Berichten

Iedereen die een idee heeft voor meer groen in eigen omgeving of natuurontwikkeling kan meedoen aan de Groene Loper Vechtdal. Voor de beste plannen zijn er in totaal zo’n twintig vouchers à 500 euro te verdelen.
De Groene Loper heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen natuurlijke leefomgeving. Mensen met groene plannen voor hun buurt, kunnen zich aanmelden voor een van de Groene Loper Vechtdal vouchers. Maar liefst 10.000 euro is beschikbaar, verdeeld in vouchers van 500 euro, voor projecten in Gramsbergen, Hardenberg, Ommen en Dalfsen.
Een kleine commissie onafhankelijke inwoners beoordeelt de aanvragen op basis van de doelen die door subsidieverlener provincie Overijssel gesteld zijn. Namelijk het verbeteren van de biodiversiteit in stedelijke omgeving en samenwerking van inwoners.
Mirjam Gerrits, educatief medewerker van natuurinformatiecentrum De Koppel in Hardenberg vormt samen met vrijwilliger Dook van Gils, de projectgroep Groene Loper Vechtdal. “In de grote steden van Overijssel worden Groene Loper-projecten uitgevoerd. Het budget hiervoor komt van de provincie. Wij wilden in het Vechtdal ook meedoen. Omdat voor inwoners van de grote woonkernen aan de Vecht de natuur misschien wel dichtbij is buiten de steden, maar het is ook nodig om het in de bebouwde gebieden te halen. Als je natuur naar je eigen wijk haalt, ga je er ook zuiniger en bewuster mee om.”
Met een voucher van 500 euro kun je al veel doen, stelt Gerrits. “Je kunt tegels uit tuinen halen en bloemen en planten zaaien en poten. Tegels zijn slecht voor dieren en voor de waterhuishouding. Voor zo’n voucher kun je veel bloemenzaad kopen, of bloembollen. Een vlindertuin inrichten of zaden voor een groentetuin kopen. Voor 500 euro kun je wel 10 mooie bomen kopen. Dan heb je al bijna een bos”, zegt Gerrits. Van Gils oppert dat tuindersverenigingen braakliggende grondjes kunnen inzaaien met een bijenmengsel om zo bestuivers als bijen te lokken. “Zo haal je natuur naar je toe.” Een simpele ingreep is het zagen van kleine openingen in houten schuttingen in woonwijken. Gerrits: “Daar kunnen egels doorheen lopen. Dat is een heel klein dingetje waarmee je een groot effect bereikt.”
Bron: destentor.nl

Een buurtboomgaard is een heerlijke groene ontmoetingsplek. Daarnaast is het ook een paradijs voor tal van dieren. Landschapsbeheer Groningen, Friesland en Drenthe willen de aanplant of uitbreiding van boomgaarden daarom aanmoedigen. Daarvoor schrijven ze een prijsvraag uit. Welke buurt of wijk heeft het meest verrassende, originele of het mooiste idee voor een buurtboomgaard van Noord-Nederland? Een deskundige jury beloont het beste plan met 500 euro voor het uitvoeren van dat plan.
Stads- en dorpslandbouw zijn in. In steeds meer buurten en wijken telen buurtbewoners samen groenten en fruit. Een buurtmoestuin of –boomgaard is dan ook een bijzondere verrijking van de leefomgeving. Een boomgaard nodigt uit tot gezamenlijke activiteiten: een buurtbarbecue onder de overhangende takken van de walnootboom, samen jam maken, een buurtsnoeidag of een knutselmiddag voor de kinderen.
Prijsvraag
Met de prijsvraag ´Onze boomgaard is goud waard´ kan elke buurt of wijk in Groningen, Friesland en Drenthe, een mooi ´startbedrag´ winnen voor (uitbreiding van) een eigen boomgaard. Landschapsbeheer laat deelnemers zo vrij mogelijk. Of ze nu een plan hebben het herstellen van een historische boomgaard met oude rassen of de realisatie van een ultramoderne oranjerie of voor het beschutten van de boomgaard met een bessenstruikenomheining; het belangrijkste is dat het plan de buurt op zo veel mogelijk manieren verrijkt. De deskundige jury onder leiding van professor evolutionaire ecologie Louise Vet van de Wageningen Universiteit kijkt vooral of het plan op een originele manier de buurt en de natuur verrijkt.
Deelname
Buurten die willen meedingen naar de hoofdprijs, dienen voor 1 mei van dit jaar een plan te mailen naar Landschapsbeheer Groningen. Op www.landschapsbeheergroningen.nl staat meer informatie over de voorwaarden waaraan dit plan moet voldoen. Op 1 juni maken de drie noordelijke landschapsbeheer-organisaties zes genomineerden bekend. De uitreiking van de eerste, tweede en derde prijs vindt plaats op 1 oktober 2016 tijdens de slotmanifestatie van het project Groene knopen, Rode draden in Groningen.
Groene knopen, Rode draden
De afgelopen drie jaar hebben Landschapsbeheer Groningen, Friesland en Drenthe met steun van het, door het Prins Bernhard Cultuur Fonds beheerde, Helena Vrucht Fonds en samen met bewoners al zo’n 85 boomgaarden gerealiseerd. Daarnaast zijn er snoeicursussen gegeven. Het project ‘Groene knopen, Rode draden’ wil buurtbewoners bewust maken van de waarde van fruitbomen en vruchtenstruiken voor de biodiversiteit in de bewoonde omgeving.
bron: groningerkrant.nl