Maak kans op 'Eerste Hulp' bij groen prijs

In Noord-Holland bruist het van de groene initiatieven. Bestaande of nieuwe initiatieven die vast een duwtje in de rug kunnen gebruiken, ‘Eerste Hulp’ nodig hebben. Doe mee en maak kans op 1.000 euro. Bekijk hier de oproep van boswachter Laurens in zijn Schoorlse duinen.
Er ontstaan steeds meer burgerinitiatieven in de provincie Noord-Holland. Vrijwilligers nemen het heft in eigen hand om een stukje natuur te beheren, bijzondere dieren te beschermen of nieuwe groepen bij de natuur te betrekken. In de stad zetten buurtbewoners een braakliggend terrein om in tijdelijke natuur of geven kinderen les in een gezamenlijke moestuin.
Het is vaak moeizaam om deze initiatieven uit te voeren door gebrek aan een goed netwerk, (financiële) middelen, contacten met de overheid of toegang tot specifieke kennis en vaardigheden. In opdracht van de Provincie Noord-Holland gaan de terreinbeherende en natuurorganisaties (TBO) op zoek naar deze initiatieven en bieden expertise om ze tot een succes te brengen. Het meest kansrijke initiatief ontvangt 1.000 euro om het project een stap verder te helpen.
Uitreiking & informatiemarkt op de Groene Dialoogdag
De uitreiking van de Eerste Hulp bij Groen prijs t.w.v. 1.000 euro vindt plaats op de Groene Dialoogdag op woensdag 8 juni. Iedereen die in de provincie Noord-Holland actief is in het groen is uitgenodigd. Op de informatiemarkt staan de natuurorganisaties, provincie Noord-Holland en andere experts bij wie je terecht kan met vragen over subsidie-aanvragen, communicatietips, landschapsbeheer of een specifiek natuurgebied. De beursmeester helpt je de juiste persoon te spreken.
Jurering
De vakkundige jury bestaat uit Sjakel van Wesemael (Sectorhoofd Natuur en Recreatie PWN en voorzitter TBO), boswachter Laurens Bonekamp (Staatsbosbeheer, Schoorlse Duinen & Kop van Noord-Holland) en Rob Krom (ingenieursbureau Sweco, voorheen Grontmij). Zij maken een afweging m.b.v. de volgende criteria:
– Het initiatief bereikt bij juiste uitvoering een significante verbetering van de ecostructuur of natuurlijke diversiteit.
– Het initiatief heeft de potentie om op de lange termijn blijvend impact te behalen.
– Het initiatief betrekt (nieuwe) mensen bij de natuur.
– Het initiatief heeft een innovatief karakter of vervult een behoefte waarin nog niet door andere organisaties of personen wordt voorzien.
Aanmelding & vragen
Heb jij een groen initiatief in de provincie Noord-Holland? Vul contactgegevens en details over jouw initiatief in op het aanmeldformulier. Je meldt je automatisch aan voor de Groene Dialoogdag. Heb je vragen? Mail naar info@degroeneacademie.nl.