Den Bosch en Nij­me­gen in fina­le Groe­ne Stad

Den Bosch en Nij­me­gen zijn door­ge­dron­gen tot de fina­le van de strijd om de titel Groe­ne Hoofd­stad van Euro­pa 2018. De twee Neder­land­se ste­den heb­ben alleen nog het Zweed­se Umeå als rivaal, liet de Euro­pe­se Com­mis­sie dins­dag weten.
De prijs wordt sinds 2010 uit­ge­reikt en is bedoeld voor ste­den die het mili­eu op een uit­mun­ten­de manier een warm hart toe­dra­gen en baan­bre­kend zijn op het gebied van mili­eu­vrien­de­lijk­heid.
De drie fina­lis­ten mogen hun toe­komst­vi­sie nu voor­leg­gen aan de jury. „Ze kun­nen ech­te rol­mo­del­len wor­den voor een duur­za­me toe­komst, en ons laten zien hoe we ste­den leef­baar­der kun­nen maken”, aldus EU-com­mis­sa­ris voor Mili­eu Kar­me­nu Vel­la.
De win­naar wordt op 22 juni bekend­ge­maakt in Lju­bl­ja­na, dat zich dit jaar Europa’s Groe­ne Hoofd­stad mag noe­men. Den Bosch en Nij­me­gen leg­den het in de titel­strijd voor 2017 eer­der af tegen het Duit­se Essen.
Bron: architectenweb.nl