Berichten

Het Nederlandse Waddengebied, De Veluwe en de Hollandse Duinen zijn door het Nederlandse publiek gekozen tot mooiste natuurgebieden van Nederland. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken maakte de uitslag van de verkiezing vanavond bekend in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Naast de drie gebieden die door het publiek zijn gekozen, maakte de vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven gebruik van de mogelijkheid om een vierde gebied als winnaar aan te wijzen: Biesbosch-Haringvliet.

In totaal zijn er 87.903 stemmen uitgebracht. De aftrap van de publieksverkiezing van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ was op 10 oktober. Tot vanmiddag 13.00 uur kon er worden gestemd op één van de 13 genomineerden. Met de verkiezing wil staatssecretaris Van Dam de natuur versterken, mensen meer betrekken bij wat onze natuur te bieden heeft en tegelijkertijd de natuurgebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen, zoals Amsterdam, Hollandse tulpen en molens dat zijn. Van Dam: “Het is schitterend om te zien hoeveel energie deze verkiezing heeft losgemaakt. Er is de afgelopen weken enthousiast campagne gevoerd door de genomineerden om hun natuurgebied op de kaart te zetten.”
De winnende gebieden ontvangen elk een bedrag van maximaal 300.000 euro om te investeren in natuurontwikkeling en in kwaliteitsverbetering, zoals het verbeteren van voorzieningen voor bezoekers. Verder worden de winnaars de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. Daarnaast krijgen de winnende gebieden en de andere deelnemers aan de verkiezing ondersteuning in de vorm van kennis en kunde bij de verdere ontwikkeling van alle plannen.
Bron: rijksoverheid.nl
Dertien natuurgebieden strijden om de titel ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. De gebieden zijn vandaag genomineerd door een vakjury onder leiding van professor Pieter van Vollenhoven. Het publiek bepaalt de uiteindelijke winnaars. Vanaf vandaag tot en met 31 oktober kan het publiek stemmen.

De vakjury maakte de nominaties bekend in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Op basis van vooraf vastgestelde criteria heeft de jury een selectie gemaakt uit twintig geldige inzendingen. In haar voordracht schrijft de jury dat zij buitengewoon enthousiast is over de inspirerende inzendingen. “Het denken over een grotere ruimtelijke samenhang, duurzaam beheer en samenwerking tussen eigenaars, beheerders en bestuurders van de belangrijkste Nederlandse landschappen heeft een belangrijke impuls gekregen”, aldus de jury.
De genomineerden zijn (in alfabetische volgorde):

 • NLDelta Biesbosch – Haringvliet (Noord-Brabant, Zuid-Holland);
 • Nationaal Park Drentsche Aa (Drenthe);
 • De Friese WIJlanden (Friesland);
 • GrensparkLimburg (Limburg);
 • Nationaal Park Heuvelrug (Utrecht, Noord-Holland);
 • Nationaal Park Hollandse Duinen (Zuid-Holland);
 • Nationaal Park Nieuw Land (Flevoland);
 • Nationaal Park Oosterschelde (Zeeland);
 • Saba en omringende zee (Saba);
 • Van Gogh Nationaal Park (Noord-Brabant);
 • De Veluwe (Gelderland);
 • Het Nederlandse Waddengebied (Noord-Holland, Friesland en Groningen)
 • Weerribben – Wieden (Overijssel)

natuurgebieden
Het publiek kan zijn stem uitbrengen tot maandag 31 oktober 13.00 uur. Nog diezelfde avond wordt de uitslag bekend gemaakt. De drie gebieden met de meeste stemmen ontvangen elk een bedrag van maximaal 300.000 euro om te investeren in kwaliteitsverbetering van hun gebied. Ook worden de winnaars de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. Naast de drie gebieden die door het publiek worden gekozen, kan de vakjury nog een vierde gebied aanwijzen. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken: “We hebben prachtige inzendingen uit alle windstreken van Nederland gekregen. De vakjury heeft een selectie gemaakt en nu is de keuze aan het publiek.”
De verkiezing van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ is een initiatief van staatssecretaris Van Dam. Met de publieksverkiezing wil hij mensen meer betrekken bij wat onze natuur te bieden heeft en natuurgebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen, net zoals bijvoorbeeld Amsterdam, Hollandse tulpen en molens. Onder meer door te investeren in de kwaliteit van de natuur, de verbinding van natuur- en cultuurlandschappen en het verbeteren van activiteiten en voorzieningen moeten de gebieden aantrekkelijker worden voor binnen- en buitenlandse bezoekers. Hierbij is het van groot belang dat er een goede balans blijft tussen het beschermen en het beleven van de natuur.
Televisiemaker, reiziger en pleitbezorger van de natuur Floortje Dessing is bereid om ambassadeur voor deze publieksverkiezing te zijn. Van Dam: “Geweldig dat zij ambassadeur wil zijn van deze verkiezing. Floortje Dessing heeft de mooiste plekken van de wereld bezocht en heeft ons laten zien hoe belangrijk het is de wereldwijde natuur en onze mondiale culturele verscheidenheid te koesteren. Alleen al het feit dat zij dit wil doen, laat zien dat ook onze Nederlandse natuur zeer de moeite waard is en het verdient beschermd en bezocht te worden!”
Bron: Rijksoverheid

