De Groene Agenda: wetenschappelijk onderzoek voor een gezonde toekomst

Groen is gezond. Groen maakt gelukkig. Groen levert geld op. We weten het allemaal, maar… wetenschappelijk onderzoek blijft nodig om iedereen te overtuigen van het belang van groen. Twee grote spelers uit de groene sector besloten de koppen bij elkaar te steken en gezamenlijk een voorstel voor een onderzoeksprogramma in te dienen bij de Topsector […]

Groenruil: verbindende schakel tussen particulieren, overheden en bedrijven voor een groene leefomgeving

Stichting Groenruil is als nieuw initiatief de centrale verbindende schakel tussen organisaties, instellingen, particulieren, overheden en bedrijven die zich inzetten voor een groene leefomgeving en natuurbehoud. Door deze verbindende schakel wil Stichting Groenruil de onderlinge samenwerking vergroten. Door particulieren en bedrijven bij groene activiteiten te betrekken wordt het besef van natuur en groenbehoud vergroot en […]

Symposium 'Verbetering leefomgeving bijen en andere bestuivers in stedelijk gebied'

Op 6 juni wordt in Rotterdam het symposium ‘Verbetering leefomgeving bijen en andere bestuivers in stedelijk gebied’ georganiseerd. Inrichters en beheerders van de openbare ruimte, bestuurders/beleidsmakers, volksvertegenwoordigers, (stads)ecologen en dak –en stadsboeren, volkstuinders en imkers zijn van harte uitgenodigd. Het symposium wordt mede georganiseerd in het kader van 2012 het Jaar van de Bij. Op […]

Hoe vlindervriendelijk is uw leefomgeving

Het gaat slecht met de soortenrijkdom van onze flora en fauna wereldwijd. Ook in Nederland verdwijnen er elk jaar diverse plant- en diersoorten. Dit geldt ook voor de vlinder. Vlinders hebben bloemrijke bermen en tuinen nodig om zich te kunnen verplaatsen. Via Tuinsms.nl kan worden berekenend hoe vlindervriendelijk uw omgeving is. De Vlinderstichting en Tuinsms.nl […]

Groene leefomgeving levert Nederland meer dan 1 miljard economische winst

Investeringen in voldoende en goed groen kan in Nederland leiden tot een economische meerwaarde die kan oplopen tot 1,3 miljard euro per jaar. Daarbij gaat het onder andere om economische winst dankzij gezondere inwoners, lagere zorgkosten, hogere waarden van vastgoed en woningen, lagere energiekosten en een hogere arbeidsproductiviteit. Dat is een van de conclusies van […]

Biodiversiteit bepaalt voor groot deel beleving leefomgeving

Eindhoven kent een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Deze ‘biodiversiteit’ is van grote waarde voor de beleving van de stad. Op verzoek van de gemeente Eindhoven komt een aantal partijen, waaronder Trefpunt Groen (TGE), met een breed educatief programma: “Nieuwe wegen voor biodiversiteit in Eindhoven”. Doel van dit programma is het beter en bewuster […]

'Meer aandacht voor groene leefomgeving in nieuw kabinet'

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (65 procent) wil graag vogels in de tuin. Dat is te bereiken door meer aandacht te schenken aan natuur en een groene leefomgeving in het nieuwe regeerakkoord en daarvan vindt 61 procent van de Nederlanders dat het noodzakelijk is. Hoewel de ondervraagden natuur en milieu niet het belangrijkste onderwerp […]

Leefomgeving kan uitnodigen tot meer bewegen

Voldoende lichaamsbeweging is van groot belang voor de gezondheid. Het gaat niet alleen om sporten, maar vooral om dagelijks bewegen, van lopen en fietsen naar school, werk en winkels tot traplopen, stevig wandelen en buitenspelen. De inrichting van de gebouwde omgeving lijkt een stimulerend effect te kunnen hebben, al is hard wetenschappelijk bewijs nog schaars. […]

ANWB schrijft brief aan lokale politiek over groene kwaliteit van de leefomgeving

De ANWB heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieuwe gemeenteraden van de G31, waarin zij hen adviseren om tijdens de vorming van het collegeakkoord aandacht te schenken aan de groene kwaliteiten van de leefomgeving. Middels deze brief brengt de ANWB een aantal onderwerpen waaraan zij grote waarde hechten onder de aandacht, zoals verkeersveiligheid en […]

Minder stress en meer sociale steun in groene leefomgeving

Bewoners van groene wijken voelen zich gezonder, minder gestrest, veiliger en minder eenzaam dan bewoners van wijken met weinig groen. Daarom draagt groen in de leefomgeving bij aan een goede gezondheid. Concreet ligt het huisartsenbezoek in groene buurten lager dan elders. Anders dan verwacht, bewegen bewoners van groene buurten niet meer dan bewoners van buurten […]