Hoe vlindervriendelijk is uw leefomgeving

Het gaat slecht met de soortenrijkdom van onze flora en fauna wereldwijd. Ook in Nederland verdwijnen er elk jaar diverse plant- en diersoorten. Dit geldt ook voor de vlinder. Vlinders hebben bloemrijke bermen en tuinen nodig om zich te kunnen verplaatsen. Via Tuinsms.nl kan worden berekenend hoe vlindervriendelijk uw omgeving is.

De Vlinderstichting en Tuinsms.nl hebben de zogenaamde â€˜tuinscore’ ontwikkeld. Na het aanmaken van een profiel, kunnen de planten geselecteerd worden die in de tuin of openbaar groen staan. Voor iedere nectar- of waardplant ontvangt men een bepaalde score. De scores worden bij elkaar opgeteld, waardoor meer vlindervriendelijke planten zorgen voor een hogere score. Daarnaast worden er tips gegeven om de score te verhogen, zoals een top 10 van nectarplanten.

Brochure biodiversiteit
Een tip om de soortenrijkdom te stimuleren, is de informatieve brochure ‘Biodiversiteit in tuin en plantsoen’. Deze geeft voorbeelden om groenvoorzieners en beleidsmakers bij gemeenten te informeren over hoe de natuur dichtbij huis kan worden gehaald. Daarnaast bevat de brochure achtergrondinformatie over biodiversiteit in de stad en staan er handige soorttabellen in van planten die bijvoorbeeld bijen, vlinders of vogels aantrekken. Ook worden tips gegeven over bepaalde beplantingsvormen en voorbeelden genoemd van creatieve initiatieven van gemeenten om biodiversiteit te bevorderen. Download de brochure of vraag deze aan »

Bron:
Vlinderstichting