Op maandag 18 en dinsdag 19 juli krijgt Eindhoven hoog (stedelijk) bezoek vanwege haar nominatie als ‘European City of the Year’. Een jury met experts verbonden aan de Academy of Urbanism koos Eindhoven samen met Kopenhagen en Montpellier als beste Europese steden voor 2017. Op de Urbanism Awards Ceremony op 16 november 2016 in Londen wordt de winnaar van de eerste plaats bekendgemaakt.
Eindhoven, Garden City Reinvented
In het bidbook vertelt Eindhoven haar verhaal over de relatie tussen groene stadsontwikkeling aan het begin van de 20e eeuw en in het heden. Het zogenaamde ‘Garden City’-concept stelde een groene infrastructuur en het delen van de openbare ruimte centraal om de kwaliteit van leven in de stad hoog te houden.
Wethouder Mary-Ann Schreurs herintroduceerde het concept als drager voor het Eindhovense stadsontwikkeling: “De natuurlijke groen- en waterelementen vormden ook begin jaren 20 al de dragende kracht en verbinding in de stadsontwikkeling. Nu, zo’n 100 jaar later, stellen we opnieuw de Garden City centraal. Water en groen als zichtbaar antwoord in de stad op de uitdagingen van een internationale smart society. De historische componenten van Garden City geven Eindhoven de unieke basis om op natuurlijke wijze in te spelen op de klimaatverandering zoals wateroverlast en hittestress. Maar bovenal zorgt het voor een unieke, groene en fijne gedeelde openbare ruimte!”
Na het laatste jurybezoek (eind september) wordt het bidbook ‘Eindhoven, Garden City Reinvented’ openbaar.
Urbanism Award
De jaarlijkse Urbanism Awards, die inmiddels tien jaar bestaan, laten zien hoe ‘geweldige plekken’ (waaronder steden, dorpen en buurten) worden gecreëerd en behouden. Naast de categorie ‘European City of the Year’, waar Eindhoven dit jaar in de top drie is geëindigd, worden er ook prijzen vergeven voor vier andere categorieën. De plekken worden onder andere beoordeeld op leiderschap en governance, karakter, faciliteiten, duurzaamheid en connectiviteit. Rotterdam (2014) en San Sebastián (2015) wonnen eerder deze City of the Year Award.
Bron: Emerce.nl

Op 9 juni reikte de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) drie Gouden Zwaluwen uit aan organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt om natuur in de straat, wijk of stad te bevorderen. Amsterdam sleepte twee prijzen in de wacht: één voor de groene transformatie van het Orlyplein voor Station Sloterdijk en één voor het werk van de IJsvogelwerkgroep van Amsterdam Noord. De derde prijs was voor het project de Bijenbaan in Schiedam. Deze projecten nodigen uit om het concept uit te breiden en elders toe te passen.
Wethouder Abdeluheb Choho (Groen en Openbare Ruimte): “Deze prijzen zijn een terechte waardering voor de steeds groeiende inzet die Amsterdammers en de gemeente samen doen voor meer en betere natuur in de stad. Ik ben dan ook erg trots, en zie dit als een aanmoediging om hier mee door te gaan.”

