Biodiversiteit bepaalt voor groot deel beleving leefomgeving

Eindhoven kent een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Deze ‘biodiversiteit’ is van grote waarde voor de beleving van de stad. Op verzoek van de gemeente Eindhoven komt een aantal partijen, waaronder Trefpunt Groen (TGE), met een breed educatief programma: “Nieuwe wegen voor biodiversiteit in Eindhoven”. Doel van dit programma is het beter en bewuster kijken naar biodiversiteit.

Het programma, arrangement, richt zich op basisscholieren, kinderen op de buitenschoolse opvang, middelbare scholieren, bewoners van Eindhoven, studenten en senioren.

In het programma wordt actieve beleving van biodiversiteit tevens ingezet als een verbindend element in wijken en tussen jongeren en ouderen. De vijf programmaonderdelen, waaraan de deelnemende organisaties zich verbinden, zijn: 

 

 

 

 1. Biodiversiteit waarderen door bomen te adopteren
  Kinderen kiezen een boom, volgen die gedurende het jaar en maken er een werkstuk over. Kinderen zien de enorme diversiteit aan bomen en heesters.
 2. Biodiversiteit in beweging
  Verscheidenheid aan beweging in de natuur wordt interactief op niveaus overgebracht aan leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs, studenten en professionals in technologie, design en groenonderwijs.
 3. Biodiversiteit inspireert
  De kennis die in de Verenigde Staten is opgedaan in Biomimicry (methode om problemen op te lossen door te leren van de natuur) wordt geschikt gemaakt voor de Nederlandse situatie.
 4. Biodiversiteit leren waarderen in de wijk
  Inwoners en scholieren uit bepaalde wijken onderzoeken biodiversiteit in hun wijk, nemen maatregelen en volgen de verdere ontwikkeling met biodiversiteitmeter.
 5. Biodiversiteit leren waarderen aan huis
  In aantal straten worden geveltuintjes aangelegd, waarover senioren het beheer krijgen, met hulp van basisschoolleerlingen en studenten van de Groene campus.

Mensen wonen graag in het groen
Mensen wonen en werken graag in een gevarieerde groene omgeving. De gemeente Eindhoven stimuleert en faciliteert daarom initiatieven die bijdragen aan bewustwording en ontsluiting van de meerwaarde van biodiversiteit. Daarbij is een actieve rol van externe partijen bij natuur- en milieueducatie van groot belang.

Wens van college
Volgens wethouder Schreurs sluit dit programma prachtig aan bij de wens van het college om als overheid niet alles zelf te doen. Daar waar andere organisaties de kennis, het enthousiasme en de wil hebben om dit op te pakken, leidt het tot nieuwe inzichten en nieuwe verbanden. Afwijken van de traditionele werkwijze stelt de gemeente in staat om andere doelgroepen te bereiken.

Eind juni opent Mary-Ann Schreurs, wethouder innovatie, design, cultuur en openbare ruimte, de startbijeenkomst van het project.

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers zijn onder meer Grontmij, de Natuurwerkplaats Meerhoven (NwM), Stichting BiomimicryNL, Trefpunt Groen Eindhoven (TGE), Evoke, Milieu Educatie Centrum Eindhoven en de gemeente Eindhoven. Onlangs kende het programma NME van het Rijk het programma subsidie toe, waarmee de innovatieve waarde wordt erkend.

Bron:
Gemeente Eindhoven