de bewonersgroep de Waterhoen uit Pijnacker en kinderen van de basisschool De Keizerskroon hebben onlangs 24 bomen geplant in hun wijk.

De bewonersgroep heeft het initiatief genomen om samen met de basisschoolleerlingen bij te dragen aan de vergroening van de woonomgeving. Samen hebben ze, voordat de bomen geplant werden, hun wensen op papier gezet voor nieuw te planten bomen. Vervolgens hebben ze in gezamenlijkheid de bomen geplant.

Draagvlak
Het is een uitstekend voorbeeld wat laat zien dat groen kan dienen als middel om verschillende leeftijdsgroepen met elkaar in contact te brengen. Daarnaast creëert deze samenwerking draagvlak in de eigen wijk.

Ode aan de Boom
Stichting elemenTree heeft deze gezamenlijke plantactie gecoördineerd. Voor de kinderen werd het educatief programma ‘Ode aan de Boom’ georganiseerd.

Bron:
Stichting elemenTree

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

De Eiffeltoren in Parijs kan worden omgetoverd in een grote groene stellage vol planten. Een Frans dochterbedrijf van Grontmij NV wil de 327 meter hoge constructie in Parijs vol hangen met 600.000 planten. Het plan van het Franse bureau Ginger kost €72 miljoen.

“Frankrijk en met name Parijs wil zich aanprijzen als een van de groenste steden ter wereld. Daar hebben we dit plan voor ingediend”, vertelt een woordvoerder van advies- en ingenieursbureau Grontmij woensdag tegen dagblad De Pers. “Wat is er mooier om hèt Franse symbool bij uitstek groen aan te kleden?”

Groen plantentapijt
De Eiffeltoren krijgt dan zoveel bakjes met planten dat de vier poten als het ware een groen plantentapijt uitgerold krijgen. De planten zouden ruim 87 ton broeikasgas CO2 absorberen.

 

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
De Pers
——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

 

De milieuraad in Curaçao heeft gisteren de dag van boom planten georganiseerd. Op vijf scholen werden bomen geplant. Deze week staat in het teken van de natuur en het milieu en ligt de focus op bescherming van bossen en groene gebieden.

De voorzitter van de Milieuraad, Gladys van Dal, hield een toespraak  voor leerlingen van KAP. Van Dal legde de leerlingen uit wat de waarde is van een boomplantdag en dat het belangrijk is dat kinderen zich daarvan bewust worden.

Toneelstuk
De leerlingen hadden speciaal voor deze dag ook het één en ander voorbereid. Er werd een toneelstukje opgevoerd en een aantal leerlingen hield een presentatie over het milieu. Zij vertelde wat milieuvervuiling kan veroorzaken en legde uit wat recycling is. Na het officiële gedeelte is de eerste boom geplant onder begeleiding van de Curaçaose Militie.

Eerste boom geboren
Een leerling van de school mocht als eerste een begin maken om de boom te planten. De voorzitter van de milieuraad hielp ook een handje mee.

Bron:
Versgeperst

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

Het gunstige effect van planten op de creativiteit van mensen op de werkplaats wordt keer op keer opnieuw bewezen. Robert Ulrich van de Texas A&M University concludeerde aan de hand van een studie die 8 maanden duurde dat mannelijke deelnemers tot 15% meer creatieve ideeën bedachten, terwijl vrouwelijke deelnemers met eenzelfde percentage meer flexibele oplossingen kwamen opzetten nadat bloemen en planten in hun kantoor waren geplaatst.

In een andere studie concludeerden de onderzoekers dat kinderen opmerkelijk meer creatieve spelletjes gingen spelen wanneer ze zich op een speelplaats bevonden waar groen aanwezig was in vergelijking met plaatsen waar dat niet het geval is.

Minder vandalisme
Planten en bomen hebben in alle omgevingen een positief effect op de samenleving: in een plantrijke, groene stadsomgeving worden tot 48% minder vandalenstreken en 52% minder geweldadige misdrijven gepleegd. Volgens de onderzoekers hebben planten een positief effect op de gemoedstoestand van mensen  en neemt de kans dat ze een misdrijf plegen daardoor af.

Kleur groen doet wonderen
Ook de kleur groen doet wonderen. Deelnemers aan een studie waarbij een reeks anagrams moest worden opgelost deden tot 30% beter wanneer die anagrams in groene inkt waren opgesteld dan wanneer ze in rode inkt waren gedrukt.  De onderzoekers besluiten dat wie zijn creatieve kant wil optimaliseren groen moet gebruiken.

Bron:
Express.be

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.