Groen dakpark bij Station Sloterdijk

VNC: “Voor het vrij denken en dromen dat beton en asfalt vervangen kunnen worden door bloemenpracht en bomen.”
De voorkant van Station Sloterdijk (Orlyplein) was grijs en versteend. Nu is deze kleurloze inrichting op het voormalige busplein getransformeerd tot 8000 vierkante meter aan groen, bestaande uit 85.000 bomen, bloemen en planten. Op innovatieve wijze is met een ingenieuze constructie een ‘groen dakpark’ tot stand gekomen waar treinen onderdoor daveren. Hoe de constructie is gemaakt, is te zien in het filmpje Aanleg van dakpark Orlyplein.

IJsvogels in Amsterdam-Noord

VNC: “Voor de moedige inzet om de schuwe maar betoverend mooie ijsvogel onze hoofdstad binnen te loodsen.”
In 2002 werd de eerste ijsvogel in Amsterdam-Noord gesignaleerd. De gemeente (stadsdeel Noord) nam het initiatief om op natuurexcursie te gaan. Daaruit is de IJsvogelwerkgroep Amsterdam ontstaan, een bijzondere samenwerking tussen de gemeente en meer dan honderd actieve Amsterdammers. Zij toveren omgewaaide bomen en steile oeverwanden om in ijsvogelwanden, en stimuleren bewoners om zo’n ijsvogelwand te adopteren.

De Gouden Zwaluw

De prijs ‘Gouden Zwaluw’ is onderdeel van de campagne ‘Natuur in de straat’, die door de VNC is geïnitieerd om te inspireren en motiveren. Het doel is dat het vergroenen van straten in een stroomversnelling komt.

Agenda Groen

Het huidige stadsbestuur geeft twee keer zoveel geld uit aan groen dan in voorgaande jaren. Vorig jaar is er voor het eerst een stadsbrede Agenda Groen gemaakt, waarin de gemeente ambities uitspreekt voor investeringen in het groen. De Agenda Groen nodigt partijen uit om met initiatieven te komen voor groenprojecten en samen te investeren in de kwaliteit en kwantiteit van het groen in de stad. Zo heeft de Gemeente Amsterdam 20 miljoen euro beschikbaar voor het cofinancieren van groene projecten die aansluiten bij de ambities uit de Agenda Groen.

In Noord-Holland bruist het van de groene initiatieven. Bestaande of nieuwe initiatieven die vast een duwtje in de rug kunnen gebruiken, ‘Eerste Hulp’ nodig hebben. Doe mee en maak kans op 1.000 euro. Bekijk hier de oproep van boswachter Laurens in zijn Schoorlse duinen.
Er ontstaan steeds meer burgerinitiatieven in de provincie Noord-Holland. Vrijwilligers nemen het heft in eigen hand om een stukje natuur te beheren, bijzondere dieren te beschermen of nieuwe groepen bij de natuur te betrekken. In de stad zetten buurtbewoners een braakliggend terrein om in tijdelijke natuur of geven kinderen les in een gezamenlijke moestuin.
Het is vaak moeizaam om deze initiatieven uit te voeren door gebrek aan een goed netwerk, (financiële) middelen, contacten met de overheid of toegang tot specifieke kennis en vaardigheden. In opdracht van de Provincie Noord-Holland gaan de terreinbeherende en natuurorganisaties (TBO) op zoek naar deze initiatieven en bieden expertise om ze tot een succes te brengen. Het meest kansrijke initiatief ontvangt 1.000 euro om het project een stap verder te helpen.
Uitreiking & informatiemarkt op de Groene Dialoogdag
De uitreiking van de Eerste Hulp bij Groen prijs t.w.v. 1.000 euro vindt plaats op de Groene Dialoogdag op woensdag 8 juni. Iedereen die in de provincie Noord-Holland actief is in het groen is uitgenodigd. Op de informatiemarkt staan de natuurorganisaties, provincie Noord-Holland en andere experts bij wie je terecht kan met vragen over subsidie-aanvragen, communicatietips, landschapsbeheer of een specifiek natuurgebied. De beursmeester helpt je de juiste persoon te spreken.
Jurering
De vakkundige jury bestaat uit Sjakel van Wesemael (Sectorhoofd Natuur en Recreatie PWN en voorzitter TBO), boswachter Laurens Bonekamp (Staatsbosbeheer, Schoorlse Duinen & Kop van Noord-Holland) en Rob Krom (ingenieursbureau Sweco, voorheen Grontmij). Zij maken een afweging m.b.v. de volgende criteria:
– Het initiatief bereikt bij juiste uitvoering een significante verbetering van de ecostructuur of natuurlijke diversiteit.
– Het initiatief heeft de potentie om op de lange termijn blijvend impact te behalen.
– Het initiatief betrekt (nieuwe) mensen bij de natuur.
– Het initiatief heeft een innovatief karakter of vervult een behoefte waarin nog niet door andere organisaties of personen wordt voorzien.
Aanmelding & vragen
Heb jij een groen initiatief in de provincie Noord-Holland? Vul contactgegevens en details over jouw initiatief in op het aanmeldformulier. Je meldt je automatisch aan voor de Groene Dialoogdag. Heb je vragen? Mail naar info@degroeneacademie.nl.

