Berichten

De verhalen over de leegloop van het platteland raken minister Verburg, maar ze is van mening dat investeren in vergroening economische groei opwekt.

Dit schrijft minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een ingezonden brief in dagblad Trouw.

Verburg geeft aan dat we moeten leren leven met de bevolkingsdaling en dat dit grote gevolgen heeft voor de achterblijvers op het platteland. De vraag die zij zich stelt is hoe de leefbaarheid daar kan worden behouden.

Vergroening platteland
Volgens haar liggen er kansen voor verdere vergroening van het platteland. Bewoners moeten zich prettig voelen in deze omgeving, omdat dit belangrijk is voor de gezondheid en welzijn. Zo’n groene omgeving bevordert volgens Verburg de economische groei, aangezien dit een aangenaam vestigingsklimaat biedt voor bedrijven.

Bron:
Trouw

 

Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Dat niet alleen: ze zijn ook gezonder, want ze bezoeken minder vaak de huisarts voor bijvoorbeeld depressie, diabetes, COPD en duizeligheid.

Vooral mensen met een lagere sociaal-economische status, kinderen en ouderen hebben profijt van meer groen in de woonomgeving, aldus onderzoeker Jolanda Maas. Maas verrichte haar onderzoek bij het NIVEL en promoveerde op 20 februari aan de Universiteit Utrecht op haar onderzoek naar ‘Vitamine G’.

• Klik hier voor meer informatie »
• Lees hier een artikel uit Boomblad »

Bron:
Universiteit Utrecht