In Noord-Holland nemen vrijwilligers en buurtbewoners steeds meer het heft in eigen hand om hun omgeving groener te maken. Ze beheren zelf een stukje natuur of beschermen de bij. In de stad starten buurtbewoners een gezamenlijke moestuin of laten de wegbermen bloeien. Vaak mist kennis of geld om het initiatief tot een succes te maken. De natuurorganisaties in Noord-Holland steunen deze initiatieven met de Eerste Hulp bij Groen prijs. Doe mee en maak kans op 1.000 euro!
Kans op 1.000 euro
Iedereen die met een project actief is in de natuur in Noord-Holland en hulp kan gebruiken, kan meedoen. Het meest kansrijke initiatief ontvangt op de jaarlijkse Groene Dialoogdag Noord-Holland de prijs t.w.v. 1.000 euro. De vakkundige jury bestaat uit Sjakel van Wesemael (PWN), boswachter Laurens Bonekamp (Staatsbosbeheer) en Rob Krom (ingenieursbureau Sweco). Zij kijken onder andere welk initiatief vernieuwend is, leidt tot verbetering van de biodiversiteit, blijvend impact kan hebben en/of nieuwe mensen betrekt bij natuur.
Persoonlijk advies op Groene Dialoogdag
Op de Groene Dialoogdag op woensdag 8 juni kun je ook terecht met jouw persoonlijke vragen over subsidies, communicatie, landschapsbeheer, vrijwilligersmanagement of een specifiek natuurgebied. De natuurorganisaties in Noord-Holland geven persoonlijk advies om projecten een stap verder te helpen.
Aanmelden kan tot 23 mei op www.degroeneacademie.nl/prijs

In Noord-Holland bruist het van de groene initiatieven. Bestaande of nieuwe initiatieven die vast een duwtje in de rug kunnen gebruiken, ‘Eerste Hulp’ nodig hebben om verder te komen. De gezamenlijke natuurorganisaties organiseren de Eerste Hulp bij Groen prijs. Om initiatieven die Noord-Holland groener maken een stap verder te helpen. Wie meedoet, maakt kans op 1.000 euro.
Vrijwilligers en buurtbewoners nemen steeds meer het heft in eigen hand om een stukje natuur te beheren, bijzondere dieren te beschermen of meer mensen bij de natuur te betrekken. In de stad zetten buurtbewoners een braakliggend terrein om in tijdelijke natuur of geven kinderen les in een gezamenlijke moestuin. Vaak mist alleen expertise of een financiële impuls om het initiatief tot een succes te maken. De natuurorganisaties zijn op zoek naar deze bestaande of nieuwe initiatieven, om hen met persoonlijk advies een stap verder te helpen.
Het meest kansrijke initiatief ontvangt op de jaarlijkse Groene Dialoogdag Noord-Holland de prijs t.w.v. 1.000 euro. De vakkundige jury bestaat uit Sjakel van Wesemael (PWN), boswachter Laurens Bonekamp (Staatsbosbeheer) en Rob Krom (ingenieursbureau Sweco). Zij kijken onder andere welk initiatief vernieuwend is, leidt tot verbetering van de biodiversiteit, blijvend impact kan hebben en/of nieuwe mensen betrekt bij natuur.
Ben jij zelf actief aan de slag in de natuur in Noord-Holland en kun je hulp gebruiken? Dien jouw initiatief vóór 23 mei in en maak kans op de prijs t.w.v. ?1.000! Op de Groene Dialoogdag op woensdag 8 juni kun je ook terecht met jouw persoonlijke vragen over subsidie-aanvragen, communicatie, landschapsbeheer, vrijwilligersmanagement of een specifiek natuurgebied. Meld je daarom vóór 23 mei aan op www.degroeneacademie.nl/ehbgprijs
Bron: dichtbij.nl

Den Bosch en Nijmegen zijn doorgedrongen tot de finale van de strijd om de titel Groene Hoofdstad van Europa 2018. De twee Nederlandse steden hebben alleen nog het Zweedse Umeå als rivaal, liet de Europese Commissie dinsdag weten.
De prijs wordt sinds 2010 uitgereikt en is bedoeld voor steden die het milieu op een uitmuntende manier een warm hart toedragen en baanbrekend zijn op het gebied van milieuvriendelijkheid.
De drie finalisten mogen hun toekomstvisie nu voorleggen aan de jury. ,,Ze kunnen echte rolmodellen worden voor een duurzame toekomst, en ons laten zien hoe we steden leefbaarder kunnen maken”, aldus EU-commissaris voor Milieu Karmenu Vella.
De winnaar wordt op 22 juni bekendgemaakt in Ljubljana, dat zich dit jaar Europa’s Groene Hoofdstad mag noemen. Den Bosch en Nijmegen legden het in de titelstrijd voor 2017 eerder af tegen het Duitse Essen.
Bron: architectenweb.nl

Het Nederlandse ontwerpbureau karres+brands en het Deense architectenbureau Polyform hebben de Architectuurprijs Kopenhagen gekregen voor hun ontwerp van de museumtuin van het Statens Museum for Kunst in de categorie parken.
De Architectuurprijs Kopenhagen wordt ieder jaar toegekend aan nieuwe architectuur, renovaties, parken en stedelijke ruimten. In 2012 wonnen karres+brands en Polyform al eerder de architectuurprijs Kopenhagen voor hun ontwerp van het Center for Renhold, de transformatie van een voormalige parkeergarage in een huisvesting voor de gemeentelijke reinigingsdienst.
Museumtuin
De nieuwe tuin voor het Statens Museum for Kunst (SMK) verbindt het museum met het park Ostre Anlæg, dat is gelegen op de voormalige verdedigingswerken van Kopenhagen.
Op deze manier wordt het SMK op natuurlijke wijze ingebed in het park, waar het zich vroeger juist van afkeerde. De museumtuin vormt op zijn beurt het nieuwe entreegebied voor het SMK en het park. In de nieuwe museumtuin mengt het stadsleven zich met kunst, installaties en evenementen.
Het nieuwe plan biedt tegenwicht aan het massieve gebouw en maakt gebruik van het aanwezige hoogteverschil in het terrein. Het hart van de museumtuin is een ‘sokkel’, een 32 meter brede vijver die in lege toestand ook kan worden gebruikt voor kunstinstallaties en concerten. In de winter fungeert de vijver als ijsbaan.
Het oorspronkelijke openbare karakter is weer hersteld en de tuin heeft een uitgesproken groen karakter gekregen door de ruime grasvelden en de aanplant van inheemse boomsoorten.
In het gespecialiseerde tijdschrift Topos verscheen recent een uitgebreid artikel over de Museumtuin van het MSK.
Bron: cgconcept.be

Geranium (Pelargonium) is één van de bekendste tuinbloeiers en verkozen als Balkonplant van het Jaar 2016. Volgens de vakjury is de geranium helemaal retro én voor iedereen. Van jong tot oud en met of zonder groene vingers. De balkonplant bloeit vanaf april tot ver in het najaar. Door zijn veelzijdigheid kun je de geranium haast overal neer zetten. Niet alleen in hangmanden of balkonbakken maar ook in borders.
De geranium heeft mooi groen blad en prachtige bloemen die felrood en hagelwit kunnen zijn, maar ook felroze, paars, oranje, lila, gestreept en heel diep donkerrood. De plant wordt ingedeeld in verschillende groepen. De drie belangrijkste zijn de hanggeranium (Peltatum), de staande geranium (Zonale) en de Franse geranium (Grandiflorum). Hoewel de plant van oorsprong uit Zuid-Afrika komt is de geranium al lang niet meer weg te denken uit ons land.
Langdurige bloei
Geranium is een sterke plant en staat garant voor een uitbundige bloemenzee. Belangrijk is een standplaats in de zon of halfschaduw en regelmatig water geven. Voor een extra rijke en langdurige bloei geef je eens per twee weken plantenvoeding bij het gietwater en verwijder je de uitgebloeide bloemen. De geranium maakt dan gewoon weer nieuwe bloemknoppen aan en bloeit door tot de eerste nachtvorst.
bron: cgconcept.be